IKAALINEN 30.1.2023 17:00

Viisikerroksisia rakennuksia, hotelleja, veden päälle rakentamista ja paljon vehreyttä – arkkitehtiopiskelijoilta lensi ideoita Vanhaan kauppalaan

Terhi Palonen

Miltä kuulostaisi viisikerroksinen kerrostalo pesäpallokentälle, entäpä asuinrakentaminen Kyrösjärven päällä tai Vanhan kauppalan kerrostalojen purkaminen?

– Luovia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja.
Näin kuvailee Ikaalisten kaupungin kaavoituspäällikkö Juha Mäkelä Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden Vanhasta kauppalasta ja Toivolansaaresta tekemiä asemakaavasuunnitelmia.
Opiskelijat tekivät suunnitelmat viime syksynä ja ne liittyivät asemakaavasuunnitttelun opintojaksoon.
– Ensinnäkin oli hieno asia, että tällainen projekti toteutettiin yliopiston ja kaupungin yhteistyönä. Töistä näkyy, että opiskelijat arvostavat Vanha kauppalan identiteettiä ja ainutlaatuisuutta, Mäkelä sanoo.

Arvokas miljöö lähtökohtana

Museovirasto on luokitellut Ikaalisten Vanhan kauppalan valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alueella on useita suojeltuja rakennuksia.

Viime vuosikymmenien aikana muun muassa kaupallisesta toiminnasta kuihtuneen kauppalan henkiin herättäminen on kirjattu Ikaalisten kaupungin strategiaan.
Alueella on käytöstä poistuneita tai vajaakäytöllä olevia rakennuksia, kuten entisiä oppilaitoksia ja muun muassa kaupunginvirastona palvelleet kaksi vanhaa rakennusta. Lisäksi alueella on rakentamattomia asuinrakentamiseen kaavoitettuja tontteja. Harjoitustöissä mietittiin myös niille uudiskäyttöä.
Opiskelijat ideoivat myös Toivolansaaren käyttöä. Reunaehtona kaavasuunnittelulle oli, että Toivolansaaren nykyistä asemakaavaa ei tarvitse noudattaa muiden kuin alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen sekä virkistyskäytön tarpeiden osalta.

”Vanhat kerrostalot nurin”

Villeimpiin opiskelijoiden ideoihin kuuluu Vanhassa kauppalassa olevien 1960–1980-luvuilla rakennettujen kerrostalojen purkaminen ja niiden korvaaminen modernimmilla asuinrakennuksilla.

Ikaalisiin aivan uudenlaista rakentamista esittäisi suunnitelma, jossa Toivolansaaren sillan läheisyyteen rakennettaisiin osaksi veden päälle pilarien varaan kerros- ja rivitaloja. Suunnitelmaan kuuluu myös Franginpuiston rinteeseen ideoidut käärmemäisesti kiemurtelevat kerrostalot.
Suunnitelmissa ehdotetaan laivarantaan paviljonkityyppisiä palvelurakennuksia ja sen yläpuolella sijaitsevaan Franginpistoon pientaloasutusta.

Hotelleja Toivolansaareen

Nykyisen Toivolansaarikodin tilalle ja leirintäalueen rantaan opiskelijat ovat ideoineet hotellirakennuksia. Yhdessä suunnitelmassa esitetään Toivolansaarikodin rakennusten säilyttämistä, mutta niiden läheisyyteen sijoitettaisiin yhdeksän omakotitaloa.

Toivolansaaren ranta-alueet opiskelijat pitäisivät virkistyskäytössä.
Mielenkiintoinen on myös esitys katuyhteyden jatkamisesta Toivolansaaresta Kyrösjärven yli kylpylän puolelle.
– Ikaalisissa on ollut jo aiemmin vireillä suunnitelmia yhdistää kulkeminen Vanhan kauppalan, Toivolansaaren ja kylpylän välillä. Siltahanke olisi teknisesti hyvin kallis, mutta esimerkiksi lauttayhteyttä kesäisin voisi pohtia, Mäkelä sanoo.

Pesäpallokenttä muualle

Monissa arkkitehtiopiskelijoiden suunnitelmissa nykyinen pesäpallokenttä saisi väistyä muualle ja tilalle rakennettaisiin asuntoja, jopa neljä- ja viisikerroksisia asuinrakennuksia.

Vanhaa kauppalan hengen kunnioittamista opiskelijoiden suunnitelmissa edustavat yhteispihat, jotka edellyttäisivät vanhan rakennuskannan osittaista purkamista.
Omaa Tupaa vastapäätä etelän suuntaan olevalle tyhjälle tontille suunnitelmassa esitetään puistoa. Rakennettuja puistoja esitetään myös muualle kauppalan alueelle.
Yhdessä suunnitelmassa esitetään entisen kauppaoppilaitoksen purkamista ja sen tilalle uusia sosiaalitoimen palvelurakennuksia. Samaisessa suunnitelmassa on entisen Salen tontille ehdotettu pientä kaupparakennusta ja pientä asuinkerrostaloa.
Salen tontille on myös esitetty omakotitaloja, mutta myös useamman kerroksen rakennuksia.

Ideoita tuleviin kaavoihin

Vanhan kauppalan alue ja Toivolansaari kuuluvat vuonna 2005 hyväksyttyyn keskeisen alueen yleiskaavaan.

Toivolansaareen oli vireillä kaavamuutos, jossa esitettiin saaren rinteessä olevalle peltoalueelle omakotitalotontteja. Kaavan laadinta kuitenkin keskeytettiin syksyllä 2021.
Yksi syy keskeytykseen oli kaavaehdotuksesta saatu yli 300 nimen kuntalaisadressi, jossa haluttiin säilyttää Toivolansaari monipuolisena virkistys- ja hyvinvointialueena.
– Toivolansaaren tulevaa maankäyttöä ei ole kaavoituksessa vielä pystytty ratkaisemaan, ja siltä osin kaavatyö on kesken. Tulevaan kaavoitukseeen nyt saadut opiskelijoiden ideat antavat vaihtoehtoja. Myös Vanhan kauppalan asemakaavojen ajantasaistaminen on jossain vaiheessa ajankohtaista, Mäkelä sanoo.

Jaa artikkeli

Facebook Twitter Kommentoi

Kommentit

Toivomme vilkasta ja moniäänistä keskustelua! Noudatathan pelisääntöjä.

Kirjoita selkeästi ja napakasti. Kaikki viestit luetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Loukkaavia, henkilöön meneviä tai vihamielisiä kommentteja emme julkaise.

Kiitos kommentistasi!

 

Anna nimimerkki, mikäli et halua kommentoida omalla nimelläsi.

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Lue lisää

IKAALINEN 11.9.2022 19:00 Tilaajille

Vanha kauppala oli aikansa erikoisuus – nyt sinne uutta ideoivat arkkitehtiopiskelijat