Miksi Kostulaan ja Osaralle rakennettiin vain 3-kaistaiset ohitustiet?

Olen elämäni aikana ajanut paljon kilometrejä Suomen pääteillä ja aina ihmetellyt noita 3-kaistaisia ohitustieosuuksia, kun lähes samalla rahalla ja samoilla yksityisteiden liittymätiejärjestelyillä voitaisiin rakentaa molempiin liikennesuuntiin käytettävä 4-kaistainen ohitustie, joka nykyohjeiden mukaisesti varustetaan aina keskikaiteella eli puhutaan ns. 2 + 2 keskikaiteellisesta tiestä. Tällaista tietähän rakennetaan juuri Hämeenkyrössä noin 11 kilometrin matkalla.

Täällä Pohjois-Satakunnassa Hämeenkyrön-Ikaalisten alueella esimerkkejä varsin hiljattain rakennetuista 3-kaistaisista keskikaiteellisista ohituskaistateistä ovat valtatien 3 Kyröskosken-Kostulan tieosuus vuonna 2020, Osaran kohdan ohituskaistatie noin kymmenen vuotta sitten ja näitä jo hieman vanhemmat Sarkkilan ohituskaistat lähes 20 vuotta sitten. Nämä kaikki rakennettiin aikoinaan 3-kaistaisiksi, vaikka varsin hyvin oli tiedossa ja toiveissa Hämeenkyrön ohikulkutien toteuttaminen jossain vaiheessa 2000-luvun alkuvuosikymmeninä. Tämä Hämeenkyrön ohikulkuhan toteutetaan 2+2 -keskikaidetienä, jossa on siis kaksi kaistaa suuntaansa, hyvät ohitusmahdollisuudet molempiin ajosuuntiin ja lisäksi koko tie varustetaan eritasoliittymillä.

2+2 -keskikaiteellinen tie tarjoaa tosiaan ohitusmahdollisuudet tien molemmissa ajosuunnissa eikä ole rakennuskustannuksiltaan kuin 10-40 prosenttia kalliimpi kuin nyt tänne rakennetut 2+1-kaistaiset tiet. Rahaksi muutettuna tämä tarkoittaa noin 2,5 miljoonan euron kustannusta per kilometri, kun nykyiset tiet ovat maksaneet nykyrahassa noin 2 miljoonaa euroa kilometriltä.

Minusta tuo kustannusero on melko vähäinen verrattuna 2+2-kaistaisesta tietä saatuihin hyötyihin, joita ovat ainakin seuraavat. Lähes samalla rakennusrahalla saadaan tien molempiin suuntiin liikenteen sujuvuutta parantava tie. Liikenneturvallisuus paranee, koska tielle rikkoutuneet ajoneuvot voidaan ohittaa molempiin ajosuuntiin sujuvammin vapaata kaistaa pitkin, eikä autoilijoille pääse syntymään odottamattomia liikenneyllätyksiä niin helposti kuin mitä kapealla yhdellä kaistalla kaiteiden välissä voi sattua.

Hitaat ajoneuvot, muun muassa mopoautot ja traktorit, eivät hidasta muuta liikennettä niin paljon kuin kapealla tiellä kaiteiden väissä, jossa ohittaminen on vaarallista ja pääsääntöisesti kiellettyä. Tien korjaaminen yhden kaistan suuntaan voi olla vaarallista kuten Osaran kohdalla Ikaalisten suuntaan viime viikkoina on havaittu muun muassa kaapelitöiden tai vastaavien seurauksena. 2+2 -kaistainen tie on hyvin pitkän aikavälin toteutusratkaisu, joka tässäkin esimerkissä olisi mainiosti sopinut rakenteilla olevaan Hämeenkyrön ohikulkutiehen.

Miettikää, että meillä olisi kohta valmiina jo lähes 25 kilometriä turvallista ja vetävää keskikaiteellista 2+2 -tietä, jos Kostulan, Osaran, Sarkkilan ja Rokkakosken kohdat olisi aikoinaan rakennettu valmiiksi tällä leveämmällä poikkileikkauksella. Eli Rokkakoskelta Ikaalisiin!

Valtatien 3 Ylöjärvi-Ikaalinen liikennemäärät ovat jo nykyisin niin korkeat (10 000–13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa), että tuon 2 + 2-kaistaisen tien rakentaminen olisi Väyläviraston ohjeistuksen mukaan ollut hyvinkin perusteltua jo kauan aikaa sitten.

Jarmo Kuivanen
Tampere/Ikaalinen