Lukijoilta 16.3.: Ehdoikkailla riittää mielipiteitä, vielä Myllykartuntiestä ja Seinävuoren louhinnasta

Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven ja Viljakkalan paikallisia uutisia

Lähetä oma mielipiteesi tai lukijan kuva osoitteeseen toimitus@oivaseutu.fi. Tekstiviestimielipiteet numeroon 0400 922 803. Muista liittää kirjoitukseesi mahdollinen nimimerkki ja henkilötiedot toimitusta varten.

 

Ehdokas – muista lähettää mielipiteesi 20.3. mennessä!

UutisOiva julkaisee mielellään yhden mielipidekirjoituksen per kuntavaaliehdokas. Suuren kirjoitusmäärän takia pyydämme kuitenkin kirjoituksia maanantaihin 20. maaliskuuta mennessä, mikäli kirjoitus on tarkoitettu ennen vaaleja ilmestyvään lehteen.

Mikäli kirjoitus lähetetään tuon päivämäärän jälkeen, emme voi taata, että se mahtuu ennen kuntavaaleja ilmestyvään lehteen! Pidäthän siis huolta, olisit ehdokas tai muuten kuntapolitiikasta kiinnostunut kirjoittaja, että kirjoituksesi on ajoissa perillä!

Kirjoituksen maksimimitta on 2 500 merkkiä välilyönteineen.

 

* * *

Toivolansaarikodin pyöritystä

Tehostettu asumispalvelu: mitä se on? Vastaus: entistä laitoshoitoa. Meillä on Ikaalisissa näitä paikkoja yhteensä 208 ja tavoitteellinen tarve on 79. Tällä hetkellä on käytössä 101 paikkaa. Meillä on monia muita kuntia herkemmin asiakkaat päässeet tähän palveluun. Mikäli tuleva soteuudistus toteutuu, tämäkin asia tulee muuttumaan. Silloin panostetaan entistä enemmän kotihoitoon, ja tehostettuun asumispalvelun pääsee vasta – voisiko sanoa – viime metreillä.
Toivolansaarikoti on toiminut erittäin hyvin ja tuottaa näitä palveluita yksityisiäkin edullisemmin. Kiitos erinomaisen henkilöstön, josta suurin osa maksaa myös veronsa Ikaalisiin.
Tulevan soteuudistuksenkaan myötä vanhuksia ei Toivolansaaresta mihinkään viedä. Näin Toivolansaaressa säilyvät myös siivous, ruokahuolto, pesulan palvelut ja tätä kautta työpaikat. Tekninen lautakunta ei ole esittänyt mitään mittavia investointeja Toivolansaarikotiin, joten se kai kertoo jotain kunnosta.

Uusi yksityinen toimija Toivolansaareen: pitää kysyä miksi? Meillä on kokemuksia Attendon toiminnasta, jonka johtohenkilö sekä suurin osa työntekijöistä ei maksa verojaan Ikaalisiin. Tätäkö haluta lisää?
Meillä on jo vanhustenhuollossa yksityisiä toimijoita, yksi Luhalahdessa ja toinen keskustassa. Jyllin Kodeilla on 103 tehostettua asumispalvelupaikkaa. Vain ja ainoastaan ikaalilaiset tekevät siellä päätöksiä. Jyllin Kodit on muutaman viime vuoden aikana investoinut Ikaalisiin 11 miljoonaa euroa ja siellä työskentelee noin 70 Ikaalisiin veroa maksavaa työntekijää. Lisäksi Jyllin Kodit ei voi säätiöpohjaisena jakaa voittoa omistajilleen.

Kun yksityinen toimii palvelun tuottajana, niin silloin tavoitteena on saada mahdollisimman paljon voittoa. Attendon tapauksessa voitoista osa menee Singaporeen.

Onko todella niin, että pieni Ikaalisten kaupunki ja sen veronmaksajat haluavat tukea singaporelaisia sijoittajia? En voi uskoa tätä todeksi.
Mitä Ikaalinen tarvitsee? Me tarvitsemme yhteisöasuntoja, jossa vanhukset voivat niin halutessaan saada tukea toinen toiselta ja asua lähellä palveluita. Toivottavasti tämä saadaan aikaiseksi Oikotielle. Me tarvitsemme vanhusten perhehoitoa, jossa yksityiset voivat olla tuottajina.

