Yhdessä toimien lisää terveyttä ja työkykyä

Fysioterapeutti Taru Ranta (vas.) ohjasi kuntoutusasiakkaita jumppapallon tehokkaaseen käyttöön Rantasipi Ikaalisten Kylpylässä. Jumppaamassa Esko Lehtisalo Piikkiöstä, Hanna Kolehmainen Kangasalta ja Liisa Viitasaari Kuortaneelta.

IKAALINEN. – Mikäli oma terveydentila tai elämäntavat huolestuttavat, kuntoutus voi olla avain elintapamuutokseen. Moniammatillisella yhteistyöllä toteutettavalla kuntoutuksella on hyvät tulokset, kertoo Rantasipi Ikaalisten Kylpylän palvelupäällikkö Paula Virtanen.
Ikaalisten Kylpylän kuntoutumiskeskus tarjoaa monipuolisia terveyden ja työhyvinvoinnin palveluja niin työssä oleville kuin työelämästä jo poisjääneille asiakkaille.
Toimenpiteet voivat olla joko yksilöllistä, ryhmäkohtaista tai koko työyhteisöön kohdistuvaa.
– Ikaalisten Kylpylällä on hyvin vahva, vuosikymmenten aikana syntynyt osaaminen terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden kehittämisessä. Meillä on käytettävissä osaava henkilökunta ja työelämän asiantuntijaverkko, Virtanen sanoo.

Usein ihmiset hakeutuvat kuntoutukseen esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinoireiden, liikkumattomuuden ja työuupumus- ja paino-ongelmien vuoksi.
– Kuntoutuksen alussa laaditaan kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan terveys ja kuntotaso erilaisin mittauksin ja testein. Kaiken perustana ovat myös kuntoutujan omat tavoitteet ja motivaatio, jotka ovat hyvin tärkeitä kuntoutuksen onnistumiselle, Paula Virtanen sanoo.
Erikoislääkäreistä, psykologeista, sosiaalityöntekijöistä, työfysioterapeuteista, fysioterapeuteista, toimintaterapeutista, työterveyshoitajasta, sairaanhoitajasta ja liikunnanohjaajista koostuva henkilöstö varmistaa jokaiselle yksilölle ja ryhmälle tarvitsemansa palvelun.
Kylpylä tekee laajaa yhteistyötä myös eri ammattialojen kanssa.
– Yhteistyötä tehdään niin fyysistä työtä tekevien yritysten kuin muun muassa opetus-, koulutus-, hoito- ja suojelu- sekä turva-alojen yritysten kanssa. Asiakaskuntamme onkin hyvin monipuolinen.

Kelan kuntoutusasiakkaat ovat yksi Kylpylän suurimmista asiakasryhmistä loma- ja kokousasiakkaiden rinnalla. Kuntoutuksista iso osa kohdistuu työikäisiin asiakkaisiin.
Kelan vähennettyä kustantamiaan kuntoutusjaksoja Kylpylässä tilanteeseen on varauduttu. TYK- ja Aslak-kuntoutuksen loppuessa Kylpylässä alkaa uutena toukokuun alussa Kelan Kiila-kuntoutus.
Kiila-kuntoutus on ammatillista, lakisääteistäkuntoutusta, jonka toteuttajaksi Ikaalisten Kylpylä on valittu Tampereen yliopistollisen sairaalan erva-alueella. Alue käsittää Pirkanmaan, osan Etelä-Pohjanmaasta ja osan Kanta-Hämeestä.
Asiantuntijapalveluita Kylpylä tarjoaa yksityiselle puolelle sekä yrityksiin että yksityisille asiakkaille.
– Olemme kehittäneet lukuisia erisisältöisiä kuntoutuspaketteja. Teemana ovat muun muassa työyhteisön vuorovaikutuksen kehittäminen ja valmennus kohtaamaan työelämän muutoksia. Työyhteisöille on tarjolla myös laaja valikoima erilaisia hyvinvointipäiviä sekä fysioterapeutin ja psykologin asiantuntijaluentoja, Paula Virtanen kertoo.
Palveluihin kuuluvat myös hyvinvointianalyysit, kuntopäivitykset, kuntosaliharjoittelupaketit ja erilaiset kuntotestit.
Paula Virtanen tiivistää Kylpylän toiminnan tavoitteeksi sen, että asiakkaat motivoituvat omaehtoiseen terveydestään huolehtimiseen, elämänlaadun kohentamiseen sekä työ- ja toimintakyvyn parantamiseen.
Terhi Palonen