Rakentajalle on runsas tonttitarjonta

Ikaalisissa eniten tontteja myynnissä on Sarkki-Kyrösjärven alueelta, jolla osalla tonteista on näkymät Kyrösjärvelle.