Me tarvitsemme Toivolansaarikotiin tarvittavat kunnostukset.
Me tarvitsemme tulevissa vaaleissa sellaiset päättäjät, jotka eivät ole yksityistämässä Toivolansaarikotia. Nyt äänestäjät voivat tämän ratkaista kun valitsevat viisaasti.
Me tarvitsemme sellaisia kuntalaisia, jotka ostavat niin tavarat kuin palvelut Ikaalisista ja siten pitävät yllä täällä olevia palveluita sekä työpaikkoja. Tämä koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Anneli Ranne
Ikaalisten sote-lautakunnan puheenjohtaja

 

* * *

Vahvuuksia vahvistettava

Ikaalinen – Suomen vanhin, pienin ja kaunein kauppala. Näin todettiin aikoinaan jopa koulujen oppikirjoissa. Vanhan kauppalan historiaa, puitteita ja ympäristöä arvostettiin siis valtakunnallisesti. Kauppalan ja maalaiskunnan yhdistyttyä sekä Ikaalisten saatua kaupunkioikeudet syntyi elävä ja monipuolinen kaupunki. Tiivis ja ainutlaatuinen keskusta puistobulevardeineen ja komeine puutaloineen sekä laaja Kyrösjärven ympäristö oli toimiva kokonaisuus.

Mennään kuitenkin nyt tähän päivään ja tulevaisuuteen. Historia, puitteet ja ympäristö ovat edelleen hyödynnettävissä. Meistä ikaalislaisista riippuu se mitä haluamme tehdä! Viime vuonna pelatessani jalkapalloa Lapuan Virkiässä tutustuin etelä-pohjalaiseen yrittäjäkulttuuriin, yhteisten asioiden hoitamiseen ja ylpeyteen omasta asuinpaikkakunnastaan. Näistä lähtökohdista on saatu paljon aikaan kehitystä alueella.

Opiskelen tällä hetkellä Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteitä.
Rovaniemellä asuessani olen entistä enemmän vakuuttunut matkailun suuresta merkityksestä koko kaupungin elinvoimaisuudelle. Kaupungin palvelut ovat kehittyneet ja uusia työpaikkoja on pystytty luomaan eri sektoreille. Ennen kaikkea kaupungin asukkaat ovat hyötyneet tästä myönteisestä kehityksestä.

Ikaalisten kehitys ei ole viime vuosina mennyt kaikilta osin suotuisaan suuntaan. Teollisia työpaikkoja on menetetty, kylät ovat hiljentyneet ja monet julkiset palvelut ovat vaakalaudalla. Emme saa luovuttaa sote- ja koulutuspalveluita muualle, siltä osin kun voimme siihen vaikuttaa.
Ikaalisilla on hyvä logistinen sijainti vilkkaan kolmostien varrella Tampereen läheisyydessä, joka antaa mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiselle. Henkilökohtaisesti uskon etenkin lapsiperheiden kiinnostuvan Ikaalisista vaihtoehtona asuinpaikkakuntana mikäli työpaikkoja pystytään synnyttämään.

Lopuksi muutamia konkreettisia asioita, joita kannattaa edistää: Kauppakeskus Komppi tarvitsee vierelleen uuden liikenneaseman palvelujen monipuolistamiseksi. Keskusurheilukenttää on kehitettävä ja sen yhteyteen rakennettava tekonurmi, joka palvelee koululiikuntaa ja urheiluseura toimintaa monipuolisesti. On laadittava tuore strategia Ikaalisten matkailun edistämiseksi, joka keskittyy erityisesti vahvuuksien vahvistamiseen. Asioissa on edettävä hyvässä yhteistyössä ja päätökset toteutettava määrätietoisesti. Vain näin voidaan saada aikaan kehitystä!

Joonas Huhtaniemi
Varavaltuutettu
Ikaalisten Kokoomus

 

* * *

 

Valtuuston uudet tehtävät

Tulevissa kuntavaaleissa tullaan astumaan uudelle aikakaudelle. Historiallisen suuret muutokset kuntapuolella tulevan soten myötä, kun koko yhteiskunnallisen rakennemuutoksen myötä tarvitaan konkreettisten asioiden rinnalle myös henkinen muutos. Tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista muutosta työskentely- ja ajattelutapoihin. Kuntien tehtävät muuttuvat ja käytettävissä oleva rahamäärä pienenee huomattavasti. Meidän on sopeuduttava siihen parhaalla mahdollisella tavalla. Se tapahtuu asenteita muuttamalla.
Valtuuston rooli tulee muuttumaan strategiseksi ja roolin muutos muuttaa työskentelyä ennakoivampaan suuntaan ja isojen kokonaisuuksien hallintaan. Valtuutetut eivät tule puuttumaan enää niin sanotusti pikkuasioihin, vaan keskittyvät ison linjan hallintaan. Kaupunginjohtajan rooli tulee muuttumaan edustustehtäväksi, jossa eri sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkein työtehtävä. Kaupunginhallituksesta tulee operatiivinen moottori, joka syöttää asioita eteenpäin ja toimii keskusyksikkönä koko kaupungille. Kaikkien luottamustehtäviin valittujen tärkein yhteinen tehtävä tulee olemaan elinvoiman saaminen kuntaan.

