Valtuustossa tänään: Kunnantalo, Eteläntien kaava ja tilinpäätös

Kunnantalo on tänään kokousasia – paikan ohella.

HÄMEENKYRÖ. Hämeenkyrön kunnanvaltuustossa käydään tänään läpi, miten viime vuosi meni. Viime vuotta kokonaisuutena käsitteleviä asioita ovat tilinpäätös, henkilöstökertomus ja arviointikertomus. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta lausuu oman näkemyksensä kunnan viime vuoden toiminnasta, henkilöstökertomus taas kertoo, mitä kunnan työntekijöille kuuluu.

Tulevaisuuteen kohdistuvia asioita ovat kunnantalon tulevaisuus ja Eteläntien itäpään asemakaava. Eteläntien itäpäähän on tarkoitus toteuttaa muutama pientalotontti.

Valtuuston kokous alkaa kunnantalolla kello 18.