Lukijoilta 9.3.: Aamujakelusta, haastekampanjasta ja paljon ehdokkaiden painavaa sanaa

Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven ja Viljakkalan paikallisia uutisia

Lähetä oma mielipiteesi tai lukijan kuva osoitteeseen toimitus@oivaseutu.fi. Tekstiviestimielipiteet numeroon 0400 922 803. Muista liittää kirjoitukseesi mahdollinen nimimerkki ja henkilötiedot toimitusta varten.

 

* * *

 

Miksi Kilvakkalaan jaetaan Uutisoiva aamukantona, mutta Vatulaan lehti tulee vasta klo 16-17 välillä. Miksi olemme eri arvoisessa asemassa?Saamme lehden vanhana ja mielestäni maksamme lehdestämme saman verran. Turha sanoa, että lue netissä, sillä kaikilla ei ole sitä mahdollisuutta.

Parempia aikoja odotellessa

 

Toimitus vastaa

UutisOiva jaetaan Alma Manun jakelussa yhtiön hoitamalla varhaisjakelualueella, joka kattaa pääosin Ikaalisten, Hämeenkyrön, Jämijärven ja Viljakkalan keskusta-alueet. Lisäksi Ikaalisissa jakelualue yltää muun muassa osaan Kilvakkalasta. Muilla alueilla lehdet jakaa Posti. Muita jakeluvaihtoehtoja ei Uutis-Oivan levikkialueella valitettavasti ole tällä hetkellä tarjolla. Postin uudistus on myöhästyttänyt jakelua levikkialueellamme harmittavan paljon, mutta siihen emme valitettavasti palvelun ostajana pääse vaikuttamaan.

Katri Linnikko
päätoimittaja

 

* * *

 

Hämeenkyrön haastekampanjasta

Tässä jokin ajatus hämeenkyröläisestä ”Tehdään yhdessä hyvää” -haastekampanjasta. Viimeisimpien kampanjaan tulleiden haasteiden/vastausten myötä näytti siltä, että kierrokset ovatkin erään puolueen vaalikampanjan startti ennen kuin ehdokkaat on edes virallisesti asetettu. No onneksi ”häärääminen” tällä palstalla seisautettiin päätoimittajan julistamalla vaalikaranteenilla.
Toinen mieleeni noussut ajatus on: Eikö haasteen saaneen kuuluisi luvata tekevänsä jotain sellaista, jota hän ei ehkä tekisi ilman saamaansa haastetta?
Vaari

 

Toimitus vastaa

Tehdään hyvää yhdessä -kampanja kiertää Hämeenkyröä ilman toimituksen osallistumista haasteketjuun. Haasteen saanut haastaa aina seuraavan henkilön mukaan ja haastetut toimittavat vastauksensa ja valokuvansa toimitukseen. Viime viikolla lehdessä aloitettiin vaalikaranteeni, jonka jälkeen jokainen ehdokas saa kirjoittaa ainoastaan yhden mielipiteen Oivan yleisönosastolle ennen vaaleja. Vaalikaranteeni koskee myös haastekampanjaa.

Katri Linnikko
päätoimittaja
* * *

 

Myllykartun tiet hoidetaan hyvin

Tässä taannoin myllykarttulainen arvosteli kovin sanoin kaupungin tienhoitoa, että se olisi peräti surkeaa. Itselläni on myös kokemusta hyvinkin pitkältä ajalta kaupungin tienpidosta ja voisin sanoa, että kaupunki hoitaa täällä tiestönsä erinomaisesti. Olisikohan niin, että tämä myllykarttulainen olikin arvostellut Pukaran tietä, joka on tosi huonossa kunnossa. Siinä on jäätä, syvät raiteet ja monttuja ynnä muuta. Vaatii melkein mettäsian luontoa, että tiellä uskaltaa ajaa. Mutta tämä tie onkin valtion hoidossa, eikä kaupungin.

Tyytyväinen myllykarttulainen

Lue aiempi kirjoitus aiheesta: ”Tienhoitoa vain tilauksesta?” Lukijoilta 2.3.