Konkreettisia asioita, joita Ikaalisissa pitää muuttaa seuraavalla valtuustokaudella ovat esimerkiksi hankintojen kilpailutukset, konsernin taloyhtiöiden hoitaminen avaaminen oikeasti kilpailulle, virkamiesten asioiden valmistelu on saatava kuntoon ja päätöksenteon pitää perustua aitoon demokratiaan, ei junttameininkiin. Johtamisen on muututtava vastaamaan tätä päivää myös ylimmässä virkamiesjohdossa. Poliittisen suhmuroinnin on loputtava Ikaalisissa. Hyväveliverkostot on purettava, hallinnollista avoimuutta on lisättävä ja eettisesti kestävää päätöksentekoa tarvitaan uudella valtuustokaudella.

Kaupungin toiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen pois myyminen kaupungin omistuksesta on avainasia kiinteistöriskien pienentämisessä. Kaupunkikonsernin tase on laitettava töihin siten, että myydään vanhaa rakennuskantaa pois ja rakennetaan uutta tilalle. Näin pidetään talouden pyörät pyörimässä ja saadaan nykyaikaisia asuntoja. Myös mahdolliset suuret kertapoistot sotekiinteistöistä ovat varautumia tulevaan.

Elinvoimainen Ikaalinen syntyy yrittämisestä, asukkaista, ilmapiiristä ja yhteisestä tekemisestä. Nämä kaikki ovat elementtejä, jotka täytyy hioa saumattomasti yhteen menestyksen saavuttamiseksi. Tätä työtä uuden valtuuston on tehtävä herkeämättä ja ymmärrettävä Ikaalisten tulevaisuuden potentiaali ihanteellisena paikkana asua, tehdä töitä, yrittää ja elää.

Ville Kartaslammi
Ikaalisten kaupunginvaltuutettu
PS

 

* * *

 

Palvelualoitemallista apua julkiseen kilpailutukseen ja toiminnan kehittämiseen

Kuntien on jatkuvasti etsittävä parhaita mahdollisia ratkaisuja turvaamaan hyvät ja laadukkaat peruspalvelut. Samanaikaisesti on kyettävä pitämään talous kurissa ja pyrittävä tuottamaan palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti. Julkisten hankintojen arviointi ja kilpailukäytännöt ovat merkittävässä roolissa lopputuloksen kannalta. Palvelualoite on kilpailutuksen menettely, mistä kunta voi hyötyä suuresti.

Palvelualoitemallissa kuka tahansa kuntalainen, yritys tai kunnan työntekijä voi tehdä aloitteen jonkin kunnan tarjoaman julkisen palvelun hoitamisesta toisella tavalla, tarjoamalla esimerkiksi tasokkaamman tai edullisemman lopputuloksen. Aloitteen jättämisen jälkeen kunta on velvoitettu vertaamaan aloitetta toteuttamaansa ratkaisuun. Mallin avulla tuodaan mahdollisuus aktivoida kuntaa ruohonjuuritasolta jonkin toimen hoitamiseksi entistä paremmin.

Paikalliset pk-yritykset ja kunnan työntekijät voivat sen avulla haastaa kunnan vastuulla olevan palvelutuotannon, mikäli niillä on esittää nykyistä parempi ratkaisu. Täten palvelualoitemalli helpottaa uusien toimijoiden tuloa markkinoille sekä muiden hyvien ideoiden käyttöönottamista. Sen tulisi johtaa palveluntuotannon hallittuun kilpailuun, mikä kannustaa tuottajaa jatkuvasti kehittämään laatua tai etsimään entistä kustannustehokkaampia ratkaisuita. Tuottajien välisen kilpailun suurin hyötyjä on aina kuluttaja, eli tässä tapauksessa kuntalainen, madaltuneen hinnan ja parantuneen laadun myötä.

