Lukijoilta 31.8.: Kauppaoppilaitoksen tulevaisuudesta, uusavuttomuudesta ja Viljakkalan koulun liikuntatiloista

Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven ja Viljakkalan paikallisia uutisia

Lähetä oma mielipiteesi tai lukijan kuva osoitteeseen toimitus@oivaseutu.fi. Tekstiviestimielipiteet numeroon 0400 922 803. Muista liittää kirjoitukseesi mahdollinen nimimerkki ja henkilötiedot toimitusta varten.


Kauppaoppilaitoksen puolesta!

Viime aikoina ilmi tulleiden tietojen valossa näyttää siltä, että Saskyn johto haluaa siirtää lähitulevaisuudessa merkonomiopinnot Tampereen Ratinan kauppakeskukseen Ikaalisista. Tämä olisi valtava menetys. Jos opiskelijat viedään pois, ei tänne jää jäljelle juuri mitään. Opiskelijat tuovat elinvoimaa, antavat sielun Ikaalisille ja kaivattua vireyttä kaupunkiin. Heille pitää järjestää myös iltatekemistä tänne, jotta he viihtyisivät täällä.

Ikaalisten ei pidä pääomittaa Saskyä, jopa vaaditulla 1,5 miljoonan euron summalla, kun meiltä aiotaan todennäköisesti viedä koulutuskin pois. Saskyn johdon pitäisi tietää, että kuntayhtymä, jonka 2. suurin omistaja Ikaalinen on, ei voi mennä käytännössä konkurssiin tai joutua maksukyvyttömäksi. Ikaalinen takaa osaltaan koulutuksen jatkumisen kuntamme alueella. On siis perusteltua rakentaa uusi kampus tai korjata vanha talo merkonomi- ja datanomiopintoja varten.

On elettävä ajan mukana koulutusohjelmia mietittäessä. Uusia ajanmukaisia koulutusohjelmia voisivat olla esimerkiksi ohjelmointi, peliala, taloushallinnon koulutus ja kansainväliset merkonomiopinnot tukevalla kielipohjalla höystettynä.

On alettava miettiä sellaista vaihtoehtoa, että palveleeko Sasky enää tarkoitustansa, kun se ei aja Ikaalisten etua kauppaoppilaitoksen kannalta? Ikaalinen voisi irrottautua Saskystä ja sen johdosta. Ikaalinen ja naapurikunnat voisivat itse järjestää koko 2. asteen koulutuksen, jolloin vahingollisimmat visiot eivät toteutuisi.

On käsittämätöntä, että asiaa on ylipäätään salailtu, eikä asian kaikkia puolia ole kerrottu julkisuuteen. Tämä taas kertoo osaltaan päätöksentekokulttuurista, jossa oma henkilökohtainen menestys ja vallanhimo menevät alueellisen ja Ikaalisten edun edelle.

Olen viimeiseen asti Ikaalisten asialla ja haluan, että Ikaalisten kauppaoppilaitos säilytetään Ikaalisissa!

Kauppaoppilaitosta ei saa sekoittaa Ikatan toimintaan, koska näillä kouluilla on hyvin erilainen brändi ja yhteiskunnallinen tehtävä. Molemmilla on tarkoituksensa, jonka mukaan opiskelijat valitsevat opinahjonsa. Kehotan jokaista ikaalislaista ilmaisemaan tukensa Ikaalisten kauppaoppilaitokselle.

Ville Kartaslammi
kaupunginvaltuutettu, PS


 

Sasky haluaa kehittää ammatillista
koulutusta yhteistyössä Ikaalisten kanssa

Sasky koulutuskuntayhtymä kiittää kirjoittajaa hyvistä ammatillisen koulutuksen kehittämisideoista. Kirjoitukseen liittyen todettakoon, että Ikaalisten kaupunki on Saskyn kolmanneksi suurin omistaja, ei toiseksi suurin.

