Tilausehdot

Präntti Oy:n kustantama Seutulehti UutisOiva ilmestyy kerran viikossa pääsääntöisesti torstaisin.
Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Seutulehti UutisOivan tilauksiin.
Seutulehti UutisOiva voi sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä. Tarkempia tietoja Seutulehti UutisOivasta saa UutisOivan tilaajapalvelusta.

1.    Tilausmuodot

Kestotilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin. Kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson alkamisen jälkeen. Uuden tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin, ellei muuta ole sovittu. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa jatkuvan tilauksen ilmoittamalla siitä UutisOivan tilaajapalveluun vähintään 3 arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.
Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon kestotilaukseksi ilmoittamalla siitä UutisOivan tilaajapalveluun.

2.    Tilausvaihtoehdot

Paperilehden tilaus sisältää paperilehden liitteineen, verkkosivujen maksullisen sisällön, digitaalisen näköislehden ja mobiilisovelluksen. Tilauksessa sovelletaan UutisOivan tilausehtoja ja soveltuvin osin oivaseutu.fi:n käyttösääntöjä.
UutisOivan voi tilata myös ilman paperilehteä digitilauksena, jolloin sovelletaan oivaseutu.fi:n käyttöehtoja ja soveltuvin osin UutisOivan tilausehtoja. Digitilaukseen sisältyy verkkosivujen maksullisten uutisten lukuoikeus, näköislehti ja mobiilisovellus. Verkkotilaus on voimassa joka päivä.

3.    Tilauksen irtisanominen

Mikäli tilaaja irtisanoo jatkuvan tilauksen tai määräaikaisen tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinta. Irtisanoessaan jo maksetun jatkuvan tilauksen tai määräaikaisen tilauksen tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain, jos irtisanomisen syy on kuolemantapaus. Kesken tilausjakson irtisanotuista tilauksista veloitetaan 10 euron käsittelymaksun lisäksi normaalihinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Muutoin määräaikainen tilaus päättyy tilausjakson viimeisenä päivänä ja jatkuva tilaus kuluvan laskutusjakson loppuun. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomatusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto.

4.    Tilausten alkamisaika

UutisOivan tilaukset voidaan aloittaa seuraavasta ilmestyvästä numerosta.

5.    Tilausten jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää UutisOivan paperilehden jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta UutisOivan tilaajapalveluun. Arkipäivänä tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on yksi (1) viikko. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään 3 kuukaudeksi. Tilapäinen jakelunkeskeytys siirtää jatkuvan tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytysajalla.
Digilehden tilauksen voi myös tilapäisesti keskeyttää samoilla ehdoilla kuin paperilehden tilauksen.

6.    Laskutusjakson muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta.

7.    Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon, jonka saa pyydettäessä UutisOivan tilaajapalvelusta. Tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä oivaseutu.fi.ssä. Ulkomaille tilattavista lehdistä veloitetaan tilaushinnan lisäksi kuljetuskustannukset. UutisOivalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan UutisOivassa, UutisOivan verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta UutisOivan asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

8.    Tilauksen maksaminen

Laskutettavissa tilauksissa tulee olla suomalainen laskutusosoite, ei kuitenkaan Poste Restante. UutisOivan tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna tai verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna. Verkossa tehty tilaus on mahdollista maksaa verkossa yleisimpien verkkopankkien kautta.
Tilaajan tulee maksaa tilaus eräpäivään mennessä tai huolehtia tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, UutisOiva voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja päättää tilauksen.

9.    Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

UutisOiva pyritään jakamaan päälevikkialueen taajamissa ilmestymispäivän aikana. Jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Haja-asutusalueella lehti jaetaan postin päiväkannon yhteydessä. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.
Mikäli UutisOiva -lehti jää UutisOivasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä tilaajapalveluun. Ensisijaisesti UutisOiva toimittaa puuttumaan jääneen lehden. Toissijaisesti UutisOiva pidentää voimassa olevaa tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä.
UutisOivalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta UutisOivan ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä, eikä UutisOiva edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai UutisOivan toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
UutisOivan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Posti Oy:n verkoston kautta.
UutisOiva toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. UutisOiva ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.
UutisOivassa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. UutisOiva ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

10.    Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus Kuluttajansuojalain (38/1978) 15 § ehdoin, ilmoittamalla siitä UutisOivan tilaajapalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

11.    Tietosuoja

UutisOivan tilaajat ovat UutisOivan asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. UutisOivalla on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta UutisOivan tilaajapalveluun.