 

* * *

 

Tehostettu palveluasuminen Ikaalisissa on turvattava

Sote-uudistusta tarvitaan, koska ikääntyvä väestö vaatii sote-palveluilta yhä yksilöllisempiä ja tehokkaampia toimintatapoja. Taustalla on lisäksi Suomen vaikea taloustilanne ja julkisen sektorin velkaantuminen. 1.1.2019 vastuu kuntien järjestämistä julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy kunnilta 18 maakunnalle.

Maakunnille siirtyy myös sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus, joka hoidettaisiin niin, että kuntien veroprosentista 12,3 prosenttia leikataan valtionverotukseen. Esimerkiksi Ikaalisten laskennallinen veroprosentti olisi uudistuksen jälkeen 8,95. Ikaalisten kaupungin budjetti pienenisi noin 17 miljoonaan euroon nykyisestä 40 miljoonasta eurosta.

Jäljelle jäävällä budjetilla on kaupungin hoidettava uudistuksen jälkeenkin sivistys- ja tekniset palvelut sekä ylläpidettävä kaupungin kiinteistöt sekä hoidettava kaupungin 27 miljoonan euron velkaa. Mittavaan uuteen rakennusinvestointiin kaupungilla ei ole enää mahdollisuuksia.
Kiinteistöjen osalta sote-uudistuksessa hallitus on linjannut niin, että maakunta vuokraa sotekiinteistöt 3–4 vuodeksi. Sen jälkeen kiinteistöt jäisivät velkoineen kuntien haltuun. Näin kävisi jokseenkin varmasti Ikaalisissa vanhan ja epäkäytännöllisen Toivolansaarikodin kohdalla.

Maakunta keskittäisi tehostetun palveluasumisen jossain vaiheessa nykyaikaisiin ja laatukriteerit täyttäviin tiloihin, jolloin Toivolansaarikodille pitäisi löytää uutta käyttöä.
Kuvatussa tilanteessa Ikaalisten päättäjien pitäisikin tunnistaa merkittävä kiinteistöriski ja miettiä vaihtoehtoja, joilla tehostetun palveluasumisen hoivapaikat sekä työpaikat säilyisivät omassa kunnassa.

Kaupunki sai yksityiseltä palveluntuottajalta (Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot) tarjouksen, jossa se olisi rakentanut uuden ja nykyaikaisen tehostetun palveluasumisen sisältävän hoivakodin. Rakennus olisi sisältänyt 60 (á 25 m2) asukashuonetta. Kiinteistöyhtiö haki 7,8 miljoonan euron rakentamishankkeeseen rahoitukseen avustusta ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), joka ei kuitenkaan hyväksynyt hankkeen avustamista.

Kaupungin ARA:lle antamassa lausunnossa Toivolansaarikodin tiloja kuvataan seuraavasti:
”Toivolansaarikoti on rakennettu 1950-luvulla vanhainkodiksi ja tilat on myöhemmin saneerattu tehostetun palveluasumisen käyttöön, mutta se ei täysin vastaa ikäihmisten tehostetulle palveluasumiselle asetettuja laatuvaatimuksia. Toivolansaarikodin 51 asukashuoneesta 33 on ilman omia saniteettitiloja ja 43 huonetta on pinta-alaltaan alle 20 neliömetriä”.
Muuttuva sote-toimintaympäristö vaatii meiltä uutta ajattelutapaa. Emme voi asettua Toivolansaaren kiinteistön kohdalla puolustusasemiin, vaan joudumme vakavasti harkitsemaan tehostetun palveluasumisen laajempaa ulkoistamista.

Tällä hetkellä tehostetun palveluasumisen 102 hoivapaikkaa jakautuvat siten, että Toivolansaarikodissa on 57 paikkaa, Nikulassa (Tevaniemi) 16 ja ostopalveluna on hankittu 29 paikkaa. Vuoteen 2030 mennessä tehostetun palveluasumisen tarpeeksi on arvioitu 130 paikkaa.

