Mielipiteet 3.9.2021 10:45

Destian ja Väyläviraston vastaus

Vesien valuminen on hämeenkyröläisille ja meille hankelaisille yhteinen huolenaihe ja viime viikkojen runsaat sateet ovat hankaloittaneet tilannetta entisestään. Kannamme vastuumme hankealueelta peräisin olevasta vuotovedestä ja vakuutamme, että suojaustoimenpiteitä tehdään koko hankkeen alueella. Olemme tehneet asian korjaamiseksi paljon töitä: jokaiseen ylivuototilanteeseen on reagoitu ja jo tehtyjä ratkaisuja on muokattu entistä paremmiksi.
Hankealueella vesiä viivytetään työnaikaisilla viivästysaltailla. Rakennustöistä aiheutuva kiintoaineksen irtoaminen ja kulkeutuminen vesistöihin estetään laskeuttamalla hienoainesta altaissa ennen kuin vedet kulkeutuvat laskuojiin ja sitä myöten vesistöihin. Laskuojissa on lisäksi useita suodatuspatoja tehostamassa toimenpiteitä, jotta hienoainesta ei kulkeudu veden mukana.
Turkkilanjärven ojan rumpusillan ympärys on verhoiltu louheella saven valunnan estämiseksi koko tiealueen laajuisesti sekä kohdilla, joissa liitytään nykyiseen kasvillisuuteen. Sekä Valkjärveen että Ahrolantien sillan alapuolelle on asennettu kesäkuussa silttiverhot, minkä lisäksi Pappilanjoessa silttiverho on ollut käytössä työsillan ja sillan paalutusten sekä louhetäytön aikana.
Silttiverho on työnaikainen rakenne, joka estää hienoaineksen leviämisen ympäröiviin vesistöihin. Kangas asennetaan kellukkeisiin ja painotetaan alapäästään siten, että kankaan helma putoaa vesistön pohjaan. Silttiverhoon kuuluu myös yläpäässä oleva vaijeri, joka ottaa vastaan tuulen ja aaltojen aiheuttamia vaakavoimia. Kokonaisuus on tiivis verhomainen rakenne, joka estää hienoaineksen kulkeutumisen vesistöön.
Hämeenkyrönväylän hankkeelle on laadittu erillinen työnaikaisten vesien tarkkailu- ja hallintasuunnitelma, jossa on määritelty, milloin ja mitä ojavesistä mitataan. Vettä ja sen laatua seurataan aktiivisesti ja olemme tehneet korjaustoimenpiteitä saatujen mittaustulosten mukaisesti. Silmämääräistä seurantaa tehdään viikoittain ja lisäksi tarvittavia mittauksia kuukausittain ja aina sääolosuhteiden vaatiessa. ELY-keskuksen ympäristövastuualueen viranomaisilla ja Hämeenkyrön kunnan ympäristöviranomaisella on pääsy vesienhallintasuunnitelmiin sekä kuukausittain tehtäviin mittaustuloksiin.

Akseli Nurmi
projektipäällikkö
Väylävirasto

Harri Korhonen
projektipäällikkö
Destia

Kirjoitukseen liittyvän mielipiteen voit lukea painamalla tästä

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

Mielipiteet 17.9.2021 12:35 Tilaajille

Järkeä päätöksentekoon

Mielipiteet 16.9.2021 09:32 Tilaajille

Ikäihmisten liikunta

Pääkirjoitus 16.9.2021 06:00 Tilaajille

Luottamus pitää ansaita – mediassakin

Kolumni 15.9.2021 11:04 Tilaajille

Geopuisto syventää käsitystämme luonnosta

Pääkirjoitus 9.9.2021 06:00 Tilaajille

Kehittämisen aika on nyt