MIELIPIDE 27.1.2022 16:00

Lukijoilta: Tuulivoimarakentamisen vaikutukset kuntaan tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti: ”Kaksilla korteilla ei voi pelata”Ikaalisiin on kaavoitettu tuulivoimala-alueita, joista Tevaniemen hanketta ollaan nyt viemässä eteenpäin. Karkealla laskennalla yhdeksän voimalan alue tuottaisi 30 vuodessa kiinteistöveroa n. 190 000 €/v. (30 000 €/voimala/v ja vähennys 2,5 %/v.) Yhteensä tuloa voisi 30 vuodessa tulla 5,74 miljoona euroa, mutta tämäkin on olettamaa, koska todennäköisesti myös tämä tulo joutuu tulevaisuudessa valtion laskennallisen tasauksen piiriin.

Kunnan strategialuonnoksessa toivotaan asukkaiden suhteen pito- ja vetovoimaa, joten vertailun vuoksi 50 asukkaan verokertymä 2500 €/kk bruttotuloilla (vero 4500 €/v) tekisi vuodessa 225 000 € ja 30 vuodessa 6,75 miljoonaa euroa. Laskenta on tosiaan karkeaa, ilman arvo-, korjaus- tai muita muuttujia, mutta joillakin luvuilla sitä on hyvä pohjaksi tehdä. Muuta vertailulaskentaa tai kunnan omia laskelmia ei tiettävästi ole ollut avoimesti saatavilla.
Voimaloiden lähiasukkaat jäisivät kärsimään haitoista ja kiinteistöjensä arvonalenemasta. Kaavassa 280-metristen voimaloiden etäisyys asutukseen on pieni. Muualla kunnissa, esimerkiksi Ilmajoella on päätetty minimissään 3 kilometrin suojaetäisyydestä asutukseen - nyt tuon alle näyttäisi Tevaniemessä jäävän noin 95 asuinkiinteistöä ja 70 loma-asuntoa. Onko kotitalouksien menetyksien kompensaatiosta edes keskusteltu?
Kuntaan muuttoa harkitsevalle etätyöntekijälle kokonaistilanne näyttäytyy negatiivisena. Asukkaiden näkökulmasta arvokkaimmat vetovoimatekijät, luontoarvot, asumisen rauha sekä kaunis järvimaisema olisi tuulivoimarakentamisella menetetty. Lisäksi kuntaan ei ole mieltä muuttaa, jos siellä ei huomioida edes nykyisiä asukkaita. Tämä on vahva signaali. 
Jos kunta päättää ryhtyä mahdollistamaan tuulivoimarakentamista, muutoksen tulisi olla myös kuntalaisten ymmärtämä ja hyväksymä sekä päätöksenteon läpinäkyvää. Onnistuakseen tuulivoimahanke tarvitsisi sosiaalisen hyväksyttävyyden lisäksi taakseen talouden pitkän tähtäimen strategista suunnittelua sekä kaikkien kerrannaisvaikutusten laaja-alaista arviointia.
Mistä halutaan pitää kiinni? Jos kunnasta halutaan tehdä energiatuotannon teollisuusalue, hyväksytään samalla muiden arvojen ja mahdollisuuksien menettäminen. Ratkaisulla voi olla kauaskantoiset vaikutukset muulle yritystoiminnalle sekä asukkaiden pito- ja vetovoimalle. Tulisiko kaavoitushankkeet keskeyttää siksi aikaa, että kokonaisuuden vaikutusarviointi on asianmukaisesti tehty? Kaksilla korteilla ei voi pelata.

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

IKAALINEN 27.5.2023 15:00 Tilaajille

Parkanon kaupungin lausunto Tevaniemen tuulivoimaloista: etäisyys asutukseen voisi olla 3–4 kilometriä

IKAALINEN 19.5.2023 15:00 Tilaajille

Pirkanmaan liitto: Vähä-Ojajärven kalliot huomioitava Tevaniemen tuulivoimakaavassa

MIELIPIDE 9.5.2023 17:00 Tilaajille

Lukijalta: Biovoimaa, tuulivoimaa, vaan ei vetovoimaa – ”Lannan kuljetus, varastointi ja itse prosessi aiheuttavat varmasti laajoja hajuhaittoja”

HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN 8.5.2023 17:00 Tilaajille

Maakuntakaava on mahdollistamassa Ikaalisten ja Parkanon rajalle 35 tuulivoimalan alueen, palautetta voi antaa kesäkuun loppuun

HÄMEENKYRÖ 26.4.2023 12:00 Tilaajille

Aloite: Hämeenkyrön vaadittava ympäristölupa Konikallion tuulivoimaloille – perussuomalaiset jätti samansisältöisen valtuustoaloitteen Ikaalisissa aiemmin huhtikuussa