Avainsanat - Hakutulokset avainsanalla "Tevaniemen Tuuli Oy"

IKAALINEN 15.9.2021 14:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimapuiston kaavan laadinta alkaa

IKAALINEN 24.9.2021 11:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa voi kommentoida kuukauden ajan – yleisötilaisuus Tevaniemessä tiistai-iltana

IKAALINEN 10.12.2021 12:25 Tilaajille

Pirkanmaan ely-keskus: Tevaniemen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan tarvitaan lisäyksiä

IKAALINEN 14.1.2022 09:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimahankkeen kaavatyöstä voi nyt esittää mielipiteitä – Osallisina esimerkiksi maanomistajat ja asukkaat

IKAALINEN 22.2.2022 13:00 Tilaajille

Pirkanmaan liitto puoltaa Tevaniemen tuulivoimaloiden suunnittelun jatkamista – hankkeen katsotaan edistävän maakunnan tavoitetta hiilineutraaliudesta

IKAALINEN 27.4.2022 18:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimapuiston kaavan luonnos tulee nähtäville kevään aikana, tulossa on myös yleisötilaisuus

IKAALINEN 27.9.2022 08:30

Tevaniemen tuulivoimahankkeeseen voi nyt ottaa kantaa, ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut ja nähtävillä

IKAALINEN 9.10.2022 15:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoimalan YVA-tilaisuudessa kannettiin huolta pohjavesistä ja melusta – moni haluaa hankkeelle ympäristöluvan

IKAALINEN 25.1.2023 17:25

Pirkanmaan ely-keskus: Tevaniemen tuulivoimahankkeessa pitää minimoida melu- ja välkehaitta

IKAALINEN 14.9.2023 17:00 Tilaajille

Tevaniemen tuulivoima ensi viikolla ympäristölautakunnassa – Esityksenä kaavan eteneminen kohti hyväksymistä

IKAALINEN 30.10.2023 20:30 Tilaajille

Ikaalisten kaupunginvaltuusto hyväksyi Tevaniemen tuulivoimakaavan äänin 18–9 – Alueelle on mahdollista rakentaa yhdeksän tuulivoimalaa

IKAALINEN 1.3.2024 07:00

Tevaniemen tuulipuistohanke palkittiin Pirkanmaan maaseudun ilmastotekona – Ajatus syntyi tiekunnan kokouksessa