MIELIPIDE 9.12.2021 14:00

Lukijalta: Tuulivoimahankkeita kaavoitetaan lähelle pohjavesialueita – "Kenen etua tuulivoimaloilla ollaan kaupungissa ajamassa?"Vatula-Ulvaanharju on valtioneuvoston päätöksellä liitetty 18.11.2021 uutena alueena valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon osana Pirkanmaan harjuja. Ikaalisissa tuulivoimahankkeita ollaan kaavoittamassa lähelle pohjavesialueita ja valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema- ja kulttuurimaisema alueita.


Vatula-Ulvaanharju kuuluu Natura- alueeseen (SPA ja SAC) ja harjualueen vieressä sijaitsee maakunnallisesti tärkeitä lintualueita (MAALI) sekä luonnonsuojelualue. Tevaniemessä hankealueen vieressä sijaitsee geologisesti arvokas kallioalue.

Lukiessani Pirkanmaan elyn 3.12.2021 lausuntoa Tevaniemen YVA:sta, siinä olevista palautteet esiin nousivat haitat muun muassa maisemien menetyksistä ja riskeistä pohjavesille. Ilmattaren esittämässä näkymävaikutusanalyysissä 350 metriä korkeat 15 tuulivoimalan näkymät ulottuvat mökkirantoihin Vatulan Kelminselältä aina kaupungista katsoen Kyrösjärven taakse vastarantojen kylien rantaviivan. Jos pitäisi valita kuva, joka kertoisi Vatulan tuulivoimahankkeesta mahdollisimman vähän ottaisin seuraavanlaisen kuvan, jonka Ilmatar on esittänyt päättäjille.

Mallinnuskuva oli otettu Suodenniemen tieltä Vatulan sillalta harjua kohden nousevan rinteen alapuolelta eli montusta käsin suhteessa tuulivoima-alueeseen. Miksi kuvauspaikaksi ei valittu ennen siltaa olevan mäen korkeinta kohtaa?

YVA tarkoittaa sitä, että tuulivoimayhtiöiden tilaamat ja palkkaamat yritykset arvioivat hankkeiden vaikutuksia Ikaalisiin. Tästä asetelmasta katsoen: onko tuulivoimayhtiöiden intresseissä tehdä firman kannalta sellaisia selvityksiä, jotka olisivat yhtiön edun vastaisia?

Ilmatar kertoo, että Hämeenkyrössä voimalaveron suuruus on vuonna 2020 2,85 % ja nykyaikaisilla voimaloilla kiinteistövero kokoluokassa 50 000 euroa per vuosi, 2,5 % vuosittaisella ikäalennuksella 40 % miniverotusarvoon asti. Samasta hankkeessa Ilmatar on esittänyt päättäjille Ikaalisten puolelle summan 30 000 euroa per vuosi.

Miten ja millä tiedoilla laskemme tuulivoiman tuomia hyötyjä, mikä summa on hankkeen viimeisenä vuotena? Kuntalaiset eriarvoistuvat, koska haitat kohdistuvat kuntaan eri tavoin.

Puheenvuorossani esitin Ikaalisten kaupunginvaltuustolle kysymyksen valtuuston kokouksessa 29.11.2021. Kenen etua tuulivoimaloilla ollaan kaupungissa ajamassa? Suomessa valitettavasti on havaittu, että kuntapäättäjät ja virkamiehet luottavat sokeasti tuulivoimayhtiöiden tekemiin selvityksiin.

Kuka laskee, paljonko Ikaalisissa poistuu metsää perustusten, tieverkon ja sähkönsiirtolinjojen tieltä? Minne hankealueilla pohjavesien tuntumassa sijoitettaisiin louhokset, joista on tarkoitus murskata kiviaines tarvittavaan tiestöön ja perustuksiin? Vatulassa tuulivoimalat vaativat sivutuennan vaijereilla eli hyvin laajat hakkuuaukot olisivat tulossa perustusten tieltä.

Pirkanmaan Akaan valtuusto keskeytti kokouksessaan 17.11.2021 Akaan Karhunrahkan tuulivoimakaavoituksen valmistelun.

Haitat painoivat Akaassa.Riitta Kivikartano


Perussuomalaiset
Ikaalisten kaupunginhallituksen
ja ympäristölautakunnan jäsen

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

IKAALINEN 4.10.2023 17:00 Tilaajille

Kaupunginhallitus äänesti tuulivoimaan liittyvästä kuntalaisaloitteesta

IKAALINEN 3.10.2023 14:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimakaava etenee: Valtuustolle esitetään sen hyväksymistä

IKAALINEN 2.10.2023 19:00 Tilaajille

Palaute Tevaniemen tuulikaavasta: Yksityishenkilöiltä kritiikkiä, viranomaiset puoltavat

IKAALINEN 27.9.2023 17:00 Tilaajille

Ympäristölautakunta kuntalaisaloitteesta: Tuulivoimakaavoitus ei estä muita uusiutuvia energiamuotoja eikä energia- ja kaavoitusstrategialle nähdä tarvetta

IKAALINEN 22.9.2023 14:45 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimakaavaa esitetään hyväksyttäväksi – kaavasta jätettiin paljon muistutuksia