Miten ohitustie vaikuttaa? Kunnat katsovat tulevaisuuteen

Hämeenkyrö on saanut ensimmäisen eritasoliittymänsä. Uuden tien myötä niitä on tulossa vielä kolme lisää.

HÄMEENKYRÖ. Hämeenkyrön ohitustien toteutumisen aikataulu alkaa hahmottua. Alustavasti on suunniteltu, että liikenne siirtyisi uudelle väylälle loppuvuodesta 2022. Vuodelle 2023 jäisi vielä viimeistelytöitä.
– Mutta tämä ei ole lukkoon lyöty aikataulu, projektipäällikkö Akseli Nurmi hanketta vetävästä Väylävirastosta painottaa.

Töitä tien eteen jo tehdään, vaikka työkoneita ei Hämeenkyrössä vielä hetkeen näykään. Ensimmäinen merkittävä askel on joulukuu, jolloin Väylävirastossa avataan urakoitsijatarjoukset ja tehdään valinnat siitä. Talven aikana on hankkeen kehitysvaihe, jolloin tiesuunnitelmaratkaisut käydään läpi.
– Suunnitelmahan on kymmenen vuotta vanha. Tiesuunnitelmaratkaisut eivät kaikilta osin ole nykyohjeistuksen mukaisia. Suunnitelmaan voidaan lisäksi tehdä kehitysvaiheessa viilauksia, kuten muuttaa siltojen tyyppiä ja pohjanvahvistusratkaisuja. Samoin kunnan tarpeita pyritään huomioimaan. Kaavoituksessa on moni asia muuttunut kymmenessä vuodessa. Mitään radikaaleja muutoksia tuskin on tulossa, Nurmi ennakoi.

Talven aikana tuleva tie alkaa näkyä myös maastossa. Parhaiten se näkyy puuston poistona, mutta talven aikana tehdään myös johto- ja laitesiirtoja sekä pohjatutkimuksia.
– Valmistelevia töitä pyritään tekemään mahdollisimman paljon. Esimerkiksi Pappilanjoen ylityksen paikalla pintamaita voi poistaa jo keväällä. Valmistelevia töitä tarvitaan runsaasti, sillä tietä tehdään kymmenen kilometrin matkalle neitseelliseen metsään.

Varsinaiset rakennustyöt alkavat ensi kesänä. Töitä ei saa aloittaa ennen kesäkuun 2020 loppua. Varsinainen tien teko alkaa siis aikaisintaan heinäkuussa.
– Uuden tielinjan rakentaminen metsään on parantamishankkeisiin verrattuna nopeampaa, koska siellä ei olla tekemisissä nykyisen valtatieliikenteen kanssa. Silloin uuden tielinjauksen rakentamisessa voidaan hyödyntää isompaa kuljetuskalustoa. Kaikki tällaiset seikat nopeuttavat rakentamista.

Urakka käsittää muun muassa 11 uutta siltaa ja yhteensä 13,5 kilometriä maanteitä, kunnan katuja ja yksityisteitä. Päälle tulee 6,5 kilometriä melusuojausta. Urakan alustavaa aikataulua on esitelty urakoitsijoille markkinaseminaarissa.
– Kaikki sanoivat, että aikataulu on täysin toteutettavissa.

 

 

Hämeenkyrö odottaa uutta väylää toiveikkaana

HÄMEENKYRÖ. Kun eduskunta keväällä päätti Hämeenkyrön ohitustien toteuttamisesta, Hämeenkyrön elinkeinojohtaja Markus Pikan puhelin alkoi soida tavallista tiuhemmin. Osa näistä puheluista on edennyt tiedusteluista neuvotteluihin.
– Tilanne on selvästi alkanut elää. Ensimmäisiä neuvotteluita toimijoiden kanssa on käyty. Eli olemme alkaneet keskustella mahdollisten alueelle tulevien yritysten kanssa, Pikka kertoo.

