MIELIPIDE 17.2.2022 06:59

Lukijalta: Henkilöstön vaihtuvuudesta Hämeenkyrön teknisellä osastolla – ”Yhtälö on haastava”, kirjoittaa elinympäristöjohtajaUutisOivan 10.2. mukaan kuntalaisia puhututtaa teknisen osaston väen vaihtuvuus vuodesta 2019. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rauno Mäki avasi hyvin asiaa ja haluan myös liittyä julkiseen keskusteluun tilanteesta, josta tiedän palvelujohtajana omalta ajaltani lähes kaiken vuodesta 2020 alkaen, sillä olen systemaattisesti käynyt loppuhaastattelut irtisanoutuneiden kanssa.

Rauno Mäki nosti esiin pienet resurssit ja on totta, että tekniseltä on leikattu jo pitkään. Samalla vaatimukset rakennetun ympäristön laadusta ja hoidosta sekä kunnan vetovoimasta ja kasvutavoitteista ovat kasvaneet. Yhtälö on haastava, mutta silti olemme pysyneet tähän asti esimerkiksi Hämeenkyrönväylähankkeen vauhdissa ilman yhdenkään uuden käsiparin palkkaamista hankkeelle. Näemme hankkeen tärkeänä elinvoimahankkeena kunnalle. Vakituisia on nyt irtisanoutunut mutta pyrimme täyttämään tärkeät viranomaistehtävät heti pätevien osaajien löydyttyä.
Kunnan kuvattiin olevan ponnahduslauta seuraaviin tehtäviin. Alaisuudessani on rautaisia ammattilaisia, joiden toimenkuva on laaja eli täällä saa ja joutuu olemaan monessa mukana ja se saattaa yllättää kokemattomamman tulijan tai väsyttää nykyisen. Tekijöistä todellakin kasvaa arvostettuja osaajia työmarkkinoille, sillä urakehitystä ei juuri ole tarjota mutta vaikuttavia, mielenkiintoisia, monipuolisia ja haasteellisia tehtäviä kylläkin. Osaajista käydään kilpailua koko maassa ja Tampereen seudullakin.
Vuoden 2020 aikana käynnistin muutoksen niillä keinoilla, joita minulla on käytettävissä. Tekniset palvelut muutettiin elinympäristöpalveluiksi, sillä työ on kunnallistekniikkaa laajempaa, monipuolista rakennetun ympäristön tuottamista ja kunnossapitoa sekä merkittävän kansallisomaisuuden (yleiset alueet ja julkiset rakennukset), hoitoa. Elinkeinopalvelut ovat tämän vuoden alusta myös osa elinympäristöpalveluita. Sektorilla on myös suuri vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan kasvuun sekä elinvoimaan. Työ ja suuri lakisääteinen vastuu halutaan näkyväksi, sillä yleensä palvelut huomataan vasta, kun jokin ei toimi; kadussa on kuoppa, vettä ei tule hanasta tai jos lumiauraa ei ole näkynyt. Toinen keinoni kuntien välisessä kilpailussa osaajista oli päivittää alaisteni tehtävänkuvaukset, nimikkeet ja palkkataso tehtävien vaativuuden mukaan niin, että nyt ollaan samalla tasolla seutukunnan kanssa.
Kunnan tulee säilyä vetovoimaisena matkailla, asua ja yrittää mutta myös työskennellä. Henkilöstö tulisi nähdä investointina, ei vain menoeränä. Näiden asioiden eteen voimme elin- ympäristöpalveluissa tehdä paljon mutta myös kaikkien kanssa yhteistyössä sen imagon ja ilmapiirin eteen, jotka joko lisäävät tai vähentävät kunnan mainetta ja vetovoimaa.

Ritva Asula-Myllynen

elinympäristöjohtaja
Hämeenkyrön kunta

Jaa artikkeli

Facebook Twitter

Lue lisää

HÄMEENKYRÖ 20.9.2023 17:00 Tilaajille

Kunta ostanee Heiska ry:n osuuden Heiskan alueen rakennuksista – Yhdistys on lakkauttamassa itsensä

HÄMEENKYRÖ 20.9.2023 08:00 Tilaajille

Kuka valitaan Hämeenkyrön kunnanjohtajaksi? Kysyimme neljältä ehdokkaalta neljä kysymystä

HÄMEENKYRÖ 12.9.2023 09:00 Tilaajille

Neljä kunnanjohtajahakijaa soveltuvuusarviointiin – Valintapäätös valtuustossa lokakuun 9. päivä

HÄMEENKYRÖ 29.8.2023 17:00 Tilaajille

Heiska ry:n tarjous kunnalle: 47 000 eurolla eroon veloista ja omistuksista

HÄMEENKYRÖ 21.8.2023 08:00 Tilaajille

Millainen on Heiskan alueen tulevaisuus? Resurssit ylläpitoon loppuvat työllistämishankkeen päättyessä