Sarkkilanjärven lähelle selvitetään suojelualuetta lepakoille

lepakko suojelualueet pohjanlepakko lepakon poikanenTämä pohjalepakon poikanen on kuvattu Hämeenkyrön Särkijärvellä. Kuva: UutisOivan arkisto

IKAALINEN. Kaupunki selvittää, voisiko Sarkkilanjärven kaakkoispuolella sijaitsevan kaupungin omistaman metsäalueen osan saada Metso-suojelualueeksi alueella elävien lepakoiden vuoksi.

Selvitettävä alue on merkitty osayleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Vuonna 2004 tehdyssä kartoituksessa alueella tehtiin havaintoja viiksisiipoista ja pohjanlepakoista.

Alueeseen tutustuneen ely-keskuksen tarkastajan mukaan alue voitaisiin mahdollisesti hyväksyä Metso-kohteeksi. Päätökset tekee ympäristöministeriö. Metsähoitoyhdistyksen asiantuntija arvioi, että kertakorvaus suojelualueesta voisi olla noin 50 000 euroa.

Tekninen lautakunta päätti selvittää, voiko alueen saada Metso-suojelualueeksi ja millaisen korvauksen siitä voisi saada.

Selvityksen valmistuttua päätetään, haetaanko alueen suojelua.

 

Liisa Raipala