Palveleeko järjestelmä? Susanna Palomäki tutki herkkää aihetta

Susanna Palomäen väitöskirja käsittelee asiakkaiden kokemuksia hoidosta ja kohtelusta erikoissairaanhoidossa.