Tee tiestä turvallinen työpaikka – opasteille ja rajoituksille on syynsä

tietyö Pappilanjoen siltaTietyömaan kohdalla on erityisen painavat syyt noudattaa opasteita ja rajoituksia, jotta onnettomuuksilta vältytään. Pappilanjoen sillalla on ahdasta syksyyn asti, jolloin siltaremontti valmistuu.