IKAALINEN 3.11.2021 17:00

Ikaalinen haluaa Tevaniemen tuulivoimahankkeen tutkivan myös sähkönsiirtoverkon rakentamisen ympäristövaikutukset tarkasti

Sakari Ilomäki

Ympäristölautakunta hyväksyi Ikaalisten kaupungin lausunnon Tevaniemen tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA). Lausunto hyväksyttiin äänestyksen jälkeen esityslistan mukaisena.

Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että kaupunki vaatisi hankkeelle ympäristölupaa, mutta muutosesitys hävisi äänestyksessä.
Kaupungin lausunnossa todetaan, että tarkastelussa tulisi huomioida tarkemmin alueen läheisyydessä sijaitsevan Tevaniemen I-luokan pohjavesialueen vedenhankinta. Ohjelman suunnitelmamääräyksissä näin onkin todettu. Kuitenkin pohjavesitarkastelu keskittyy tuulivoimapuiston alueen maankäyttöön.
Lisäksi ohjelmassa tulisi tarkastella myös sähkönsiirtoverkon rakentamisen vaikutuksia. Aluetta ja sähkönsiirtoverkkoa koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden laatua. Suunnittelussa tulee pyrkiä pohjaveden laatua ja antoisuutta uhkaavien riskien vähentämiseen.
Hankkeesta laadittuja havainnekuvia, joissa on havainnollistettu voimaloiden näkymistä eri kohteissa on kaupungin lausunnon mukaan melko vähän. Ympäristövaikutusten arviointia varten tulisi laatia kattavammin havainnekuvia ilmentämään näkymävaikutuksia.
Ikaalinen asettuu lausunnossaan samalle kannalle Pirkanmaan liiton maakuntahallituksen kanssa. Maakuntahallitus toteaa, että ohjelmaan tulisi täydentää lähimmät luonnonsuojelualueet, Teerineva ja Lannetan metsä, jotka sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä voimaloista.

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

Mielipiteet 18.11.2021 08:50 Tilaajille

Lukijalta: Onko Tevaniemen tuulivoima-adressia pimitetty?

IKAALINEN 27.5.2023 15:00 Tilaajille

Parkanon kaupungin lausunto Tevaniemen tuulivoimaloista: etäisyys asutukseen voisi olla 3–4 kilometriä

IKAALINEN 19.5.2023 15:00 Tilaajille

Pirkanmaan liitto: Vähä-Ojajärven kalliot huomioitava Tevaniemen tuulivoimakaavassa

MIELIPIDE 9.5.2023 17:00 Tilaajille

Lukijalta: Biovoimaa, tuulivoimaa, vaan ei vetovoimaa – ”Lannan kuljetus, varastointi ja itse prosessi aiheuttavat varmasti laajoja hajuhaittoja”

HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN 8.5.2023 17:00 Tilaajille

Maakuntakaava on mahdollistamassa Ikaalisten ja Parkanon rajalle 35 tuulivoimalan alueen, palautetta voi antaa kesäkuun loppuun