MIELIPIDE 30.6.2022 15:30

Lukijalta: Kommentti Etha Windille – ”Melumallinnusohjeessa ei tarkasteltu voimaloiden välistä keskinäisvaikutusta”

Yhdistyksemme pyysi eläkkeellä olevalta VTT:n johtavalta tutkijalta Hannu Nykäseltä lausunnon 15.6. Oivassa olleeseen Etha Windin kommenttiin, joka koski Nykäsen aiempaa lausuntoa Tevaniemen tuulivoimahankkeen kaavaluonnosta varten tehdystä melumallinnuksesta (Oiva 8.6).

Elinympäristömme puolesta ry
Johanna Ylihaverixe

Etha Wind Oy varmastikin noudattaa vuonna 2014 julkaistua Ympäristöminiteriön melumallinnusohjetta YH 2/2014 tarkkaan, koska se on hyvin puutteellinen ja ajastaan jäljessä. Kun aikanaan kirjoitin ohjeen luonnoksen, joka lähes sellaisenaan sitten julkaistiin, olivat suurimmatkin voimalat olennaisesti nykyisiä pienempiä. Ja kannattaa huomata, että Etha Wind Oy:n melumallinnus on tehty 6 MW:n voimaloilla, kun suunniteltu kaava sallisi jopa 10 MW:n voimalat.
Vuoden 2014 melumallinnusohjeessa ei myöskään tarkasteltu voimaloiden välistä keskinäisvaikutusta (= etäisyysvaatimusta), koska tämä vaikutus selvisi suomalaisille asiantuntijoillekin vasta muutama vuosi myöhemmin. Eikä ole nähtävästi vieläkään selvinnyt Etha Wind Oy:n melumallintajille. Suomen Tuulivoimayhdistys ry sen sijaan on tähän jo havahtunut, ja suosittelee tuulivoima-alueen yksittäisten voimaloiden väliseksi minimietäisyydeksi viisi kertaa roottorin halkaisija lavan kärjestä viereisen lavan kärkeen. Mikäli voimaloiden teho melumallinnukseen verrattuna lähes kaksinkertaistuu, kasvaa roottoreiden lavan pituus olennaisesti. Tällöin myös lapojen kärkien väli pienenee mallinnetusta ja mallinnus antaa täysin virheellisen kuvan voimaloiden välisestä keskinäisvaikutuksesta.
Lisäksi pienitaajuisen melun mallinnusohjeistus on virheellinen erityisesti suomalaisten loma-asuntojen osalta, silloin kun niissä ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Painovoimainen ilmanvaihto loma-asunnoissa aiheuttaa sen, että ikkunoita on pidettävä usein avoinna yöaikaan, jolloin loma-asuntojen ääneneristävyys on likimain nolla. Tuulivoimaloiden yöaikaisen inversion takia voimistuva melutaso lähellä maanpintaa voi häiritä loma-asukkaiden nukkumista jopa usean kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta.

DI Hannu Nykänen

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

MIELIPIDE 2.8.2022 13:00 Tilaajille

Lukijalta: Aurinkokaupunki Ikaalinen? – ”Voisiko miettiä vaikkapa koko kaupunkia koskevaa aurinkopaneelien yhteishankintaa?”

PÄÄKIRJOITUS 20.7.2022 07:00 Tilaajille

Pääkirjoitus: Lämmittäviä ympäristötekoja – ”Päästötön energiatuotanto sekä hukkalämmön talteenotto ovat tulevaisuuden kulmakiviä”

MIELIPIDE 30.6.2022 19:00 Tilaajille

Lukijalta: On aika sanoa ei tuulimyllyhulluttelulle – ”Helvetti, sanon Helvetinjärven puolesta ja Seitseminen soikoon, Seitsemisen puolesta!”

Mielipiteet 14.6.2022 06:01 Tilaajille

Lukijalta: Etha Wind vastaa Tevaniemen tuulivoimahankkeen kritiikkiin – ”Tuulivoimaa ei voi rakentaa menestyksekkäästi, jos mallinnuksissa hutiloidaan”

MIELIPITEET 14.6.2022 06:00 Tilaajille

Lukijalta: Kommentti Ikaalisten Tevaniemen tuulivoimasuunnitelmaan – ”Melumallinnus on hyvin puutteellinen”