Me allekirjoittaneet Ikaalisten Keskustan valtuustoryhmän jäsenet haluamme, että ulkoistamishankkeen selvitystyötä jatketaan ja säilytetään mahdollisuudet yksityisille palveluntarjoajille. Näin voimme turvata Ikaalisissa tehostetun palveluasumisen tarvitsijoille kilpailukykyiset, laatukriteerit täyttävät ja nykyaikaiset hoivatilat. Mikäli tässä onnistumme, turvaamme myös alan työpaikkojen säilymisen Ikaalisissa.

Mirja Hanhikangas
Liisa Heinola-Lehtokorpi
Esko Iso-Oja
Ilmo Kalli
Arto Ojakoski
Aimo Salo
Matti Äijö
Ikaalisten keskustan valtuustoryhmä
* * *

 

Elinvoimaiset kylät luovat vetovoimaisen Ikaaliseen

Kaupungin vetovoimaisuutta lisäävät merkittävästi hyvinvoivat ja elinvoimaiset kylät. On ensiarvoisen tärkeää, että Ikaalisten päätöksenteossa huomioidaan täysipainoisesti myös kyliemme ääni. Ikaalisissa päätöksenteon painotus on kuitenkin perinteisesti ollut kaupungin keskusta-alueella, eikä ympäröivän maaseudun ja kylien eduista olla oltu riittävän kiinnostuneita.
Monet muut kotimaiset kunnat ja kaupungit ovat etäisyyksiltään hallittavia, eikä niiden kylistä ole pitkä matka keskustaajamaan. Ikaalisissa asia on kuitenkin toisin: Kyrösjärvi on suuri este luontevalle matkanteolle. Erityisesti Kyrösjärven taakse jäävät alueet ovat jääneet paikkakuntamme päätöksenteossa liian vähäiselle huomiolle.

Siksi kannatankin kuntalain 36 §:n mukaisen alueellisen toimielimen perustamista Ikaalisiin. Toimielin toimisi Ikaalisten kylien edunvalvojana paikkakuntamme päätöksenteossa. Perustettavan toimielimen edustajat voitaisiin lain mukaan valita kyläläisten esityksestä. Toimielimen asettamisesta päättää valtuusto.

Esimerkiksi Keuruulla on jo perustettu kuntalain 36 §:n mukainen ”kyläparlamentti”, jossa jokaisesta kylästä on kyläläisten toimesta valittu yksi edustaja. Mielestäni meidän tulee seurata Keuruun mallia ja hyödyntää lain tarjoama mahdollisuus virallisen kyliä edustavan alueellisen toimielimen perustamisesta.

Seuraavassa ote kuntalaista, joka valaisee mielestäni kiinnostavasti lakiin varattua mahdollisuutta perustaa edellä mainitsemani kaltainen alueellinen toimielin:

”36 §. Alueellinen toimielin. Valtuusto voi asettaa alueellisia lautakuntia tai johtokuntia edistämään kunnan osa-alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Valtuusto voi päättää, että alueellisen toimielimen jäsenet tai osa jäsenistä valitaan kunnan asianomaisen osa-alueen asukkaiden esityksestä.
Alueellisen toimielimen tehtävänä on kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen sekä kunnan osa-alueen kehittäminen. Alueelliselle toimielimelle tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa sekä asioissa, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin.
Alueellisen toimielimen muista tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä.”

Tapio Järvensivu
Kuntavaaliehdokas (KD) Ikaalinen

 

* * *

 

Kristillisdemokraatit tekevät arvoistansa politiikkaa

Tänä vuonna kunnallisvaalit asettavat tulevine sote-muutoksineen aivan erilaisia haasteita kuin koskaan aikaisemmin. Olemme iloiset, että saamme tarttua niihin kd:n riveissä. Puolueemme on arvopuolue ja haluamme sen näkyvän päätöksenteossamme.

