Tilausehdot

Tilausehtoja sovelletaan yksittäin myytäviin tilauksiin, joissa asiakas ostaa Präntti Oy:n (y-tunnus 2071968-8, Keskisenkatu 1-3 A, 39500 Ikaalinen) sisältötuotteita.
Sisältöjä voi tilata paperisena sanomalehtenä, johon kuuluu oikeus digitaalisen tuotteiden käyttöön, tai vain digitaalisessa muodossa.

Präntti Oy:n kustantama Seutulehti UutisOiva ilmestyy kerran viikossa pääsääntöisesti keskiviikkoisin.
Seutulehti UutisOiva voi sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä. Tarkempia tietoja Seutulehti UutisOivan tilauksista ja siihen kulloinkin kuuluvista liitteistä saa UutisOivan tilaajapalvelusta.

1. Tilausmuodot

Tilauksen voi tehdä jatkuvana kestotilauksena tai määräaikaisena tilauksena.

Kestotilaus on voimassa tilausjakson loppuun, kunnes se irtisanotaan. Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.

Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa jatkuvan tilauksen ilmoittamalla siitä UutisOivan tilaajapalveluun vähintään 5 arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Opiskelijatilaus: Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassa olevaan hinnaston mukaiseen opiskelijan erikoishintaan. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Opiskelijatilaukseen ei ole oikeutettu aikuiskoulutuskeskuksessa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa opiskeleva henkilö. Opiskelijatilausoikeus varmennetaan täyttämällä tilauslomakkeeseen oppilaitoksen nimi tai www-tilauksissa täyttämällä vastaavat tietokentät. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan kesto- ja määräaikaistilauksen ehtoja.

Lehdellä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

2. Tilausvaihtoehdot

UutisOivan voi tilata paperilehtenä, jolloin tilaukseen sisältyy paperilehti liitteineen, digitaalinen näköislehti ja lukuoikeus verkkosivujen maksulliseen sisältöön.

UutisOivan voi tilata myös digitaalisena, jolloin tilaukseen sisältyy digilehden lisäksi verkkosivujen maksullisten uutisten lukuoikeus.

3. Tilausten alkamisaika

UutisOivan tilaukset voidaan aloittaa seuraavasta ilmestyvästä numerosta.

4. Tilausten jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa tilauksen osoitetta pysyvästi tai tilapäisesti sekä tehdä tilapäisen keskeytyksen UutisOivan paperilehden jakeluun ilmoittamalla asiasta UutisOivan tilaajapalveluun.

Arkipäivänä tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavan kolmen (3) päivän aikana. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on yksi (1) viikko. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään 3 kuukaudeksi. Tilapäinen jakelunkeskeytys siirtää kestotilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytysajalla.

Digilehden tilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

5. Laskutusjakson muutokset

Tilaaja voi muuttaa ilman lisäkuluja kestotilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä lehden tilaajapalveluun vähintään 2 viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta.

Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa, eikä laskutusjaksoa voi muuttaa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden tilaajapalveluun.

6. Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksensa ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan kolmen (3) arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinta kuitenkin vähintään kuukauden tilausmaksu.

Irtisanoessaan jo maksetun kestotilauksensa tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain, jos irtisanomisen syy on kuolemantapaus. Kesken tilausjakson irtisanotuista tilauksista veloitetaan 10 euron käsittelymaksun lisäksi normaalihinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt lehteä saada.

Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt lehteä saada.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden tilaajapalveluun.

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä tilaajapalveluun.

7. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä lehden verkkosivuilla ja tilaajapalvelussa. Präntti Oy:llä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan UutisOiva-lehdessä, verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta UutisOivan tilaajapalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Tilattavien sanoma- ja digilehtien verokanta on 10 %.

8. Tilauksen maksaminen

Laskutettavissa tilauksissa tulee olla suomalainen laskutusosoite, ei kuitenkaan Poste Restante. UutisOivan tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai suoramaksuna. Verkossa tehty tilaus on mahdollista maksaa verkossa yleisimpien verkkopankkien kautta.

Tilaajan tulee maksaa tilaus eräpäivään mennessä tai huolehtia tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Präntti Oy voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen.

9. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

UutisOiva jaetaan Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Jämijärven taajama-alueilla varhaisjakeluna (Posti Oy) sekä Viljakkalan taajama-alueella varhaisjakeluna (Sanoma Manu Oy) ilmestymispäivänä paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun ja jakelutavan mukaisesti. Muille alueille lehti toimitetaan postin perusjakelussa Posti Oy:n jakeluaikataulun mukaisesti.

UutisOiva pyritään aina jakamaan Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven ja Viljakkalan alueella ilmestymispäivän aikana. Jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.

Mikäli lehti jää kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä varhaisjakelun osalta jakeluyhtiölle (Pirkanmaa p. 0100 3355 tai Satakunta p. 0100 4080) tai tilaajapalveluun. Päiväjakelusta reklamointi jakeluyhtiölle (p. 0100 5445) tai tilaajapalveluun. Ensisijaisesti pyrimme toimittamaan puuttumaan jääneen lehden. Toissijaisesti pidennämme voimassa olevaa tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Präntti Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta UutisOivan ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä, eikä lehti edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Lehden vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Posti Oy:n verkoston kautta.

UutisOiva toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Präntti Oy ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Lehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Lehti ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

10. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain perusteella, ilmoittamalla siitä UutisOivan tilaajapalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta tai tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

Peruutuksen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostin tilaajapalveluun. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

11. Tietosuoja

Präntti Oy käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalauseke

12. Erimielisyyksien ratkaisu

Präntti Oy:n ja tilaajan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Tilaajaan pyydetään olemaan ensisijaisesti yhteydessä lehden tilaajapalveluun puh. 03 3143 3171 tai tilaukset@oivaseutu.fi. Reklamaatiot voi myös lähettää kirjallisena osoitteeseen:

Präntti Oy /Seutulehti UutisOiva
Keskisenkatu 1-3 A
39500 Ikaalinen

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Tilaaja voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Lisätietoa: www.kuluttajaneuvonta.fi ja www.kuluttajariita.fi.