Sanomalehteä arvostetaan uutismediana – somemainonta ärsyttää eniten

UutisOiva on Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven ja Viljakkalan paikallislehti

OIVASEUTU. Yli puolet suomalaisista lukee sanomalehtiä puhelimellaan, selviää vasta valmistuneesta uutismedian muutosta seuraavasta tutkimuksesta. Kaikista ikäluokista 58 prosenttia selailee sanomalehtien sisältöä älypuhelimellaan, ja 68 prosenttia kertoi, että matkapuhelin on tärkeä osa mediankäyttöä.

Nuoremmista ikäluokista jopa 77 prosenttia käytti puhelinta sanomalehtien lukemiseen. Puhelimen käyttö sanomalehtien lukemiseen on kasvanut vuosittain tasaisesti. Ensimmäistä kertaa nyt myös yli 65-vuotiaiden puhelimen käyttö sanomalehtien lukemiseen on muuttunut oleellisesti.

Painettu lehti on edelleen yleisin tapa lukea sanomalehtisisältöjä – 74 prosenttia vastanneista kertoi lukevansa paperista sanomalehteä.

Suomalaisten mielestä uutismedioiksi voidaan laskea ainakin Yle ja sanomalehdet. Tutkimuksessa tiedusteltiin avoimella kysymyksellä, mitä uutismedioita suomalaiset tietävät. Suoraan sanomalehden mainitsi 49 prosenttia vastanneista.

 

Sanomalehdet ja Yle laadukkaimpia

Sanomalehtiä ja Yleä pidettiin myös verkon laadukkaimpina uutismedioita. Sanomalehtien digitaaliset palvelut saivat asteikolla 1–10 keskiarvon 7,5 ja Yle arvosanan 7,9. Sosiaalinen media sai sen sijaan paljon matalamman arvosanan: tutkimuksen ensikertalaiset somepalvelut Jodel (2,4) ja TikTok (2,0) jäivät pahnan pohjimmaisiksi. Monien suosima Facebook sai uutismediana arvosanaksi 4,1 ja Instagram 3,7.

Kuten edellisenäkin vuonna, suomalaisista 94 prosenttia pitää yleissivistyksen merkitystä suomalaisten hyvinvoinnille erittäin tärkeänä. Muutosta ei ole tapahtunut siinäkään, että yleissivistyksen kannalta ylivoimaisesti tärkeimmäksi mediaksi suomalaiset nimesivät painetut tai digitaaliset sanomalehdet. Näin totesi yhdeksän kymmenestä (89 %).

Painettua lehteä pidetään myös rentouttavampana kuin digilehden lukemista, kertoi kolme neljästä vastanneista. Luku piti pintansa myös nuorten parissa.

 

Paikallisuus miltei kaikille tärkeää

Lähes kaikille (87 %) vastanneista oli tärkeää, että media kertoo lähiympäristön tapahtumista. Paikallisuuden merkitys on kasvanut vuodesta 2014 peräti 17 prosenttiyksikköä. Suomalaisista 61 prosenttia on sitä mieltä, että sanomalehdessä tulee tulevaisuudessakin olla lukijan lähipaikkakunnan uutisia. Ainakin 69 prosenttia aikoo lukea sanomalehtensä maksullisena myös viiden vuoden päästä, diginä tai paperilla.

– Näyttää siltä, että mitään suurta hyppäystä vain digitaaliseen lukemiseen tai maksullisten sanomalehtien lukemisen lopettamiseen ei ole näkyvissä. Pelkän printin lukijat ovat printille uskollisia, sekä digin että printin lukijat kasvattavat digin osuutta lukemisessaan ja pelkän digin käyttäjien määrä kasvaa pikkuhiljaa, tutkimus toteaa.

Sosiaalisen median mainokset ärsyttävät eniten

Sosiaalisessa mediassa vastaan tulevat mainokset tehoavat heikoiten, ainakin jos voi mitään päätellä siitä kuinka montaa somemainokset ärsyttävät (67 %). Sen sijaan vain seitsemän prosenttia kertoi, että somemainokset ovat kiinnostavia.

Yhteisöllistyvä media -tutkimuksen teki IRO Research Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta loka-marraskuussa 2019. Aineisto edustaa 15–74 -vuotiaita suomalaisia.

 

Nina Ylinen