Uusi väylä asettaa Hämeenkyrölle kaksi isoa haastetta. Ensimmäinen on, miten hyödyntää nelikaistaisen tien ja useamman eritasoliittymän tarjoamat mahdollisuudet. Tien varrelle halutaan syitä pysähtyä Hämeenkyröön, jottei tiestä tule sananmukaisesti ohitustie.
– Sana ohitustie on muutenkin vähän harhaanjohtava. Puhumme mieluummin Hämeenkyrön-väylästä.

Puhutaan siis väylästä. Toinen haaste on nykyinen kolmostie ja sen varrella olevat yritykset. Monelle yrittäjälle on tullut huoli elannosta, kun tiedossa on, että muutaman vuoden päästä potentiaaliset asiakkaat ajavat muualla.
– Se on iso haaste. On paljon töitä edessä siinä, etteivät nykyisen väylän yritykset jää ulkopuolelle. Järjestämme esimerkiksi yrityksille tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus miettiä, mitä vaihtoehtoja niillä on.

Pikka painottaa, että kunnassa ymmärretään uuden väylän mahdolliset negatiiviset vaikutukset, eikä niistä huolta kantavia yrityksiä ole unohdettu.
– Tiedostamme kyllä haasteet ja tulemme tekemään kaikkemme negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi, Pikka vakuuttaa.

Hämeenkyrö haluaa kuitenkin nähdä uuden väylän mahdollistajana.
– Siinä on huikea potentiaali esimerkiksi Heiskalla ja Hanhijärvellä, joihin tulee eritasoliittymät. Oma lukunsa on Tippavaara. Sinnekin tulee eritasoliittymä, mutta lisäksi se on kahden väylän risteyksessä, Kyröskosken ja kirkonkylän puolivälissä. Se on luontainen paikka kaupalliselle keskittymälle. Monet ulkopuoliset toimijat ovat sanoneet Tippavaarasta, että paikka on äärimmäisen kiinnostava.

Puhuttaessa Hämeenkyrön uudesta tielinjasta korostuu nimenomaan kaupallinen toiminta. Pikka uskoo, että asuintonttien suhteen suurin hyötyjä on Kyröskoski.
– Sen saavutettavuus paranee kahden eritasoliittymän myötä. Siellähän meillä on tonttitarjontaa jo nyt. Tonttimarkkinoinnissa olemme pyrkineet rummuttamaan lyhyttä matka-aikaa Tampereelle jo pitkään. Etenkin Kyröskosken osalta se lyhenee jatkossa entisestään.

Pikka kertoo, että rakennuttajat ovat jo nyt ilmoittaneet näkevänsä Hämeenkyrössä potentiaalia.
– Kuitenkin aika ja suhdanteet näyttävät, koska sillä saralla päästään liikkeelle. Toinen on, että haluavatko isot ketjut avata kivijalkamyymälöitä näinä nettikaupan aikoina.

 

Viljakkalassa odotetaan uusia rakentajia

VILJAKKALA. Kolmostien uusi linjaus parantaa yhteyksiä Viljakkalaan. Liittyminen kolmostielle helpottuu olennaisesti, kun jatkossa Kylmäojantieltä kolmostielle pääsee Heiskan eritasoliittymästä. Näin pitkät autojonot Kylmäojantien ja nykyisen kolmostien risteyksessä jäävät historiaan. Samalla Kylmäojantietä oikaistaan siten, että mutkat jokirannassa jäävät paikallisliikenteen käyttöön. Näin matka-ajan esimerkiksi Tampereelle pitäisi lyhentyä olennaisesti.

Ylöjärven tonttiasiamies Jouni Ruokanen kertoo, että tiehankkeen myötä erityisesti Manni-Vilpee -alueen saavutettavuus paranee. Kaupungilla on alueella jatkuvassa haussa yhteensä 17 tonttia, kun mukaan lasketaan juuri valtuuston päätöksellä luovutetut yhdeksän tonttia uudella Litukan tonttialueella. Viime aikoina Viljakkalan kysyntä on ollut vähäistä.
– Jos rohkeasti sanoo, niin yksi tontti vuodessa menee. Kyllä me uuden väylän myötä odotamme tahdin vähintään kaksinkertaistuvan.