Lisäksi voidaan todeta, että Saskyssä sovittiin jo keväällä pelialan koulutukseen liittyen muun muassa tapaaminen täksi syksyksi Suomen elektronisen urheilun liiton SEUL ry:n puheenjohtajan kanssa. Tapaamisessa on tarkoitus keskustella esimerkiksi alan koulutustarpeista. Uutena avauksena voidaan mainita myös monimuotokoulutuksena järjestettävä rokkimerkonomikoulutus, joka alkoi Ikaalisissa noin vuosi sitten, kyseisessä koulutuksessa tehdään vahvaa yhteistyötä musiikkialan huippunimien kanssa.

Saskyn omistama Ikaalisten kauppaoppilaitos (Ikol) 6 613 neliötä, on rakennettu pääosin vuosina 1965 ja 1977. Yli viisikymmentä vuotta vanha julkinen rakennus on palvellut hyvin tähän asti, mutta nyt on tarve päivittää oppimisympäristö vastaamaan määrällisesti ja laadullisesti tämän päivän tarpeita. Kiinteistön tekninen kunto on välttävä, pinnat kuluneita, talotekniikka kaipaa uusimista. Oppimisympäristönä kiinteistön vetovoima verrattuna vastaaviin oppilaitoksiin Suomessa on tällä hetkellä heikko.

Ikolin tiloissa opiskelee noin 125 Ikaalisten kauppaoppilaitoksen merkonomi- ja datanomiopiskelijaa sekä noin 50 Ikatan graafisen suunnittelun perustutkinto-opiskelijaa. Lisäksi tiloja vuokrataan Tredulle lähihoitajaopetukseen, Tamkin aikuiskoulutukselle ja maakuntakorkeakoulutoiminnalle (vuokrasopimus irtisanottu 1.8.2018 alkaen) yhteensä 320 neliötä. Ylä-Satakunnan musiikkiopisto siirtyi 1.8.2017 alkaen Ikaalisten kaupungin tiloihin.

Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk) vuokrasi vuoteen 2014 asti merkittävän osan Ikolin kiinteistöstä, tuolloin tiloissa opiskeli parhaimmillaan noin 450 amk -opiskelijaa. Kun Tamk keskitti nuorisokoulutuksensa vaiheittain Tampereelle vuosina 2013–2015, vuokratulot vähenivät merkittävästi ja valtaosa tiloista jäi tyhjilleen. Ikolin opetus voitaisiin toteuttaa uudessa vetovoimaisessa oppimisympäristössä, joka olisi nykyisiä tiloja 5 000 neliötä pienempi.

Saskyn johtavien viranhaltijoiden yksimielinen näkemys on, että halutaan ehdottomasti panostaa opetukseen ja sen turvaamiseen ammatillisen koulutuksen rahoituksen pienentyessä tiivistämällä opetustoimintaan tarvittavia neliöitä. Toiminnan keskittäminen tuo säästöjä ja synergiaetua myös opetuksen ja tukipalveluiden toteutuksessa.

Saskyllä on nykyisessä tilanteessa kahdet tukipalvelut Ikaalisissa (kiinteistöhuolto, keittiö, siivous, toimisto jne). Tällä hetkellä kiinteistökulut vievät valtionosuuksista liian ison osan (n. 350 000 € vuodessa) ja tämä on pois perustehtävästä eli opiskelijan opetuksesta. Sasky on myös alaskirjannut Ikaalisten kauppaoppilaitoksen tasearvoa viime vuosina yli 600 000 €.

Sasky on tiivistänyt toimintaansa Luoteis-Pirkanmaalla siirtämällä Kihniöstä koulutuksen Ikaalisiin 3000 neliötä pienempiin tiloihin sekä myymällä Parkanon teollisuustalo Oy:n Parkanon kaupungille jääden vuokralle kiinteistöön vuokraamalla vain sen verran tilaa, kun koulutus vaatii. Myös Osaralla on tarkoitus purkaa kaksi rakennusta, joita ei enää käytetä. Sasky haluaa hyvässä yhteistyössä yhdessä Ikaalisten kaupungin kanssa kehittää ja turvata laadukasta opetusta monialaisella ja nykyaikaisella ammatillisen koulutuksen kampuksella Ikaalisissa.

