Mielipiteet 18.11.2021 08:50

Lukijalta: Onko Tevaniemen tuulivoima-adressia pimitetty?

Lukijalta: Onko Tevaniemen tuulivoima-adressia pimitetty?

Tekniselle johtajalle toimitettiin 14. kesäkuuta adressi, jossa oli 206 nimeä Tevaniemestä, sen ympäristöstä ja kesäasukkailta. Tarkoitus oli, että adressi tuodaan viimeistä kokoustaan pitävään edellisen valtuustokauden ympäristölautakuntaan, jonka oli tarkoitus käsitellä Tevaniemen tuulivoimahanketta. Jostakin syystä kokous siirrettiin viikolla eikä kokouksessa loppujen lopuksi edes käsitelty koko asiaa. Tekninen johtaja ilmoitti adressista kuitenkin ilmoitusasioissa, vaikka tiesi, ettei koko asiaa käsitellä kyseisessä kokouksessa. Asia siirrettiin uudelle, täysin kokemattomalle lautakunnalle, joka on syksyn aikana kokoontunut kolme kertaa käsittelemään Tevaniemen tuulivoimahanketta. Tekninen johtaja ei ole tuonut adressia tiedoksi yhteenkään uuden lautakunnan kokoukseen, joka on kuitenkin tehnyt päätöksiä tästä massiivisesta hankkeesta.


Syksyn aikana ympäristölautakunnan kokouksessa on käsitelty esimerkiksi Toivolansaaresta kerätty adressi. Päättääkö tekninen johtaja kenen adressi on arvokkaampi kuin toisen? Millä perusteella hän on jättänyt tuulivoimaa koskevan adressin tuomatta lautakunnalle näin jäätävän suuressa hankkeessa, jonka toteutuessa 8 mW:n voimalat vaikuttaisivat ihan koko kaupunkiin? Järveä myöten melu- ja välkevaikutukset vaikuttavat myös keskustassa.

Olen toimittanut uuden adressin kaupunginjohtajalle 15. marraskuuta. Siihen oli kertynyt jo 290 nimeä. Kun ottaa huomioon Tevaniemen asukasluvun, joka on noin 300 on kyse aivan järisyttävän merkittävästä mielipiteestä tuulivoimaa kohtaan.

Pyysin kaupunginjohtajaa ottamaan asian esille saman illan hallituksen kokouksessa. On mielenkiintoista nähdä, mitä tämä kaupunkilaisten mielipide hallituksen jäsenille merkitsee. Vähimmäisvaatimuksemme on, että asia palautettaisiin takaisin lautakunnan käsittelyyn. Onhan se merkillistä, että näin merkittävä mielipide pimitetään lautakunnan jäseniltä. Asiasta on tehty myös kantelu kaupunginhallitukselle.

Ikaalisiin on suunnitteilla yhteensä 12 tuulivoimapuistoa jo olemassaolevat mukaan lukien. Näiden yhteisvaikutuksista ei kenelläkään maailmassa ole mitään tietoa. Ei siis tosiasiassa ole edes mahdollista selvittää miten suunnitteilla olevat voimalat vaikuttaisivat Ikaalisiin. Se on varmaa, että joka puolelta, tuulisina ja tuulettomina päivinä tuulivoiman vaikutukset ovat osa kaupunkilaisten arkea. Sen vuoksi tuulivoimaa vastustava ryhmämme on laittanut alulle kuntalaisaloitteen, joka vaatii vähintään 5 kilometrin suojarajaa korkeintaan 5 mW:n voimaloille ja siitä suuremmille kilometri / mW lähimpään asutukseen, kesäasuntoon ja eläintilaan.

Lisäksi kaikille voimaloille on aivan välttämätöntä hakea ympäristölupa. Aloitteen nimi on ”Tuulivoimaloiden rakentamiselle on saatava riittävät suojaetäisyydet”.

Jos tuulivoima on niin ihana asia, kuin sen väitetään olevan, miksi tuulivoimaan kriittisesti suhtautuvat halutaan vaientaa?

Jokainen voi olla asiasta yhteydessä omaan valtuutettuunsa. He nimittäin loppujen lopuksi päättävät jokaisesta hankkeesta ja millaisia vaatimuksia niille määrätään – vai määrätäänkö mitään ja käydään sitten oikeutta jälkiseurauksista vuosikausia?