Politiikka on vaikuttamista. Sana ei suinkaan ole kokenut inflaatiota. Jokaisen kuntalaisen on mahdollista vaikuttaa paikkakuntansa menestykseen. Päättäjiltä kuntalaiset odottavat perusteltuja päätöksiä. On kyettävä kommunikoimaan niin, että päätökset vakuuttavat ja ovat sellaisia, joiden varaan uskaltaa tulevaisuutta rakentaa.
Kristillisdemokraattien linjauksissa näkyy se, kuinka perustus on vahva ja pohja kestää. Toisaalta kuntapolitiikassa on oltava varaa tehdä tarkennuksia ja kyettävä etsimään uomia, mistä on paras mennä. Joskus on uskallettava palata vaikka lähtöruutuun.

Meille lapset, nuoret ja tulevaisuus ovat asioita, joiden eteen on tehtävä pitkäjänteistä työtä. Konkreettisia toimia yhteisöllisyyden lisäämiseksi tarvitaan. Emme tahdo unohtaa myöskään niitä sukupolvia, jotka ovat olleet tiennäyttäjinä jo pitkään. Kohtaaminen eri sukupolvien välillä on tärkeää.

Myös Ikaalisten kauniit maisemat kaipaavat järkevää hyödyntämistä ja kunnioittamista. Niistä on pidettävä huolta.
Olemme sitoutuneet tekemään kaikkien kanssa yhteistyötä niin, että paikkakuntamme imago, elinvoimaisuus ja palvelujen laatu kohenevat entisestään. Tulevat haasteet eivät meitä pelota. Se, mitä toivomme kuntalaisilta, on että äänestysintonne lisääntyisi. Päiden pensaaseen työntäminen ei nyt auta. Näissä kuntavaaleissa vain äänestämällä voi vaikuttaa.

Hanna Vilppo ja Katja-Leena Klinga
KD-ehdokkaat
Ikaalinen

 

* * *

 

Koulutusleikkauksilla hallitus ampuu itseään jalkaan

Olemme viime aikoina saaneet nauttia Suomen historian suurimmista koulutusleikkauksista. Edellisen vaalikauden leikkaukset olivat 1,44 miljardia euroa ja nykyinen hallitus jatkaa poistamalla resursseja yhä ketterämmin, noin miljardin vuodessa. Kärkihankkeiden kautta rahaa palautuu takaisin järjestelmään vain noin 300 miljoonaa.
Massiivinen alasajo näkyy koulutuksen ja tieteen aloilla jokapäiväisessä toiminnassa monin eri tavoin. Esimerkiksi toisen asteen ammatilliset opettajat kokevat, etteivät he kohta kykene resurssien puutteessa siirtämään opiskelijoille niitä valmiuksia, joita opiskelijat ammatillisesti tarvitsisivat, ja joita työelämä tarvitsisi. Lähiopetukselle on edelleen paikkansa, sillä opettajilla on paljon sellaista tietoa ja taitoa, jota voidaan siirtää vain kasvokkain, kohtaamisessa opiskelijan kanssa. Kaikkea tarvittavaa ei voi opiskella etenkään käytännönläheisissä ammateissa kirjoista tai virtuaalisesti.

Jotkut opiskelijat eivät kykene kehittämään ammatillista kompetenssiaan itsenäisesti samassa suhteessa kuin toiset, jolloin tarvittaisiin erityispedagogista tukea. Vaihtuvissa elämäntilanteissa taas opiskelijalle ei kyetä antamaan myöskään riittävää psykososiaalista tukea, koska resursseja ei ole. Jo nyt sekavanoloista pakkaa tulee hämmentämään entisestään poliittisessa valmistelussa oleva ammattikoulutuksen uudistus, jossa vastuuta opiskelijan ammatillisen kompetenssin rakentamisesta siirretään yhä enemmän kiireiselle työelämälle lähiopetuksen vähentyessä ja työpaikoilla tapahtuvan työssäoppimisen lisääntyessä.

