Ulvaanharjun maa-ainesasia hallinto-oikeuteen

Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven ja Viljakkalan paikalliset uutiset

HÄMEENKYRÖ. Vaasan hallinto-oikeus tutkii Ulvaanharjun maa-ainesten ottoasian. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) ei antanut hakijalle lupaa maa-ainesten otolle Ulvaanharjussa. Hakija valitti päätöksestä. Myös Hämeenkyrön kunta suhtautui lupaan kielteisesti.

Kiistanalainen ottoalue sijaitsee pohjavesialueella ja lähellä on Ulvaanharjun vedenottamo. Osa alueesta sijaitsee vedenottoalueen suojavyöhykkeellä. Avi piti kielteisessä päätöksessään riskiä pohjavesille liian suurena ja katsoi, että hankkeesta saatava hyöty on muille tahoille syntyvää haittaa merkittävästi pienempi.

Muutosta Avin päätökseen hakee nykyään Kimmo Leppikankaan johtama Petri Leppikangas Oy. Vaatimuksena on, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa Avin kielteisen päätöksen ja palauttaa asian uuteen käsittelyyn. Tarkoitus on ottaa maa-aineksia 6,7 hehtaarin alueelta noin 500 000 kuutiota kymmenen vuoden aikana.

Muutoksenhakijat katsovat Avin liioitelleen pohjavesille aiheutuvaa riskiä. He huomauttavat, että alueella on jo ennestään tehty maa-ainesten ottoa, eikä sillä ole ollut vaikutusta pohjaveden määrälle tai laadulle.

Samalla valituksessa todetaan, että uuden luvan epääminen olisi epätasa-arvoista, koska lupia on myönnetty samalle alueelle aiemminkin. Yhtiö painottaa sitoutuvansa kaikkien lupaehtojen noudattamiseen pohjaveden suojelemiseksi.

Samalla hakijat katsovat, että on yleisen edun mukaista jatkaa maa-ainesten ottoa alueella, jossa toiminta on jo alkanut. Maa-ainesten otto myös hyödyttää alueen muuta elinkeinotoimintaa ja yhteiskunnallisia infrahankkeita, valituskirjelmässä sanotaan. Näin muutoksenhakijat katsovat, että hankkeesta aiheutuva yksityinen ja osin yleinenkin hyöty on huomattavasti suurempi kuin haitat.

Osayleiskaavassa kyseinen alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi. Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on merkitty vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Hakijat huomauttavat, että kaavahierarkiassa osayleiskaava on maakuntakaavaa vahvempi, joten Avin tekemää kielteistä päätöstä ei voi perustaa maakuntakaavaan.

Muun muassa näillä perusteilla muutoksenhakijat katsovat Avin tekemän päätöksen selvästi virheelliseksi.

 

 

Tuukka Olli