Mielipiteet 6.8.2021 13:31

Tuulivoimayhdistyksen kanta

Suomen Tuulivoimayhdistys kertoo, että Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden suurin korkeus on 250 metriä, eikä tuota korkeampia voimaloita ole vielä rakennettu. Kaavoituksessa varaudutaan kuitenkin tekniseen kehitykseen ja voimaloiden koon kasvuun. Ympäristövaikutukset, kuten maisemavaikutukset sekä äänen ja välkkeen leviäminen mallinnetaan ja arvioidaan kaavoituksessa käytettävän maksimikorkeuden mukaan, vaikka alueelle lopulta rakennettaisiinkin matalampi voimala. Isommilla voimaloilla saadaan tuotettua pienempiä voimaloita enemmän sähköä, mikä mahdollistaa tuulivoimatuottamisen ilman taloudellista tukea.
Välkkeen ja melun mallinnus tehdään aiotulla voimaloiden korkeudella. Mikäli voimaloiden korkeutta halutaan kasvattaa aiemmin mallinnetusta, tulee välkkeen ja melun leviäminen mallintaa uudestaan. Näin varmistetaan, etteivät voimaloiden vaikutukset lähiasutukseen ole kohtuuttomia. Useiden kansainvälisten ja suomalaisten tutkimusten mukaan tuulivoimaloiden kuultava tai infraääni ei aiheuta terveyshaittaa, kun noudatetaan Suomen tuulivoimaloille käytössä olevia ääniohjearvoja.
Suomessa käytössä olevat meluohjearvot johtavat siihen, että tuulivoimalat rakennetaan melko kauas asutuksesta. Tästä syystä voimaloita ei rakenneta kaupunkeihin.
YVA-selvityksessä käytetään usein konsulttiyhtiötä tai -yhtiöitä apuna. Tuulivoimayhdistyksen mukaan tämä ei kuitenkaan vähennä selvitysten luotettavuutta, sillä laadukkaat ympäristövaikutusselvitykset ovat myös hanketoimijan etu. Laadukkailla selvityksillä taataan, ettei hankkeen rakentamisen jälkeen synny yllättäviä vaikutuksia, jotka voivat esimerkiksi rajoittaa voimaloiden käyttöä. Suomessa toteutettujen monivuotisten linnustoseurantojen avulla on osoitettu, että monen rakennetun tuulivoimapuiston linnustovaikutukset ovat todellisuudessa jääneet YVA:ssa arvioituja pienemmiksi.
Asukkailla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omassa elinympäristössään tapahtuviin muutoksiin. Siksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja kaavoituksessa on useita vaiheita, joissa suunnitelmia voi kommentoida, niihin voi jättää lausuntoja tai huomioita. Kaavoitukseen tyytymättömällä on myös oikeus valittaa hallinto-oikeuteen ja hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Tuulivoimayhdistyksen mukaan näiden valitusten määrä ei kerro mitään suunnittelun laadusta tai vaikutusten arvioinnin tasosta. Suunnittelun laadusta ja vaikutusten arvioinnin tasosta kertoo enemmän se, että yli 90 prosentissa vuoden 2018 huhtikuun loppuun mennessä tuulivoimaa koskevissa hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä oikeus piti kunnan päätöksen ennallaan.

Tämä kirjoitus liittyy UutisOivassa julkaistuun mielipiteeseen, jonka voit lukea painamalla tästä. Toimitus pyysi Tuulivoimayhdistykseltä näkemyksiä tuulivoimamielipiteessä esitettyihin väitteisiin, koska mielipiteessä kyseenalaistetaan selvitysten puolueettomuutta.

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

MIELIPIDE 11.10.2021 06:00 Tilaajille

Lukijalta: Ajoitukset kohdillaan Ikaalisissa – ”Menestystä molemmille hankkeille”

MIELIPIDE 10.10.2021 06:00 Tilaajille

Lukijalta: Ei säästön takia voi siirtää uuteen paikkaan – eikö itsemääräämisoikeus koske kehitysvammaisia?

JÄMIJÄRVI 7.10.2021 10:00 Tilaajille

Jämijärvi alkaa laskuttaa paljon aikaa vievästä tiedonhausta

PÄÄKIRJOITUS 7.10.2021 06:00 Tilaajille

Pääkirjoitus: Aluevaltuustoon tarvitaan paikallista ääntä – harva kaupunkiseudulla asuva osaa tai haluaa ajatella palveluita täkäläisen käyttäjän näkökulmasta

KOLUMNI 6.10.2021 19:00 Tilaajille

Kolumni: Polkkatukat ja pirtupöksyt