Syntyvyys ei käänny pelkillä bonuksilla

Pääkirjoitus 10.10.2019

 

Suomalaisten syntyvyys on laskukäyrällä. Kun vuosituhannen alussa uusia suomalaisia syntyi lähes 60 000 vuodessa, ei nyt parikymmentä vuotta myöhemmin saada rikki edes 50 000 vauvan vuosittaista rajapyykkiä. Syntyvyyden lasku aiheuttaa valtiollisesti ison ongelman, koska jos trendi jatkuu, meillä ei ole pian riittävästi työntekijöitä, eikä hyvinvointivaltion kustannusten maksajia. Kunnissa tilanne alkaa heijastua niin neuvoloiden, päiväkotien, koulujen kuin lasten harrastusryhmienkin kokoihin. Meidän seudullamme ollaan syntyvyyden suhteen samassa linjassa koko Suomen kanssa, mikä tietää tuleville vuosille kipeitä supistuksia, jollei suuntaa saada kääntymään.

Millä käännös sitten voitaisiin saada aikaan? Ikaalisissa kaupunginhallitus päätti maanantaina panostaa asukaskehityksen tukemiseen muun muassa antamalla lapsiperheille alennusta tonttien hinnasta. Lisäksi vauvaperheitä muistetaan perhepakkauksella, johon kuuluu muun muassa muutama tunti lastenhoitopalvelua.

Joissain kunnissa lapsiperheiden rahallista kannustusta on viety vielä pidemmälle maksamalla lapsiperheille vauvabonusta. Osa kunnista on kokenut vauvarahan kannustavan perheitä ja vauvoja on syntynytkin kuntiin lisää, mutta toiset eivät ole havainneet bonuksella olevan merkitystä.

Jokainen lapsiperheen arkea seurannut varmasti osaa laskea, että mahdollinen muutaman sadan euron tai tuhannenkaan euron vauvabonus ei kovin pitkälle riitä. Toki se on perheelle iso kädenojennus ja tuottaa hyvää mieltä, mutta tuskin kukaan vauvarahan kiilto silmissä miettii perheenlisäystä.

Jos mietitään Suomen taloudellista kehitystä sota-ajoista tähän päivään, lienee selvää, että syntyvyyden väheneminen ei voi olla taloudesta johtuvaa, ainakaan suurimmalla osalla perheistä. Myös monenlaiset perheiden yhteiskunnalta saamat tukipalvelut ovat parantuneet huimasti. Niinpä syitä syntyvyyden laskuun on etsittävä muualta. Yksi selitys voi olla yhteiskunnallinen epävarmuus liittyen esimerkiksi ilmastonmuutokseen, lasten ja nuorten henkiseen pahoinvointiin ja huumeiden yleistymiseen. Jos syntyvyys halutaan nousuun, tähän epävarmuuteen pitää pystyä puuttumaan yhteiskunnallisella keskustelulla, niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Erilaiset bonukset ja kädenojennukset tarvitsevat rinnalleen kasvavaa luottamusta tulevaisuuteen.

 

Katri Linnikko

päätoimittaja

 

Lue myös: Syntyvyys jatkuu seudulla alhaisena (10.10.2019)