MIELIPIDE 7.10.2021 07:30

Lukijalta: Tevaniemen tuulivoimalahanke on kannatettava, mikäli vaikutukset eivät poikkea merkittävästi jo esitetyistä vaikutuksista – ”Hanke kasvattaa kiinteistöverotuloja noin 4,5 miljoonaa euroa ja lisäksi huomattavan summan muita tuloja kaupungille”

Tevaniemen Tuuli Oy järjesti 28.9.2021 Tevaniemen Maamiesseurantalolla tuulivoimahankkeeseen liittyvän keskusteluillan. Keskusteluilta oli osa ympäristön vaikutusten arviointia(YVA), joka vaaditaan tämän kokoisille hankkeille.
Tuulivoimahankkeen konsultin, Sitowise Oy:n edustajat kertoivat kokemuksista vastaavista hankkeista sekä selvityksistä, joita on tehty ja joita tullaan tekemään. Sitowise Oy:n esittämien tietojen perusteella tuulivoimahankkeen vaikutukset ympäristöön, esimerkiksi melu, jäävät alle ohjearvojen, eikä tärinää tai muutoksia pohjavedessä ole havaittu. Tilaisuudessa kirjattiin muistiin myös läsnäolijoiden huolenaiheet ja lisäselvityspyynnöt, joita voi lähettää 22.10.2021 saakka ely-keskukseen. Myös keväällä 2022, kun ympäristövaikutusten arviointiselostukset ovat valmiina, voidaan antaa mielipiteitä ja lausuntoja.
Tuulivoimahanke mahdollistaa energiaintensiivisen teollisuuden sijoittumisen Ikaalisiin. Hanke kasvattaa kiinteistöverotuloja noin 4,5 miljoonaa euroa ja lisäksi huomattavan summan muita tuloja kaupungille ensimmäisen kymmenen toimintavuoden aikana.
Pidämme tärkeänä, että sähkönsiirto tapahtuu maakaapelin avulla yhteisymmärryksessä maanomistajien kanssa. Lisäksi Tevaniemen tuulivoimalahanke varmistaa alueen tiestön hyvän ylläpidon yli 25 vuoden ajan.
Viimeistään ensi kesänä valmistuva, ympäristön vaikutusten arviointi antaa vasta lopullisen kuvan tuulivoimahankkeesta. Mikäli ympäristöön kohdistuvat vaikutukset eivät muutu merkittävästi jo esitettyihin, Ikaalisten Keskustan valtuustoryhmä ja keskustan ympäristölautakunnan jäsenet puoltavat tuulivoiman rakentamista Tevaniemeen.

Ilmo Kalli
Pekka Hakala
Marjo Heikkilä
Liisa Heinola-Lehtokorpi
Mika Hirvijoki
Mika Isohannu
Hanna Mattila
Esko Tapiainen
Matti
Äijö

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

IKAALINEN 27.5.2023 15:00 Tilaajille

Parkanon kaupungin lausunto Tevaniemen tuulivoimaloista: etäisyys asutukseen voisi olla 3–4 kilometriä

IKAALINEN 19.5.2023 15:00 Tilaajille

Pirkanmaan liitto: Vähä-Ojajärven kalliot huomioitava Tevaniemen tuulivoimakaavassa

MIELIPIDE 9.5.2023 17:00 Tilaajille

Lukijalta: Biovoimaa, tuulivoimaa, vaan ei vetovoimaa – ”Lannan kuljetus, varastointi ja itse prosessi aiheuttavat varmasti laajoja hajuhaittoja”

HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN 8.5.2023 17:00 Tilaajille

Maakuntakaava on mahdollistamassa Ikaalisten ja Parkanon rajalle 35 tuulivoimalan alueen, palautetta voi antaa kesäkuun loppuun

HÄMEENKYRÖ 26.4.2023 12:00 Tilaajille

Aloite: Hämeenkyrön vaadittava ympäristölupa Konikallion tuulivoimaloille – perussuomalaiset jätti samansisältöisen valtuustoaloitteen Ikaalisissa aiemmin huhtikuussa