Voisiko korona uhata ruokahuoltoa?

Sadon turvaamiseksi toukotyöt pitää saada tehdyksi oikea-aikaisesti. Tässä on meneillään ohran kylvö.