Tällä hetkellä Ikaalisissa opiskelee noin 540 Saskyn perustutkinto-opiskelijaa kaikkiaan 19 eri ammattialalla. Opiskelijat tulevat yli 100 kunnasta ympäri Suomea. Moderni oppimisympäristö ja monialainen kampus lisää koulutuksen vetovoimaisuutta entisestään. Kaupallisen koulutuksen tuominen Euroopan laaja-alaisimman taideteollisuusalan oppilaitoksen yhteyteen vahvistaa kaikkien alojen opiskelijoiden työllistymistä palvelualoille ja tuleviksi yrittäjiksi.

Kokoamalla koulutus yhdelle kampukselle opiskelijalla on huomattavasti monipuolisemmat mahdollisuudet hyödyntää eri alojen koneita, laitteita, ammattitaitoista henkilöstöä ja palveluita. Esimerkiksi Ikatan tiloista löytyvät EAKR-hankerahoituksella hankitut, erittäin korkeatasoiset 3-D- tulostuslaitteet, joita voivat myös datanomit opinnoissaan hyödyntää. Opetustoiminnan keskittämisen myötä myös ruokapalvelujen järjestäminen tuo säästöjä, kun ruokailu toteutetaan yhdessä paikassa.

Ikatan keittiö- ja ruokailutilat ovat parhaillaan peruskorjauksessa ja niitä laajennetaan tulevan toiminnan laajuutta vastaaviksi. Sasky investoi keittiön peruskorjaukseen ja laajennukseen tänä vuonna lähes 700 000 euroa.

Saskyn viimeaikaisiin rakentamisinvestointeihin ovat osallistuneet rakentamispaikkakunnat peruspääomakorotuksilla. Mänttä-Vilppulaan vuonna 2016 valmistuneeseen lentokoneasentajien oppimisympäristöön Mänttä-Vilppula osallistui 2 miljoonan euron peruspääomakorotuksella. Sastamalassa oppimiskeskuksen ja liikuntahallin rakentamiseen Sastamalan kaupunki osallistui 3,25 miljoonan euron peruspääomakorotuksella.

Saskyn yhteinen tahtotila on jatkossakin kohdella kaikkia jäsenkuntia investoinneissa tasapuolisesti sekä vahvistaa kokonaisvaltaisesti toisen asteen koulutusta.

Jyrki Lahtinen
yhtymähallituksen puheenjohtaja
Sasky koulutuskuntayhtymä

Antti Lahti
kuntayhtymäjohtaja
Sasky koulutuskuntayhtymä

Joni Liukkonen
rehtori, Sasky
Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset


 

Maisemat kasvavat puskaa

Oletko pannut merkille, miten kaunis seutumme on kovaa vauhtia vesoittumassa umpeen?

Ennen niin upeat näköalat ovat kaventumassa ja peittymässä. Kylät, tienvarret, pellon ojat ja kauniit rannat kasvavat voimalla pajua, leppää, koivua, haapaa. Kasvuahan voi tulla toista metriäkin vuodessa.

Sinänsä ovat luontomme kasvillisuutta, mutta ilmestyvät rehevöittäen väärään paikkaan. Rajansa tälläkin. Aikaisemmin näki kyliltä järven aallokon ja järven selältä kauniit kylämme, mutta tänä päivän tilanne on monin paikoin toinen.

Kyrösjärvellä liikkuessa näkee, miten kokonaisia kyliä on peittymässä lehvästön varjoon. Näinkö halutaan? Viime vuosisadalla pensastoa ja vesoja pidettiin vielä vähän kurissa, usein heikommillakin välineillä, nytkö ei välitetä eikä jakseta pitää maisemaa avoimena.

Jotain kuitenkin tarttis tehdä, vaikka pienestä aloittaen. Parhaimmista saa vuoden polttopuut.

Asutaanko siellä?