Hän sanoo Viljakkalan eduiksi paremman saavutettavuuden lisäksi helpon rakennusmaaston ja kauniin seudun.
– Viljakkalassa on se piirre, että on kausia, jolloin rakennetaan enemmän ja sitten on sellaisia nukkumiskausia. Tilanne on erilainen kuin esimerkiksi Kurussa, jossa tonttien myynti on lähes olematonta.

On siis mahdollista, että Viljakkalassa mennään kohti vilkkaampaa rakennuskautta ainakin Kyröskoskentien lähistöllä.

Yleisesti ottaen Ylöjärven kysyntä kohdistuu keskustaan.
– Siellä on vuosittain hakijoita enemmän kuin pystymme tontteja tarjoamaan.

 

 

Ikaalisten saavutettavuus paranee

IKAALINEN. Hämeenkyrön tulevan ohitustien toivotaan näkyvän positiivisesti Ikaalisissa. Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n toimitusjohtaja Sakari Varala toivoo, että Ikaalisten ja Tampereen välisen ajomatkan nopeutuminen edistää yritysten sijoittumista Ikaalisiin.
– Varmasti parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä, kun ajomatka aikataulullisesti lyhenee, hän arvioi.

Ikaalisten saavutettavuuden paraneminen voi Varalan arvion mukaan vaikuttaa niin paikkakunnan nykyisiin yrityksiin kuin uusien yritysten sijoittumiseen. Uusia yrityksiä Ikaalisiin voisi houkutella myös Tampereen alueella työvoimaan liittyvät haasteet: työvoiman pysyvyys ei siellä kovin korkea ja palkkataso on korkeampi. Ikaalisten etuna voisikin olla se, että työvoiman pysyvyys on korkeampi.
– Osa ihmisistä haluaa myös asua isommalla paikkakunnalla, ja kun matka ajallisesti Tampereen alueelta lyhenee, täällä toimivien yritysten on helpompi saada myös heistä työvoimaa.

Liikenteen kolmostiellä arvioidaan ylipäätään lisääntyvän seuraavien vuosien aikana, ja Ikaalisiin tavoitellaan liikenneasemaa, joka saisi valtatiellä kulkevat ihmiset poikkeamaan paikkakunnalla.

Varalan mukaan liikenneaseman saamista Ikaalisiin pyritään edistämään kaikin keinoin. Kauppakeskus Kompin viereisen vapaan tontin kehittämisestä on teetetty selvitys, jonka lopputulemana ensisijaisena vaihtoehtona pidetään liikenneasemaa.

Ikaalisten tontti- ja asukasmarkkinoinnista vastaava myyntipäällikkö Teija Salonen Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:stä uskoo, että matka-ajan lyhentyessä voidaan asukasmarkkinoinnissa nostaa entistä enemmän esiin Tampereen läheisyys.

Salonen uskoo nopeutuvan ajomatkan voivan lisätä Ikaalisten houkuttelevuutta uusille asukkaille.
– Jos matka-aika Tampereelle lyhenee kymmenen minuuttia, se voi alittaa kipurajan, jolloin Ikaalista pidetään mahdollisena asuinpaikkana. Esimerkiksi Ikaalisten ja Nokian järvimaisematonttien hinnoissa on iso ero.

Ikaalisissa järvimaisemia onkin tarjolla monella alueella: Kalmaanrannassa, Sarkinrannassa, Sarkki-Kyrösjärven alueella, Kiviniemessä ja Rahkolan pellolla Vanhassa kauppalassa.

 

Jutut: Tuukka Olli, Liisa Raipala

Grafiikka: Sini Kulmala

 

Tämäkin juttu ilmestyi osana syksyn Matkailulehteä. Voit lukea koko lehden ilmaiseksi täältä!