Tien pitää olla turvallinen työpaikka

tietyöTietyömaan kohdalla on erityisen painavat syyt noudattaa opasteita ja rajoituksia, jotta onnettomuuksilta vältytään. Pappilanjoen sillalla on ahdasta syksyyn asti, jolloin siltaremontti valmistuu.