MIELIPIDE 6.4.2022 16:00

Lukijalta: Suomen liikennepolitiikan katse on käännettävä idästä länteen – ”Yksi keskeinen kehitettävä yhteys on kolmostien yhteysväli Tampere-Vaasa”Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on mittavat vaikutukset Suomen yhteistyö- ja talouspolitiikkaan, myös liikennehankkeisiin. Viimeisten 20 vuoden aikana liikenneverkkoa, erityisesti tieverkkoa, on kehitetty erilaisin Venäjä-yhteyksin. Ajatuksena on ollut hyödyntää kasvavaa Venäjän liikennettä. Nyt liikennepolitiikan Venäjä-perusteet ovat romuttuneet.

Vaikka liikenneinvestoinnit ovat vaikutukseltaan pitkäkestoisia, niin lyhyemmän aikavälin ratkaisuilla ja muutoksilla on vaikutusta. Liikennevirtamuutosten uusi tarkastelu on tarpeen, kun Venäjä-perusteinen liikenne vähenee. Tämän tulee näkyä Suomen liikennepolitiikan strategisessa tilannekuvapäivityksessä ja liikenne12-suunnitelmassa sekä sitä kautta investointiohjelmassa.
Nykyisessä Väyläviraston investointiohjelmassa vuosille 2022-2029 on edelleen useita investointikohteita, joissa tavara- ja henkilöliikenteen sekä rajanylityspaikkojen kehittämistä on perusteltu Venäjä-yhteyksillä. Ohjelmassa on myös ehdollisuuksia tarpeellisuudesta ja uudelleenarvioinneista, jotka liittyvät muun muassa puuntuonnin määrään ja Venäjän omiin satamainvestointisuunnitelmiin.
Nyt Suomessa on katsottava länteen ja tehostettava lännen yhteyksiä keskittymällä liikenteen huoltokäytävien parantamiseen. Ennen kaikkea on kunnostettava tie- ja raideyhteydet, jotka jatkuvat Ruotsiin ja Norjaan, Vaasasta Merenkurkun yli, Torniosta Haaparantaan ja Narvikiin, ja myös vielä täydentää Eurooppa-teiden (E-tiet) yhteyksiä Suomen puolella. Samalla tulee hyödyntää EU-rahoituksen sotilaallisen liikkuvuuden rahoitusta.
Yksi keskeinen kehitettävä yhteys on kolmostien yhteysväli Tampere-Vaasa. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta tulee parantaa tällä tieyhteydellä, joka on yksi Suomen merkittävimmistä ruuankuljetusreiteistä, muodostaen liikenneväylän myös rajojen yli Ruotsiin ja Norjaan (E12). Tien palvelutasopuutteet haittaavat niin elinkeinoelämän kuljetuksia kuin työmatka- ja asiointiliikennettä sekä huoltovarmuuden kannalta tärkeitä kuljetuksia.


VT3-eduskuntaverkosto

Jouni Ovaska, Janne Sankelo, Joakin Strand, Jari Koskela, Marko Asell ja Mikko Ollikainen

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

KOLUMNI 21.9.2023 07:00 Tilaajille

Kirjoittajavieras: Hyvinvointialue tekee vaikeita ratkaisuja – ”Pirkanmaan osuus mielenterveyden häiriöistä aiheuttavista kustannuksista on noin 1,1 miljardia euroa”

HÄMEENKYRÖ 18.8.2023 09:41 Tilaajille

Ovaska Pirhan esityksestä: Härskiä menettelyä ja huonoa valmistelua

PÄÄKIRJOITUS 26.7.2023 07:00 Tilaajille

Pääkirjoitus: Vihdoin sujuvaa liikennettä – kolmostiehen kohdistuu toki edelleen odotuksia

HÄMEENKYRÖ 27.6.2023 08:00 Tilaajille

Ovaskaa esitetään liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajaksi – ”Nykyiset tiet ja raiteet on saatava kuntoon”

HÄMEENKYRÖ/PARKANO 22.6.2023 09:00 Tilaajille

Pirkanmaan liitto tavoittelee parannuksia kolmostielle, myös kansanedustajat aktiivisia