Maa-ainesten otolle lupa lähellä tulevaa eritasoliittymää

Kuva: UutisOivan arkisto