MIELIPIDE 29.8.2023 13:00

Lukijalta: Pirkanmaan hyvinvointialueen tyyliin ”kylmää kyytiä” Ikaalisten hoitajille ja asukkaille, ärähtää Ikaalisten SuperPirkanmaan hyvinvointialueen vastuuvirkamiehet ovat työryhmineen laatineet palveluverkkoa koskevan todella laajan leikkauslistan, millä tulee olemaan todella merkittäviä vaikutuksia Ikaalisissa.

Henkilöstövaikutukset eivät yksinään tuo muutoksia vaan terveyskeskussairaalan sulkeminen tulee karulla tavalla vaikuttamaan myös jäljelle jääviin toimipisteisiin. Näin merkittävä esitys tuotannollisesta muutoksesta olisi vaatinut henkilöstönedustajien ja erityisesti ensimmäisessä aallossa lakkautettavaksi suunniteltujen yksiköiden, joihin Ikaalisten Tk-sairaala lukeutuu, henkilöstön informoimista ennen aluehallituksen esityslistan julkistamista.
Henkilöstö, henkilöstön edustajat, kuten Superin jäsenet ja myös yhteistoimintaelimen jäsenet saivat tiedon 16. elokuuta intrassa julkaistusta tiedotteesta, aluehallituksen esityslistan materiaalista ja Aamulehdestä. Millaista toimintaa tällainen on työnantajalta? Ei kovin hyvää ainakaan.
Henkilöstön edustajien mahdollisuus perehtyä palveluverkon lakkautukseen liittyvään kokousaineistoon on ollut täysin riittämätön. Asiakirjat he saivat vasta 17. elokuuta iltapäivällä.
Tällä aikataululla henkilöstönedustajien on ollut mahdottomuus lausua leikkauslistaa riittävällä laajuudella. Niinpä Super varaa mahdollisuuden lausua asiasta tarpeen mukaan myöhemmin, koska päätösjuna näyttää tässä kohtaa menevän kohtuuttoman nopeasti eteenpäin. 
 Työryhmien nimilistoista emme löytäneet yhtään lähihoitajien edustajaa. On tärkeää, että näin merkittäviä muutoksia suunniteltaessa otetaan laajasti eri ammattiryhmiä mukaan. Lakkautusuhan alla olevissa toimipisteissä ja yksiköissä työskentelee lääkärien, sairaanhoitajien, fysioterapeuttien ja tukityöntekijöiden lisäksi runsas joukko lähi- ja perushoitajia.  
 Onko lakkautussuunnitelmaa laadittaessa mietitty aidosti henkilöstön liikkumista uusiin työskentelypisteisiin? Totuus on, että työskentelypisteen muuttuminen useiden kilometrien päähän nykyisestä saattaa tehdä töihin kulkemisen jopa mahdottomaksi osalle työntekijöistä. Kaikissa perheissä ei ole kahta autoa, saati kaikilla työntekijöillä ajokorttia. Pikaisesti todettuna julkisilla kulkuneuvoilla ei voi kulkea edes Ikaalisten alueella töihin saati naapurikuntiin. Kolmivuorotyöstä puhumattakaan.

Joukkoliikenteen lisääminen ensi kevääseen mennessä on varmasti mahdotonta, eli muista keinoista on tärkeää henkilöstön ja henkilöstönedustajien kanssa miettiä ja neuvotella. Pohdinnan alle on tarpeen saada esimerkiksi työmatkatuki, työaikajoustot, työnantajan omistamat työmatkoihin käytettävät autot ym. 

 Miten saadaan Ikaalisten sitoutunut sote-henkilöstö näkemään muutos mahdollisuutena?

Miten vaikuttavat pidentyvät työmatkat, lasten päivähoidon pidentyvät hoitoajat ja eri toimipisteet intoon siirtyä toisaalle töihin?
Karkaako Ikaalisissa hoitotyöntekijöitä jälleen muihin töihin? Miltä näyttää asuminen Ikaalisissa? Tässä muutamia pohdittavia näkökulmia.  

 Toivottavasti päätöksiä tehtäessä huomioidaan myös se, että leikkauslistat koskevat vain julkista puolta. Pirhalla on kokonaisbudjetti koko hyvinvointialueelle sisältäen myös ostopalvelut eli niitäkin tulee kriittisesti tarkastella säästöjä haettaessa. Nyt niistä ei ole mainittu missään. Henkilöstön edustajille tulee toimittaa tiedot siitä, miten kauan sovitut ostopalvelut ovat voimassa ja millä paikkakunnilla ne ovat? 
 Nyt suunnitellut palveluverkon supistukset vaativat ammattitaitoista ja hyvin johdettua muutostukea sekä äärimmäisen hyvää viestintää. Niiden suunnittelu on tarpeen aloittaa viipymättä, jotta emme menetä hyviä työntekijöitä muille markkinoille. 

 

Ikaalisten Super-ammattiosasto 626 Ry

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

MIELIPIDE 30.9.2023 15:00 Tilaajille

Lukijalta: Äänestäjien oikeus saada tietoa päätöksenteosta ei toteudu Pirhassa – ”Yksipuolinen tiedotus aiheuttaa huolta, väärinkäsityksiä ja kyynistymistä”

MIELIPIDE 22.9.2023 13:00 Tilaajille

Lukijalta: Ikaalislaiset, käyttäkää vaikutusvaltaanne! – ”Jos palautetta ei anneta, mikään ei muutu”

MIELIPIDE 21.9.2023 13:00 Tilaajille

Lukijalta: Miten tällä järjettömyydellä syntyy säästöä? – ”Lääkärikäynnit naapurikuntiin tuovat Kelalle hurjasti korvattavaa”

KOLUMNI 21.9.2023 07:00 Tilaajille

Kirjoittajavieras: Hyvinvointialue tekee vaikeita ratkaisuja – ”Pirkanmaan osuus mielenterveyden häiriöistä aiheuttavista kustannuksista on noin 1,1 miljardia euroa”

MIELIPIDE 20.9.2023 19:00 Tilaajille

Ikaalisten Kokoomus ottaa kantaa Pirhan suunnitelmiin – ”Todellisuudessa tilat ovat merkittävästi paremmat kuin Hämeenkyrön pieneksi jäävä terveyskeskus ”