Mielipiteet 6.8.2021 13:30

Tuulivoimasta on kohtuullista vaatia selvityksiä

Ikaalisiin ja ympäristöön on suunnitteilla valtavasti tuulivoima-alueita. Tevaniemen 8–9 voimalan (á 8–10 MW) YVA-luonnoksessa kerrotaan, että ”Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssa on osoitettu tuulivoimaloiden alueita kaava-alueen itäpuolelle 3,5 kilometrin päähän, länsipuolelle 12 kilometrin päähän, luoteeseen 13 ja 16 kilometrin päähän, lounaaseen 19 ja 20 kilometrin päähän sekä pohjoiseen 20 kilometrin päähän”. Tämän lisäksi toiminnassa ovat jo Teiharjun, Aljonvuoren ja Ratiperän voimalat. Parkanoon on suunnitteilla ainakin kaksi hanketta. Pian Ikaalisissa ja sen ympäristössä voi siis olla jopa 13 tuulivoimapuistoa!
Ikaalisiin ollaan rakentamassa maailman korkeimpia voimaloita (Tevaniemi 280 metriä ja Vatula 350 metriä). Esimerkiksi välke- ja meluvaikutuksia tutkitaan kuitenkin pienemmillä voimaloilla, sillä näin isoja voimaloita ei yksinkertaisesti ole olemassa. Muun muassa Vatulan hankkeiden arvioinnit on tehty 225 metrin ja 265 metrin korkuisilla voimaloilla. Näihin arvioihin tuulivoimayhtiöt perustavat myös suunnitteilla olevien voimaloiden vaikutukset ja niihin tulee perustumaan aikanaan päätös, jonka valtuutetut tekevät jopa yli 100 metriä korkeampien tuulivoimaloiden rakentamisesta.
Mielestäni on kohtuullista kysyä, voivatko ympäristövaikutusarvioinnit (YVA) olla objektiivisia, kun arvioijina toimivat itse tuulivoimayhtiöt ja niiden palkkaamat konsultit? Näinkö toimitaan oikeusvaltiossa? Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, on noussut valtava vastustus tuulivoimaloita kohtaan. Useita hankkeita on torpattu viimeisen vuoden aikana ja aiemmista hankkeita on tehty valituksia hallinto-oikeuteen saakka sen vuoksi, ettei aikoinaan ole tehty kunnollisia selvityksiä tuulivoiman todellisista vaikutuksista eikä ole vaadittu ympäristölupia. Miksi Suomessa tällaiset asiat pitää yhä uudelleen hoitaa kuten Talvivaara?
Jos kaikki suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet toteutuvat, onko kohtuutonta vaatia sellaisia selvityksiä, jotka kertovat myös tuulivoiman negatiivisista vaikutuksista, sillä tutkimuksia ja kokemuksia asioista on paljon? Tällä hetkellä on käynnissä Tevaniemen tuulivoimapuiston YVA, josta tulee elokuussa esille suunnitelma, johon kaikki voivat ottaa kantaa. Kehotan tutustumaan.
Voi pysähtyä myös miettimään, miksi tuulivoimaloita ei rakenneta suuriin kaupunkeihin, joissa sähkön tarve on kuitenkin suurinta. Ne tuodaan maalle, josta sähkön vienti vaatii paitsi rahaa myös valtavasti parturoitua metsää eli kadonneita hiilinieluja, joilla ei loppujen lopuksi taida sittenkään olla mitään merkitystä.

Johanna Ylihaveri
@eituulivoimaaikaalisiin -ryhmän puolesta

Toimitus pyysi Tuulivoimayhdistykseltä näkemyksiä tuulivoimamielipiteessä esitettyihin väitteisiin, koska mielipiteessä kyseenalaistetaan selvitysten puolueettomuutta. Voit lukea tekstin painamalla tästä

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

MIELIPIDE 11.10.2021 06:00 Tilaajille

Lukijalta: Ajoitukset kohdillaan Ikaalisissa – ”Menestystä molemmille hankkeille”

MIELIPIDE 10.10.2021 06:00 Tilaajille

Lukijalta: Ei säästön takia voi siirtää uuteen paikkaan – eikö itsemääräämisoikeus koske kehitysvammaisia?

JÄMIJÄRVI 7.10.2021 10:00 Tilaajille

Jämijärvi alkaa laskuttaa paljon aikaa vievästä tiedonhausta

PÄÄKIRJOITUS 7.10.2021 06:00 Tilaajille

Pääkirjoitus: Aluevaltuustoon tarvitaan paikallista ääntä – harva kaupunkiseudulla asuva osaa tai haluaa ajatella palveluita täkäläisen käyttäjän näkökulmasta

KOLUMNI 6.10.2021 19:00 Tilaajille

Kolumni: Polkkatukat ja pirtupöksyt