Muistoja IU:n 100-vuotistaipaleelta

Ikaalisten Urheilijat on perustettu huhtikuussa 1922 tuolloin jo paikkakunnalla toimineiden kyläseurojen toimesta. Tulevan juhlavuoden kunniaksi on seuramme päättänyt saada aikaan myös 100-vuotishistoriikin. Historiikin kirjoittamisesta vastaa useita vastaavia kirjoittanut hämäläisen urheilun monitoimimies Johannes Turunen. Toimituskuntaan kuuluvat myös emeritatoimittaja Päivi Seppälä ja seuramme pitkäaikainen johtokunnan jäsen Simo Eloranta sekä seuran puheenjohtaja Kalle Mäkelä.

Tavoitteena on, että historiikki on painokunnossa lokakuussa 2022. Ikaalisten Urheilijat pyytääkin kaikilta seuran toiminnassa vuosikymmenten varrella mukana olleilta tai sitä muuten seuranneilta omakohtaisia muistoja, valokuvia tai seuran toimintaan liittyviä asiakirjoja (pöytäkirjat, tulosluettelot ja niin edelleen) historiikin tekijöiden käyttöön. Yhdyshenkilönä toimii seuran puheenjohtaja Kalle Mäkelä.

Koska seuran arkistoista ei valitettavasti löydy läheskään kaikkia menneiden vuosikymmenten asiakirjoja, ovat erityisesti vanhempien vuosikymmenten pöytäkirjat, vuosikertomukset ja toimintasuunnitelmat korvaamattoman arvokkaita. Myös vinkit seuran toimintaan vahvasti osallistuneista ja yhä elossa olevista menneiden vuosikymmenten aktiiveista yhteystietoineen ovat tärkeitä. Nykyisten vastuuhenkilöiden omakohtaiset kokemukset ja muistitiedot kun eivät ulotu 1970 -luvun jälkipuoliskoa kauemmas.

Kalle Mäkelä
puheenjohtaja
Ikaalisten Urheilijat ry