Tuikitärkeää elvytysopetusta yläkoululaisille hankkeen avulla

elvytysIkaalisissa pidettiin yhteistä palaveria Elvyttäen Eloon -hankkeen toteutuksesta. Elvytyskoulutusta on tarkoitus antaa terveystiedon opettajille ja yläasteikäisille nuorille. Lisäksi elvytyksestä tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia. Mukana neuvonpidossa olivat Reijo Leppänen SPR:stä, vs. sivistysjohtaja Tapio Ala-Rautalahti ja Tampereen ammattikorkeakoulusta Anne-Marie Lehtonen, Anna-Mari Raukola, Maj-Lis Läykki ja Nora Hakio.