Perusopetuksen lähiopetusta keskitetään

Kuva: UutisOivan arkisto

OIVASEUTU. Maanantaista 23. maaliskuuta alkaen kolme Hämeenkyrön neljästä koulusta tyhjenee oppilaista kokonaan. Lähiopetuksena annettava esi- ja perusopetus keskitetään kokonaan Kirkonkylän koululle monitoimikeskus Siltaan.

Kun viesti keskittämisestä lähetettiin niihin koteihin, joiden lapsia on keskittämisen piirissä, vanhempien keskuudessa heräsi huoli muutoksen mahdollisista riskeistä.

Ensihoitajana työskentelevän Markus Syrjälän neljästä lapsesta kolme on lähiopetuksen piirissä ja nyt he ovat siirtymässä Kyröskoskelta Kirkonkylän koululle.
– Miksi oppilaita ja henkilökuntaa kootaan yhteen samaan rakennukseen? Koronatartuntojen riski kasvaa, vaikka oppilaat kävisivätkin ruokailemassa porrastetulla aikataululla, Syrjälä kysyy.

Hämeenkyrön sivistysjohtaja Kimmo Levänen kertoo, että lähiopetuksen piirissä on noin 40 oppilasta. Taustalla on valmiuslaki, jonka perusteella ensisijainen tavoite on turvata yhteiskunnan keskeisten toimintojen turvaaminen.
– Se menee tässä poikkeustilanteessa jopa lapsen edun edelle, Levänen sanoo.

Lähtökohta perusopetuksen järjestämisessä nyt todetuissa poikkeusoloissa on se, että kaikki opetus siirtyy etäopetukseen ja koulut suljetaan. Aluehallintovirastot antoivat tästä määräyksen 17. maaliskuuta.– Poikkeuksena määräyksestä on lähiopetuksen antaminen niille 1.-3-luokkien oppilaille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tehtävissä, Levänen toteaa.

Valtaosa lähiopetuksen piirissä olevista oppilaista ovat esiopetuksessa tai 1.-3-luokilla.
– Kun lähiopetus keskitetään yhteen yksikköön, sinne siirtyy oppilaiden lisäksi myös opettajia muilta kouluilta, Levänen kertoo.

Lähiopetuksen keskittämisen motiivina ei Leväsen mukaan ole säästöjen hakeminen.
– Varaudumme siihen, että ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä tarvitaan terveyskeskuksessa enemmän. Lähiopetuksen keskittämisellä opettajien työpanosta voidaan kohdentaa enemmän etäopetukseen, jota kuitenkin suurin osa opetuksesta nyt on.

Jatkotoimenpiteitä tehdään ohjeistusten mukaan

Ikaalislaisten oppilaiden lähiopetus on keskitetty Valkean ruusun koululle. Lähiopetukseen ovat oikeutettuja 1.-3.-luokkien ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joiden molemmat vanhemmat toimivat yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla.

Sivistysjohtaja Tapio Ala-Rautalahden mukaan lähiopetuksessa on noin kymmenen oppilasta.
– Seuraamme tarkasti viranomaisilta tulevaa ohjeistusta ja teemme niiden perusteella jatkotoimenpiteitä, Ala-Rautalahti sanoo.

Jämijärvellä perusopetuksen lähiopetus on järjestetty esiopetuksen ja 1.-3.-luokkien niille lapsille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Lähiopetukseen ovat myös oikeutettuja erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat.

Jämijärven lähiopetus on keskitetty Tykköön toimipisteelle.
– Lähiopetuksessa on alle kymmenen oppilasta. Opetukseen meillä on riittävät resurssit, kertoo rehtori Tuomo Pesonen.

Myös Viljakkalassa lähiopetuksessa on noin kymmenen oppilasta.
– Karhen koulu on suljettu ja kaikki lähiopetuksessa olevat viljakkalalaisoppilaat ovat yhtenäiskoululla, kertoo rehtori Kaisa Mannersuo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti uudesta linjauksestaan perusopetuksen järjestämisestä poikkeusoloissa perjantaina iltapäivällä. Muutos tulee voimaan maanantaina 23. maaliskuuta.

Uusi perusopetusta koskeva linjaus:

”Perusopetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää perusopetusta lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa. Säännös ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1.-3. vuosiluokkien oppilaita.

Myös 1.-3. vuosiluokkien oppilaita suositellaan kuitenkin osallistumaan opetukseen etänä, mikäli mahdollista. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaille.”

Sakari Ilomäki

Jutun haastattelut on tehty ja juttu kirjoitettu ennen kuin ministeriö tiedotti uudesta linjauksestaan iltapäivällä.