Väylän ylijäämämaat rikastushiekan peitoksi Haveriin

Hämeenkyrönväylän työmaalta tulee massoittain maamassoja. Nyt niille on löytynyt hyötykäyttöä.