Metsäpeura viihtyy Seitsemisen soilla – tässä tiukka tietopaketti

Kuva: Milla Niemi/Metsähallitus. Totutustarhan metsäpeuravaatimet tarkkailevat kuvaajaa.