Ihmisillä ei ole mitään oikeuksia tuulivoiman edessä elleivät kaupungin päättäjät tee sellaisia päätöksiä, jotka suojelevat ihmisiä, eläimiä ja luontoa.


Johanna Ylihaveri
Margit Järvensivu


Tekninen johtaa vastaa: Mahdollisuuksia mielipiteen esittämiseen ei ole rajattu

Ikaalisten kaupungin voimassa olevan hallintosäännön mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain eri säännöksissä kunnalle asetetun toimivallan käyttäminen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Hallintosäännössä lautakunnalle annettua tehtävää ei voi siirtää ylemmän toimielimen, esimerkiksi kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.


Kesäkuussa jätetty adressi on annettu asianmukaisesti tiedoksi ympäristölautakunnalle. Lautakunta asiasta päättävänä toimielimenä ei ole katsonut tarpeelliseksi ryhtyä adressin perusteella siinä vaiheessa erityisiin toimenpiteisiin.

Tevaniemen tuulivoimahanketta koskevan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)on käsitelty ympäristölautakunnassa (2.11.2021). OAS:sta saadut mielipiteet tullaan käsittelemään lautakunnassa ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.

Jätetty adressi tullaan myös huomioimaan tässä vaiheessa. Kaavan laatijana toimiva Timo Huhtinen Sitowise Oy:stä laatii mielipiteisiin ehdotuksen kaupungin vastineeksi, jonka lautakunta käsittelee ja tekee tarvittaessa vastineeseen muutoksia. Lisäksi kaavatyön osallisilla on mahdollisuus mielipiteen antamiseen kaavaluonnosvaiheessa sekä muistutuksen tekemiseen kaavaehdotusvaiheessa.

Ympäristölautakunnalla on Ikaalisten kaupungissa keskeinen vastuu kaavojen valmistelussa. Vastuun merkittävyyttä ja vaikutusta ei voi millään tavoin vähätellä.

Kaupunginvaltuusto tulee aikanaan päättämään kaupunginhallituksen esityksestä yleiskaavan hyväksymisestä tai sen hylkäämisestä.

Tevaniemen tuulivoimahanketta koskevaa yleiskaavaa on valmisteltu Ikaalisissa maankäyttö- ja rakennuslain sekä muun lainsäädännön mukaisesti. Kenenkään mahdollisuutta mielipiteen esille tuomiseen ei ole rajattu.

Satu Rask

Tekninen johtaja
Ikaalisten kaupunki

Jaa artikkeli

Facebook Twitter Kommentoi

Kommentit

Toivomme vilkasta ja moniäänistä keskustelua! Noudatathan pelisääntöjä.

Kirjoita selkeästi ja napakasti. Kaikki viestit luetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise.

Kiitos kommentistasi!

 

Anna nimimerkki, mikäli et halua kommentoida omalla nimelläsi.

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Lue lisää

IKAALINEN 16.11.2021 15:20 Tilaajille

Tuulivoima äänestytti jälleen kaupunginhallitusta – ympäristölautakunnan päätös Tevaniemen tuulipuistosta jäi voimaan

IKAALINEN 3.11.2021 17:00 Tilaajille

Ikaalinen haluaa Tevaniemen tuulivoimahankkeen tutkivan myös sähkönsiirtoverkon rakentamisen ympäristövaikutukset tarkasti

HÄMEENKYRÖ 14.10.2021 12:00 Tilaajille

Lautakunta: Tevaniemen tuulivoimaloiden vaikutus Hämeenkyröön vähäinen – ”Hanke edistää maakuntakaavaa, mutta arviossa tulee ottaa huomioon voimaloiden koko”

Mielipiteet 14.10.2021 07:00 Tilaajille

Lukijalta: Tuulivoiman sijoittuminen Tevaniemeen ei ole niin ekologista kuin äkkiä ajattelisi – ”Kaikki tämä on pois hiilinieluista”

IKAALINEN 14.5.2024 09:00 Tilaajille

Valtuustoaloite vaatii: Horhalanperän tuulivoima-alueen kaavoitusta ei saa hyväksyä