MIELIPIDE 7.10.2021 07:30

Lukijalta: Tevaniemen tuulivoimalahanke on kannatettava, mikäli vaikutukset eivät poikkea merkittävästi jo esitetyistä vaikutuksista – ”Hanke kasvattaa kiinteistöverotuloja noin 4,5 miljoonaa euroa ja lisäksi huomattavan summan muita tuloja kaupungille”

Tevaniemen Tuuli Oy järjesti 28.9.2021 Tevaniemen Maamiesseurantalolla tuulivoimahankkeeseen liittyvän keskusteluillan. Keskusteluilta oli osa ympäristön vaikutusten arviointia(YVA), joka vaaditaan tämän kokoisille hankkeille.
Tuulivoimahankkeen konsultin, Sitowise Oy:n edustajat kertoivat kokemuksista vastaavista hankkeista sekä selvityksistä, joita on tehty ja joita tullaan tekemään. Sitowise Oy:n esittämien tietojen perusteella tuulivoimahankkeen vaikutukset ympäristöön, esimerkiksi melu, jäävät alle ohjearvojen, eikä tärinää tai muutoksia pohjavedessä ole havaittu. Tilaisuudessa kirjattiin muistiin myös läsnäolijoiden huolenaiheet ja lisäselvityspyynnöt, joita voi lähettää 22.10.2021 saakka ely-keskukseen. Myös keväällä 2022, kun ympäristövaikutusten arviointiselostukset ovat valmiina, voidaan antaa mielipiteitä ja lausuntoja.
Tuulivoimahanke mahdollistaa energiaintensiivisen teollisuuden sijoittumisen Ikaalisiin. Hanke kasvattaa kiinteistöverotuloja noin 4,5 miljoonaa euroa ja lisäksi huomattavan summan muita tuloja kaupungille ensimmäisen kymmenen toimintavuoden aikana.
Pidämme tärkeänä, että sähkönsiirto tapahtuu maakaapelin avulla yhteisymmärryksessä maanomistajien kanssa. Lisäksi Tevaniemen tuulivoimalahanke varmistaa alueen tiestön hyvän ylläpidon yli 25 vuoden ajan.
Viimeistään ensi kesänä valmistuva, ympäristön vaikutusten arviointi antaa vasta lopullisen kuvan tuulivoimahankkeesta. Mikäli ympäristöön kohdistuvat vaikutukset eivät muutu merkittävästi jo esitettyihin, Ikaalisten Keskustan valtuustoryhmä ja keskustan ympäristölautakunnan jäsenet puoltavat tuulivoiman rakentamista Tevaniemeen.

Ilmo Kalli
Pekka Hakala
Marjo Heikkilä
Liisa Heinola-Lehtokorpi
Mika Hirvijoki
Mika Isohannu
Hanna Mattila
Esko Tapiainen
Matti
Äijö

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

MIELIPIDE 20.9.2023 16:00 Tilaajille

Vastaus mielipidekirjoitukseen: Kriteerit tuulivoimalle ovat samat – ”Esitetty lainaus vastauksestani on virheellinen”

IKAALINEN 14.9.2023 17:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoima ensi viikolla ympäristölautakunnassa – Esityksenä kaavan eteneminen kohti hyväksymistä

IKAALINEN 14.9.2023 15:30 Tilaajille

Parkanon kaupunki hamuaa itselleen Ikaalisten kaupunkiin kuuluvaa Rukonevan noin 200 hehtaarin aluetta – Taustalla alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden ja aurinkovoimalan kaavoitus

MIELIPIDE 12.9.2023 15:00 Tilaajille

Lukijalta: Luonto ei ole enää brändikelpoinen Ikaalisissa – ”Vuokraisitko sinä loma-asunnon tuulivoimaloiden läheltä?”

HÄMEENKYRÖ 30.8.2023 13:00 Tilaajille

Hämeenkyrö: Ympäristölupa tarpeen Konikallion tuulivoima-alueelle