Vaaliasetelmia haetaan jo

Pääkirjoitus 10.9.2020

Seuraavat kunnallisvaalit käydään huhtikuussa. Vaikka vaaleihin on vielä yli puoli vuotta aikaa, puolueissa kuhistaan jo kovasti ehdokashankinnan parissa. On mielenkiintoista nähdä, kuinka hyvin puolueet onnistuvat ehdokkaita saamaan, sillä monissa kunnissa on hyvissä ajoin nostettu esiin huoli ehdokkaiden vähyydestä. Meidän seudullamme tunnelmat ovat kuitenkin toiveikkaat, ja useat puolueet tavoittelevat täyttä ehdokaslistaa tai ainakin runsaslukuisempaa listaa kuin edellisvaaleissa.

Kunnallisvaalit ovat paikallisesti aina kiinnostavimmat vaalit. Kuntavaaliuurnilla valitaan henkilöitä, jotka vaikuttavat kaikkein eniten äänestäjien omaan lähiympäristöön. Uudet valtuutetut pääsevät sanomaan mielipiteensä niin verotuksesta, terveyspalveluista, kulttuuripalveluista kuin kaavoituksestakin.

Kuntavaalit ovat usein muita vaaleja enemmän henkilövaalit. Moni haluaa antaa äänensä henkilölle, jonka tuntee entuudestaan ja tietää ajavan samantapaisia arvoja kuin itsekin. Vaikutusta voi olla myös sillä, asuuko ehdokas samalla kulmalla kuin itse, onko hän samassa elämäntilanteessa tai ajaako jotain itselle erityisen tärkeää asiaa.

Kuntien taloudellisista haasteista on puhuttu vuosikaudet, mutta seuraavissa vaaleissa valittavat valtuutetut joutuvat varmuudella tekemään myös vaikeita päätöksiä niukkenevien resurssien edessä. Toisaalta, mikäli sote-uudistus toteutuu, valtuutettujen rooli myös hieman muuttuu. Tähän asti sote-sektori on ollut kunnille iso taloudellinen rasite ja samalla myös sektori, jonka ennakoitavuus on ollut lähes mahdotonta. Mikäli sote-asiat siirtyvät maakunnille, kuntien oma toiminta keskittyy koulutus- ja kulttuuripalveluihin sekä kunnan elinvoiman edistämiseen. Kun aletaan miettiä kunnan houkuttelevuuden lisäämistä asuin- ja yrityskuntana sekä paikallisen identiteetin edistämistä, uudet valtuutetut ovat näköalapaikalla.

 

Katri Linnikko

päätoimittaja