Ristamäentien liikenne ohjataan keskiviikkona kiertotielle

Keskiviikosta lähtien Ristamäentien siltatyömaa ohitetaan kiertotietä pitkin.