Uuden ammattikoululain olisi tarkoitus astua voimaan vuonna 2018. Pystyykö työelämä todella vastaamaan tähän? Vaikka yritykset tulevatkin saamaan entistä enemmän ilmaista työvoimaa, onko niillä ajallisia ja pedagogisia resursseja antaa opiskelijoille riittävät ammatilliset valmiudet? Mitä opiskelija saa jatkossa irti koulutuksestaan? Kun koulutusta ei oikealla tavalla arvosteta, eikä siihen enää anneta riittävästi pelimerkkejä aina alimmalta varhaiskasvatuksen tasolta ylimpään akateemiseen huippututkimukseen asti, ollaan huolestuttavan kehityksen äärellä.

On päättäjiltä väsynyttä ja tekopyhää retoriikkaa jauhaa ”opetuksen laadusta”, jos laadun tekemiseen ei ole rahaa. Loppupeleissä tästä tulevat kärsimään kaikki, eniten lapset ja nuoret, joiden tulevaisuuteen ei enää panosteta.

Suomesta ei koskaan tule halpatyövoiman ja massatuotannon maata. Innovatiivisuus ja korkea osaaminen ovat ainoita kilpailuvalttejamme maailmalla. Niin kauan kuin koulutuksen arvostus on näin heikkoa, mitä se nyt näyttää päättäjien silmissä olevan, aivovuoto ulkomaille kiihtyy, ja viimeisetkin viisaat ja pätevät valuvat maasta pois. Siinä menevät loputkin menestyksen avaimet, eikä sellaiseen näin pienellä maalla ole todellakaan varaa.

Petra Kiviniemi
kuntavaaliehdokas (vas.) Viljakkala

 

* * *

 

Ikaalinen on menestyvä ja kehittyvä

Tahdon, että meillä on tulevaisuudessa voimakkaasti kehittyvä ja menestyvä kaupunki. Siihen voimme yltää vain määrätietoisella työnteolla, hyvällä johtamisella, mutta ennen kaikkea yhteisellä tahtotilalla. Julkinen talous kasvaa vain, jos sen keräämät verotulot kasvavat, ja ne kasvavat vain, jos saamme alueemme talouden kasvamaan ja monipuolistumaan. Se tarkoittaa, että meillä tulee olla kunnan puolesta luja tahtotila lisätä yritysten eli yksityisen sektorin synnyttämien työpaikkojen lukumäärää. Kunta tekee jo nyt asioita aloittavien yritysten ja heidän toiminnastaan tulevien työpaikkojen eteen, mutta voisimme tehdä paljon enemmän – meidän pitäisi tehdä enemmän.

Miten voisimme auttaa säilyttämään työpaikat talouden pyörteissä? Miksi meillä ei aktiivisesti kierretä yrityksissä kuuntelemassa, kertomassa, auttamassa tai oppimassa. Miten voisimme koota elinkeinoelämän intressejä yhteen niin, että koko alue siitä hyötyisi? Tässä vain muutama esimerkki useista eri toimenpiteistä:

1. Elinkeinoyhtiömme on saatava toimimaan alueen yritysten kanssa samaan maaliin. Valitettavasti sen viimeisten vuosien polku on ollut paikallisesti repivä, ei rakentava.

2. Kunnan tekemiin päätöksiin on otettava mukaan yritysvaikutusten arviointi, jossa alueen toimijoiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua jo asioiden valmisteluvaiheessa.

3. Julkisiin hankintoihin on kiinnitettävä lisää huomiota. Vaikka teimme kokoomuksen kanssa hankinnoista valtuustoaloitteen jo 2013, on meillä hankinnoissa edelleen huomattavia ongelmia ja paljon parannettavaa jotta kilpailutukset myös voitettaisiin paikallisesti.

4. Voisimme tuoda yhteen koko alueen matkailutoimijat ja luoda siten foorumin jolla pyrimme kehittämään alueen huimaa matkailupotentiaalia. Ikaalinen on matkailukaupunki ja se voisi olla sitä merkittävällä tavalla tulevaisuudessa.

Kunnan toiminnan jatkon kannalta verotulojen tuoton kasvu on aivan keskeistä. Verotuloista kerättävä kokonaissumma kasvaa vain, jos talous kaupunkimme alueella kasvaa. Tälle kasvulle täytyy kunnan löytää edellytykset. Yksityisen sektorin kasvun eteen tulee kunnan tehdä hartiavoimin töitä.

