Avainsanat - Hakutulokset avainsanalla "tuulivoima"

Liisa Raipala IKAALINEN 17.3.2021 11:00 Tilaajille

Kaupunki hyväksyi tuulivoimapuiston kaavoitussopimuksen

IKAALINEN 27.5.2021 17:00 Tilaajille

Tuulivoima sai kannatusta panelisteilta

HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN 1.6.2021 13:14 Tilaajille

Ilmatar jättää Konikallion tuulivoimapuistosta kaavoitusaloitteet lähiaikoina

IKAALINEN 3.6.2021 15:00 Tilaajille

”Nyt tarvittaisiin aikalisä” – Ikaalisten kaupunginvaltuutettu avaa tuulivoimaan liittyviä huolia

IKAALINEN 3.6.2021 15:15 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimapuiston kaavoituksessa selviää hankkeen lopullinen koko

HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN 3.6.2021 15:30 Tilaajille

Kunnissa odotetaan tuulivoimaselvitysten alkamista

IKAALINEN 10.6.2021 15:00 Tilaajille

Ikaalisissa ruodittiin tuulivoiman mahdollisia riskejä

HÄMEENKYRÖ 22.6.2021 15:00 Tilaajille

Hämeenkyrö aloittaa Konikallion tuulivoimakaavan laadinnan

IKAALINEN 28.6.2021 13:00

Kaupungille jätettiin Tevaniemen tuulivoimaloita vastustava adressi

IKAALINEN 15.9.2021 14:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimapuiston kaavan laadinta alkaa

HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN 15.9.2021 18:00 Tilaajille

Konikallion tuulivoimapuiston kaavoitus otti ensiaskeleet

IKAALINEN 22.9.2021 16:33 Tilaajille

Kaupunginhallitus äänesti tuulivoimakaavoista – kaavoitus jatkuu lautakunnan päätöksien mukaan

IKAALINEN 24.9.2021 11:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa voi kommentoida kuukauden ajan – yleisötilaisuus Tevaniemessä tiistai-iltana

IKAALINEN 29.9.2021 13:00 Tilaajille

Tuulivoiman epäilijät eniten äänessä Tevaniemen yleisötilaisuudessa

IKAALINEN 30.9.2021 09:00 Tilaajille

Ympäristövaikutusten arviointi – nyt saa sanoa mielipiteensä

IKAALINEN 1.10.2021 09:45 Tilaajille

Kaupunginhallitus tekee tuulivoimaloiden kaavoitukseen liittyvän päätöksen uudelleen

IKAALINEN 5.10.2021 13:17 Tilaajille

Tuulivoimaloiden kaavoista äänestettiin jälleen kaupunginhallituksessa, kaavoitus jatkuu

JÄMIJÄRVI 6.10.2021 17:00 Tilaajille

Jämijärvellä ei huomautettavaa Tevaniemen tuulivoimasta

MIELIPIDE 7.10.2021 07:30

Lukijalta: Tevaniemen tuulivoimalahanke on kannatettava, mikäli vaikutukset eivät poikkea merkittävästi jo esitetyistä vaikutuksista – ”Hanke kasvattaa kiinteistöverotuloja noin 4,5 miljoonaa euroa ja lisäksi huomattavan summan muita tuloja kaupungille”

IKAALINEN 11.10.2021 13:05 Tilaajille

Pirkanmaan liitto pitää Tevaniemen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmaa asianmukaisena, mutta haluaa siihen täydennyksiä

Mielipiteet 14.10.2021 07:00

Lukijalta: Tuulivoiman sijoittuminen Tevaniemeen ei ole niin ekologista kuin äkkiä ajattelisi – ”Kaikki tämä on pois hiilinieluista”

IKAALINEN 27.10.2021 08:00 Tilaajille

Tuulivoimaloita vastustavaan kuntalaisaloitteeseen kerätään nimiä Ikaalisissa

KOLUMNI 3.11.2021 07:00

Kolumni: Tarkkailijan luupissa näkyy: harakat jäävät lämpöä vaille ja takkeja kääntyilee

IKAALINEN 3.11.2021 12:00 Tilaajille

Lautakunta teki tuulivoimakaavaa koskevan päätöksen uudelleen, yhden päättäjistä todettiin olleen esteellinen

IKAALINEN 3.11.2021 17:00

Ikaalinen haluaa Tevaniemen tuulivoimahankkeen tutkivan myös sähkönsiirtoverkon rakentamisen ympäristövaikutukset tarkasti

IKAALINEN 5.11.2021 09:00

Lautakunta esittää Konikallion tuulivoimapuiston kaavoitussopimuksen hyväksymistä

IKAALINEN 16.11.2021 15:20 Tilaajille

Tuulivoima äänestytti jälleen kaupunginhallitusta – ympäristölautakunnan päätös Tevaniemen tuulipuistosta jäi voimaan

Mielipiteet 18.11.2021 08:50

Lukijalta: Onko Tevaniemen tuulivoima-adressia pimitetty?

