Törkeä eläinsuojelurikos Hämeenkyrössä toi ehdollista vankeutta

Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven ja Viljakkalan paikalliset uutiset

HÄMEENKYRÖ. Pirkanmaan käräjäoikeus langetti törkeästä eläinsuojelurikoksesta kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeustuomion ja pysyvän eläintenpitokiellon kahdelle hämeenkyröläiselle. Eläintenpitokielto koskee kaikkia tuotantoeläimiä. Rikoksen tekoajaksi tuomiossa todetaan 13. huhtikuuta – 21. kesäkuuta 2017.

Tutkintapyyntö poliisille tehtiin loppuvuodesta 2016. Käräjäoikeuden tuomiosta on mahdollista valittaa hovioikeuteen, joten tuomio ei vielä ole lainvoimainen.

Syyttäjän mukaan eläinsuojelurikos oli törkeä, koska kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä. Tilalla on ollut toistuvasti vakavia puutteita nautojen ravinnon ja juomaveden saannissa, nautojen puhtaanapidossa, nautojen pitopaikkojen puhtaanapidossa, nautojen sorkkien hoidossa sekä pitopaikan koossa ja valaistuksessa.

Tilalle tehtiin tarkastuskäynti aluehallintoviraston määräyksestä heinäkuussa 2010, jolloin valvontaeläinlääkäri havaitsi navetassa useita puutteita, joiden korjaamisesta hän antoi määräyksen. Samana kesänä tilalle tehtiin kolme uusintatarkastusta, joilla tilanteen havaittiin kohentuneen. Seuraava eläinsuojelutarkastus tilalle tehtiin syksyllä 2013, jolloin tarkastuksessa ei havaittu eläinsuojelusäännösten vastaista menettelyä.

Keväällä 2015 tehtiin uusi tarkastus eläinsuojeluepäilyilmoituksen perusteella. Tuolloin usean lypsylehmän havaittiin olleen liian laihoja ja pienten vasikoiden karsinoissa aivan liiian vähän kuiviketta. Vasikoiden ryhmäkarsinat olivat myös liian pieniä. Keväällä 2015 tehtyjen kahden tarkastuksen perusteella annettiin määräys havaittujen puutteiden korjaamisesta.

Seuraava uusintatarkastus tehtiin loppusyksyllä 2016, jolloin tilan navetassa oli todistajana kuullun valvontaeläinlääkärin mukaan ahdasta ja pimeää, eikä kaikkia eläimiä pystytty kunnolla tarkastamaan. Navetta ja eläinten pitopaikat olivat olleet likaisia, eikä kaikilla lehmillä ollut puhdasta ja kuivaa makuupaikkaa.

Tarkastuksen tehnyt valvontaeläinlääkäri oli todennut lähes kaikkien nautojen olleen laihoja ja useiden vakavasti nälkiintyneitä tai kuihtuneita. Tarkastuksen johdosta annettiin määräys nautojen ruokinnan kohentamiseksi välittömästi.

Tilalle tehtiin uusintatarkastus vajaat kaksi viikkoa myöhemmin, mutta muutoksia olosuhteissa tai eläinten hoidossa ei havaittu. Reilut kaksi kuukautta myöhemmin tehtiin seuraava tarkastus, ja nautojen kunnon havaittiin parantuneen. Navetassa oli edelleen hyvin ahdasta, eikä kaikkia eläimiä pystytty tarkastamaan. Tarkastuskäyntejä tilalle tehtiin 2010 neljä, vuonna 2013 kerran ja keväästä 2015 tähän syksyyn yhteensä yhdeksän kertaa.

Nautojen määrä tilalla tarkastuskäyntien aikana on vaihdellut melko paljon, pienimmillään määrä oli 30 syksyllä 2013. Keväällä 2015 tilalla oli 58 nautaa.

Sakari Ilomäki