Rakennuspäällikön työpöydällä Mahnalan koulu ja Kurjenmäkikoti

Kokemäkeläinen Juha Haapanen on 20. helmikuuta lähtien toimitunut Hämeenkyrön kunnan rakennuspäällikkönä, joka vastaa kunnan omista rakennushankkeista.