 

Uushalutontoa touhua

Ikaalilainen Ari Vastamäki soitti toimitukseen ja tuumasi, että nyt paloi keski-ikäiseltä mieheltä pinna.
– Kävin asioimassa Ikaalisten yhteispalvelupisteellä ja jouduin jonottamaan siellä tunnin ja kolme varttia. Pinna paloi ihmisten uusavuttomuuteen vai pitäisikö sanoa uushaluttomuuteen. Siellä oli ennen minua kymmenkunta ihmistä ja kaikki ottivat paperit hyllystä, mutta kukaan ei tehnyt elettäkään täyttääkseen niitä, vaan siellä istuttiin kuin pataässät. Itselläni oli omat paperit täytettynä, mutta oli pakko jonottaa tiskille, koska tarvitsin todisteen siitä, että olen ne jättänyt. Ei kukaan voi olla niin tumpelo, ettei osaa täyttää omia henkilötietojaan lomakkeeseen. Tuollainen käytös on kurjaa henkilökunnan kannalta ja tietysti myös muiden jonottajien. Olen monella muullakin paikkakunnalla asioinut ja missään muualla en ole nähnyt, että tullaan tyhjien paperien kanssa tiskille, Vastamäki harmitteli.


 

Viljakkalan koulu tarvitsee liikuntatilat

Viljakkalan yhtenäiskoulu on kärsinyt riittävien liikuntatilojen puutteesta pitkään. 70-luvulla valmistunut liikuntasali täytti alakoulun tarpeet aikoinaan, mutta nykyään oppilaita on moninkertaisesti; lukumäärä on nousemassa jo 270 peruskoululaiseen.

Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että oppilasmäärä pienenee jatkossakaan merkittävästi.

Opetussuunnitelmaan kuuluvia Move!-testejä joudutaan tekemään käytävillä, ja tätä on pidettävä selkeänä turvallisuusriskinä. Oppilaat liikkuvat kuin sillit suolassa hyödyntäen esimerkiksi aulatiloja, joita ei ole suunniteltu tällaiseen käyttöön.

Koulu ei voi myöskään tarjota liikuntaa valinnaisaineena, koska paikkaa järjestämiselle ei ole. Hyvä, kun pakolliset tunnit kyetään edes hoitamaan jotenkin.

Puhutaan sitten koulun yhteyteen tulevasta uudisrakennuksesta, tilojen laajennuksesta tai erillisestä liikuntahallista, tulisi liikuntatila-asia saada nopeasti Ylöjärven kaupungin MAPSTO-asiakirjaan, joka on maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma.

Ei pelkästään lasten turvallisuuden ja viljakkalalaisia kohtaan toteutettavan tasapuolisuuden nimissä vaan myös siksi, että tilan käyttöaste tulisi olemaan korkea.

Siitä tulisivat hyötymään koulun väen lisäksi monet muutkin sidosryhmät.

Kaikki joukkuepeleistä kiinnostuneet nuoret eivät mahdu naapurikuntaan harrastamaan, ja paikallinen cheerleadingryhmä Red Cats, joka on kehittänyt toimintaansa vuosi vuodelta, tarvitsee kuulemani mukaan myös tarkoituksenmukaisempaa harjoitustilaa.

Ikäihmisten jumpat, aikuisten lentopallovuorot ja monet muut kuntalaisten hyvinvointia lisäävät aktiviteetit voitaisiin järjestää uusissa tiloissa.

Ja kuten tiedämme, jokainen lapsiin, nuoriin, liikuntaan ja yleensäkin hyvinvointiin sijoitettu euro tulee vielä moninkertaisesti takaisin.

Petra Kiviniemi
Ylöjärven kaupunginvaltuuston jäsen (Vas.)


Lähetä oma mielipiteesi tai lukijan kuva osoitteeseen toimitus@oivaseutu.fi. Tekstiviestimielipiteet numeroon 0400 922 803. Muista liittää kirjoitukseesi mahdollinen nimimerkki ja henkilötiedot toimitusta varten.