Esa Talonen
Ikaalisten Kokoomus

 

* * *

 

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus kuuluu kaikille

Vaaliteemaksi olen valinnut nämä teemat. Hyvinvointi on käsite, joka pitää sisällään niin yksilön subjektiivisia käsityksiä kuin ulkopuolista objektiivista arviointia hyvinvoinnin tilasta.
Kunta voi valinnoillaan tarjota kuntalaisille näitä kaikkia. Teemat pitävät sisällään yksilön ja yhteiskunnan vastuuta ja valintoja.

Hyvinvointi on toimeentuloa, elämän turvallisuutta, jokapäiväistä ruokaa ja asunto. Se on sosiaalisia suhteita, yhteisöllisyyttä ja sitä, että en ole yksin. Se on ammatti, koulutus ja terveydenhuoltoa. Terveyskäsite onkin sitten laajempi. Sairastavuusindeksi kuvaa yhtenä osana kunnan hyvinvoinnin tilaa. Hyvinvointikertomukseen kootaan kuntien hyvinvoinnin indikaattorit sekä kunnan tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi.

Sairauksien ennaltaehkäisy nousee tulevaisuudessa suurempaan merkitykseen. Liian moni liikkuu terveytensä kannalta liian vähän niin aikuiset, lapset kuin ikääntyneetkin. Jos päiväsi eivät kuluta askeleita niin todennäköisesti sairastut.

Jos tupakoit ja juot alkoholia voidaan esim. leikkaus kohdaltasi siirtää tai jopa perua. Nivelet ja lihakset tarvitsevat säännöllistä liikuntaa. Luusto tarvitsee jatkuvaa kuormitusta pysyäkseen vahvana. Samoin myös sydän- ja verenkiertoelimistö tarvitsee harjoitusta. Meillä on kuitenkin puhdas luonto joka mahdollistaa hyvän liikunnan mahdollisuuden. Asuitpa sitten kaupungin keskustassa tai sen reuna-alueilla. Luontoliikunta on meitä kaikkia lähellä ja se on meille mahdollisuus.

Turvallisuus on hyviä teitä ja liikennejärjestelyjä. Turvallinen koulutie lapsille ja turvallinen asuminen vanhuksille. Hiekoitusta ja liukkauden torjumista kautta koko kunnan alueen myös sivuteille ja syrjäkylille. Turvallisuus on naapuriapua ja toisista välittämistä sekä yhteisöllisyyttä. Turvallisuus on rikollisuuden torjuntaa ja sitä, että meillä on palovaroittimet ja alkusammutusvälineet. Turvallisuus on sitä, että yksinasuva vanhus omistaa vaikkapa hälytysrannekkeen tai sitä, että kotihoito käy vanhuksen luona. Turvallisuus on omaisten välittämistä ikääntyneistä. Turvallisuus on sitä, että muistisairas ei ole oman onnensa nojassa. Turvallisuus on sitä, että kaikki tietotekniset laitteet eivät vahingoitu ja tuhoudu. Myöskin sitä, että meillä on rauha eikä ole suuria luonnonmullistuksia.

Nämä kuuluvat kaikille. Eivät ole yksinoikeus ainoastaan jollekin. Toimeentulo on hyvinvoinnin edellytys. Toisilla sitä on enemmän, toisilla vähemmän. Sotepalvelut siirtyvät leveille harteille.
Kuntalaiset asuvat omissa kunnissaan ja odottavat ja toivovat, että saavat palvelunsa jonottamatta ja viivytyksettä.
Maakunnissa tarvitaan laajaa katsantokantaa niin, että se yltää jokaiseen kolkkaan.

Omilla valinnoilla jokainen voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

Toivottavasti valitset oikein! Kaikille hyvä kaupunki tehdään yhdessä.

Marja-Liisa Vainionpää
Ikaalisten Kokoomuksen kunnallisvaaliehdokas
* * *