Mielipiteet 25.11.2021 10:45

Lukijalta: Miksei tuulivoimaa vastustavaa adressia oteta tosissaan? – Tekninen johtaja vastaa

MIELIPIDE 9.12.2021 14:00

Lukijalta: Tuulivoimahankkeita kaavoitetaan lähelle pohjavesialueita – "Kenen etua tuulivoimaloilla ollaan kaupungissa ajamassa?"

IKAALINEN 14.1.2022 09:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimahankkeen kaavatyöstä voi nyt esittää mielipiteitä – Osallisina esimerkiksi maanomistajat ja asukkaat

HÄMEENKYRÖ 18.1.2022 13:00 Tilaajille

Hämeenkyrö hyväksyi Konikallion tuulivoimapuiston kaavoitussopimuksen

IKAALINEN 25.1.2022 14:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulipuistohanke sai kansainvälisen kumppanin

MIELIPIDE 27.1.2022 16:00

Lukijoilta: Tuulivoimarakentamisen vaikutukset kuntaan tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti: ”Kaksilla korteilla ei voi pelata”

Mielipiteet 3.2.2022 14:00

Lukijalta: Mitä ihmettä Ikaalisten kaupungin tuulivoimaa puoltavat päättäjät ajattelevat? – ”Mihin katosi Tevaniemen hanketta koskeva adressi?”

HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN 10.2.2022 15:00 Tilaajille

Konikallion tuulivoimahanke – 0, 11 vai 15 voimalaa? YVA-ohjelmaa esitellään

IKAALINEN 15.2.2022 14:00 Tilaajille

Perussuomalaiset halusivat tuulivoiman pois Ikaalisten kaupungin strategiasta

IKAALINEN 22.2.2022 13:00 Tilaajille

Pirkanmaan liitto puoltaa Tevaniemen tuulivoimaloiden suunnittelun jatkamista – hankkeen katsotaan edistävän maakunnan tavoitetta hiilineutraaliudesta

KOLUMNI 3.3.2022 13:00 Tilaajille

Kirjoittajavieras: Nyt mitataan teot kauniiden sanojen takana – ”Hieman kaksijakoisia ajatuksia synnyttää se että valitetaan kalliista energiasta ja samanaikaisesti heristellään sormea uudenlaisten, puhtaiden energialähteiden suuntaan ja maalaillaan paholaisen kuvia”

MIELIPIDE 4.3.2022 10:00

Lukijalta: Tuulivoima – tervetullutta energiaa? – ”Minne menevät hirvet talvehtimaan, vai tapetaanko ne tieltä pois? Missä metsot ja teeret keväisin soittelevat soitimensa?”

HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN 9.3.2022 15:00 Tilaajille

Kaksi tuulivoimapuistoa suunnitteilla, verkossa on tilaa vain yhdelle – ”Mahdumme siihen juuri ja juuri”

IKAALINEN 9.3.2022 12:00 Tilaajille

Ympäristölautakunta äänesti Konikallion tuulivoimahankkeen lausunnosta – päätöksen mukaan hankkeen vaikutusarviot ovat riittävät

IKAALINEN 14.3.2022 16:00 Tilaajille

Aloite: Ikaalisissa tuulivoimaloille halutaan ympäristölupa ja suojaetäisyys asutuksiin

IKAALINEN 23.3.2022 15:00

Kuntalaisaloite tuulivoimasta menee ympäristölautakunnan käsittelyyn – aloitteessa vaaditaan suojaetäisyyksiä ja ympäristölupaa

HÄMEENKYRÖ 23.3.2022 13:00 Tilaajille

Hämeenkyrö laittoi vireille Konikallion tuulivoimapuiston kaavan – mikä kolmesta vaihtoehdosta toteutetaan?

IKAALINEN 24.3.2022 13:00 Tilaajille

Konikallion tuulivoima-alueen kaavoitus lähti liikkeelle Ikaalisissa – ympäristölautakunnassa jätettiin eriävä mielipide

PARKANO/SASTAMALA 30.3.2022 11:00 Tilaajille

Selvityksiä ja pöydälle jättämisiä – tuulivoimahankkeet ovat edenneet naapureissa eri tahtiin

IKAALINEN 31.3.2022 09:00 Tilaajille

YVA-selostuksen luonnos: Tevaniemen tuulivoimapuisto muuttaisi monen maisemaa

IKAALINEN 2.4.2022 13:00 Tilaajille

Ikaalisten kaupunginhallitus ei käyttänyt otto-oikeutta Konikallion tuulivoimapäätöksestä – asia ratkesi äänin 7–3

IKAALINEN 4.4.2022 16:00 Tilaajille

Tuulivoimaillassa kerrottua: ”Tuulivoimalla ei ole vaikutusta asuinkiinteistöjen hintoihin. Mielipiteitä hankkeista kannattaa jättää.”

Seuraava sivu

Sivu 1/4