Seudun patorakenteita kartoitetaan

Kyröskosken voimalaitospadon lisäksi seudulla on useita vanhoja myllypatoja sekä eri tarkoituksiin rakennettuja pohjapatoja.