IKAALINEN 25.1.2023 17:25

Pirkanmaan ely-keskus: Tevaniemen tuulivoimahankkeessa pitää minimoida melu- ja välkehaitta

Liisa Raipala


Kun Tevaniemen Tuuli Oy:n tuulivoimahanketta suunnitellaan edelleen, hankkeesta aiheutuva melu- ja välkehaitta, samoin kuin vaikutukset pohjavesiin pitäisi minimoida.
Muun muassa tämän Pirkanmaan ely-keskus toteaa Tevaniemen Tuuli Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (yva) antamassaan perustellussa päätelmässä. Ely-keskus on yva-prosessissa yhteysviranomainen, ja perustellussa päätelmässä se toteaa tehdyn arvioinnin olevan riittävää ja nostaa esiin merkittävinä pitämänsä ympäristövaikutukset. Asiasta kerrotaan Pirkanmaan ely-keskuksen tiedotteessa.
Tuulivoimahankkeessa suunnitellaan joko kahdeksan tai yhdeksän voimalan tuulipuistoa. Voimalat olisivat enintään 280-metrisiä, ja lisäksi pitäisi rakentaa tieyhteyksiä ja maakaapelointi sekä alueen sisälle että sieltä sähköverkkoon.

Äänimaisema muuttuu

Ely-keskuksen arvion mukaan merkittävät ympäristövaikutukset kohdistuvat ihmisiin, heidän elinympäristöönsä ja sen viihtyvyyteen ja maisemaan. Tiedotteessa siteerattu Pirkanmaan ely-keskuksen lakimies Maria Hakala toteaa tuulivoimala-alueen muuttavan merkittävästi alueen luonnetta ja maisemakuvaa.

– Tuulivoimalat näkyvät erityisesti maakuntatasolla arvokkaille maisema-alueille ja järvien takana sijaitseville rannoille, Hakala sanoo.
Hän kertookin ely-keskuksen suosittelevan, että maisemavaikutuksia lievennetään keinoilla, joita Tevaniemen Tuuli Oy on arviointityössä esittänyt. Näitä ovat voimaloiden sijoituspaikan suunnittelu, väritys ja valaistus.
Hankkeen lähellä ja vaikutusaluella todetaan olevan paljon asuin- ja lomarakennuksia. Maisemavaikutusten lisäksi ihmisten elinolojen ja viihtyisyyden kannalta keskeisinä pidetään melu- ja välkevaikutuksia.
Hakala nostaakin esiin, että joillain kiinteistöillä ollaan mallinnuksien perusteella lähellä melutason raja-arvoja.
– Äänimaisema muuttuu verrattuna nykyiseen rauhallisuuteen. Moni kiinteistö jää myös välkevaikutuksen piiriin.

23 mielipidettä

Ely-keskus sai yva-selostuksesta 15 lausuntoa ja 23 mielipidettä, joissa nostettiin esiin muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, maiseman muuttuminen, terveysvaikutukset ja onnettomuuksien ehkäiseminen. Erityistä huolta herätti pohjavesialue.

Ely-keskuksen mukaan jatkosuunnittelussa pitäisi noudattaa varovaisuusperiaatetta ja minimoida melu- ja välkehaitta. Viranomaisen mukaan pitääkin varmistaa, etteivät melutason ohjearvot ylity, ja välkevaikutuksia pitää seurata etenkin ympäristön muuttuessa.
– Lähtökohtaisesti hanke tulee suunnitella siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa, Hakala sanoo tiedotteessa.
Tuulivoimaloiden sijainti pohjavesialueen läheisyydessä on erityispiirre, joka pitää huomioida jatkosuunnittelussa. Elyn päätelmän mukaan sähkönsiirto pitäisikin suunnitella vähemmän haitallisen vaihtoehdon mukaisesti.
Ely-keskuksen mukaan Tevaniemen Tuuli Oy:n pitää ottaa jatkosuunnittelussa huomioon yvassa esiin nousseet ympäristövaikutukset ja perustellussa päätelmässä esiin tuodut asiat. Myös kaupungin pitää lupaviranomaisena varmistaa, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asioista päätettäessä.

Jaa artikkeli

Facebook Twitter Kommentoi

Kommentit

Toivomme vilkasta ja moniäänistä keskustelua! Noudatathan pelisääntöjä.

Kirjoita selkeästi ja napakasti. Kaikki viestit luetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise.

Kiitos kommentistasi!

 

Anna nimimerkki, mikäli et halua kommentoida omalla nimelläsi.

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Lue lisää

IKAALINEN 27.5.2024 14:11 Tilaajille

Nikulan lopettaminen käsiteltiin uudelleen – Ei muutosta

IKAALINEN 14.5.2024 09:00 Tilaajille

Valtuustoaloite vaatii: Horhalanperän tuulivoima-alueen kaavoitusta ei saa hyväksyä

IKAALINEN 10.5.2024 15:00 Tilaajille

Ikaalisten kaupunginhallitus maakuntakaavasta: Horhalanperän tuulivoima-alue saisi olla suurempi

IKAALINEN 3.5.2024 15:00 Tilaajille

Ikaalisten ympäristölautakunta: Maakuntakaavassa Horhalanperän tuulivoima-alue saisi olla suurempi

Mielipiteet 2.5.2024 19:00 Tilaajille

Lukijalta: Tuulivoimalahanke pilaa kansallismaiseman – ”Nuo mahdollisesti rakennettavat tornit tulevat olemaan järkyttävän korkeita”