Sinilevää oli tänä kesänä tavanomaista vähemmän

Kuva: UutisOivan arkisto

OIVASEUTU. Sinileviä oli Pirkanmaalla keskimääräistä vähemmän, kerrotaan ely-keskuksen vuoden viimeisessä sinilevätiedotteessa. Valtakunnallinen leväseuranta päättyy tällä viikolla.

Sinilevätilannetta seurattiin Pirkanmaalla 41 havaintopaikalla kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka 17 viikon ajan. Havaintopaikat edustivat rehevyydeltään, kooltaan ja vedenlaadultaan erityyppisiä järviä. Seurannan tarkoituksena oli antaa yleiskuva levätilanteesta erilaisissa järvissä.

Seudulla sinilevää todettiin suhteellisen vähän. Kesän ensimmäinen havainto tehtiin Järvenkylänjärvessä Hämeenkyrössä viikolla 25, jolloin sinilevää havaittiin vähän. Sen jälkeen Hämeenkyrössä ei havaittu sinilevää lainkaan. Paijalanrannassa Viljakkalassa sinilevää havaittiin vain kerran, vähäisiä määriä viikolla 26. Ikaalisten Hämylänlahdella sekä Toivolansaaren uimarannalla sinilevää havaittiin vähän viikoilla 34–36.

Yhdellätoista seurantapaikalla Pirkanmaalla ei havaittu lainkaan sinileviä koko seurantajakson aikana. Vuosien 1998–2019 pitkäaikaiskeskiarvoon verrattuna leviä oli keskimääräistä vähemmän. Useimmin havaintoja tehtiin Sastamalan Houhajärvessä ja Kangasalan Kirkkojärvessä – molemmissa sinilevää oli 13 havaintokerralla.

 

Nina Ylinen