Tieverkon hiussuonet hapertuvat – metsäteitä ei kunnosteta tarpeeksi

Tämä hämeenkyröläinen metsätie on hyvässä kunnossa. Sen pientareet eivät ole vesakoituneet ja tien kupera muoto ohjaa sadevedet ojiin.