Valtuustoaloitteet: harrastustakuu tai ikäystävällinen Hämeenkyrö?

tennismaila kuvaKuva: UutisOivan arkisto

HÄMEENKYRÖ. Kokoomuksen valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen harrastustakuusta ja sitä vastaavan viranhaltijan nimeämisestä.
– Esitämme yhtä vastuullista viranhaltijaa organisoimaan ja johtamaan toimintaa, jotta valtakunnallinen harrastustakuutavoite tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle taustasta riippumatta vähintään yksi harrastus Hämeenkyrössä toteutuisi, totesi aloitetta valtuustolle esitellyt Timo Mäkelä (kok.).

Harrastustakuu on perua edellisen hallituksen opetus- ja kulttuuriministerin asettaman työryhmän esittämästä keinovalikoimasta lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Kunnanvaltuutettu Raija Westergård (vas.) teki aloitteen Hämeenkyrön liittymisestä ikäystävällisten kuntien joukkoon. Aloitetta esitellessään hän listasi ikäystävällisyyttä osoittavia seikkoja.

– Vanhusneuvostolla on oltava todellista vaikutusvaltaa, mielellään jo asioiden valmisteluvaiheessa.
– Elinympäristön kehittämisessä, kuten kaavoituksessa ja rakentamisessa on otettava huomioon ikäihmiset.
– Julkisia palveluita on kehitettävä ikäihmisten tarpeet huomioon ottaen, Westergård sanoi.