Palvelualoitteen avulla ei korvata perinteistä tarjouskilpailukäytäntöä, mutta sen avulla voidaan parantaa olennaisesti kunnan laatu- ja kustannustietoisuutta.
Tämä luonnollisesti ohjaa kohti parempia päätöksiä ja paremmin laadittuja kilpailutuksia. Palvelualoitemalli tarjoaa väylän uusille ideoille ja innovaatioille tulla kuulluksi, minkä avulla myös vaatimukset voidaan määritellä paremmin tulevissa kilpailutuksissa.

Malli on peräisin Ruotsista, missä sen käyttöönotto alkoi jo 1990-luvulla. Nyt se on käytössä noin 40 kunnassa. Suomessa se on käytössä muun muassa Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kangasalalla.
Mikäli tulen valituksi Hämeenkyrön kunnanvaltuustoon, aion tehdä valtuustoaloitteen palvelualoitemallin kokeilumuotoisesta käyttöönottamisesta. Myös Hämeenkyrön Kokoomus on ilmaissut tukensa palvelualoitemallin konseptille, mikä on otettu osaksi kokoomuksen tavoiteohjelmaa tulevalle valtuustokaudelle.

Aleksi Melto
Hämeenkyrön Kokoomuksen kuntavaaliehdokas

 

* * *

 

Työtä ja hyvinvointia Ikaalisiin!

Kuntatutkija Jenni Airaksisen mukaan päättäjän tärkein ominaisuus on välittäminen ihmisistä, yrityksistä ja elinympäristöstä. Minä nostan yrityksistä välittämisen näistä kaikkein tärkeimmäksi, sillä sitä kautta välitämme parhaiten myöskin ihmisistä ja elinympäristöstämme.
Ikaalisten kaupunki on tehnyt hyvää työtä taloutensa eteen. Toiminnan tehostamisen kautta saadut säästöt ovat erittäin hyvä asia mille tahansa organisaatiolle. Mutta jatkuvan säästämisen tie on lopulta kuihtumisen ja kuolemisen tie.

Voimakkaasti kasvavan Tampereen hyödyistä meillä täytyy olla keinoja ottaa osamme. Esimerkiksi vapaa-ajanviettoon luontomatkailun puitteissa ja alihankintaan teollisuuden osalta meillä on hyvät mahdollisuudet etäisyyden ollessa kohtuullinen kasvukeskukseen. Tulevaisuudessa tärkein asia, millä Ikaalinen saa verotulonsa kasvamaan työpaikkojen ja asukasmäärän kasvamisen kautta ovat mielestäni kuitenkin mikroyritykset. Niihin syntyi vuosina 2001–2015 yli 33 000 uutta työpaikkaa Suomessa, kun samaan aikaan isoimmista yrityksistä katosi lähes 46 000 työpaikkaa.

Taloustutkimus Oy:n 11/2016 tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisnuorista jopa 44 % on kiinnostunut yrittäjyydestä. Se on valtava potentiaali tulevaisuudessa, johon on syytä tarttua kiinni Ikaalisissakin. Oppilaitosten kanssa tulee tehdä yhteistyötä näiden yritystoiminnasta kiinnostuneiden nuorten ideoita ja ajatuksia kuunnellen.

Ikaalisten kokoomuksen yksi keskeinen tavoite on olla Pirkanmaan yrittäjäystävällisin kunta 2020 mennessä. Mitä asioita tämän mahdollistamiseksi voimme tehdä?

Tavoitteeni kuntapolitiikassa on nykyisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen, suunnittelu- tai alkuvaiheessa olevien yritysten aloituskynnyksen madaltaminen ja uusien yritysten saaminen Ikaalisiin. Yrityksien kuuleminen siinä, mitä kaupunki on tehnyt heidän mielestään väärin, mitä oikein ja mitä voisi tehdä enemmän on avainasemassa tässä kehitystyössä. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä yrityksien kanssa, avointa keskustelua ja kykyä ottaa vastaa kritiikkiä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.
Paikallisten palvelujen käyttö on yksi todella tärkeä asia, jossa jokainen kuntalainen on avainasemassa. Kuinka monta työpaikkaa luomme esimerkiksi sillä, että kaikki huollattaisimme automme Ikaalisissa ja ostaisimme kaiken tarvittavan mahdollisuuksien mukaan paikallisista yrityksistä?

Jari Ollonberg
Ikaalisten kokoomuksen kuntavaaliehdokas

 

* * *

Luulo asioiden arvottamisesta

Olisin luullut, että Pinsiön Seinävuori on nyt esillä siksi, että se julistettaisiin yhdeksi Suomen 100-juhlavuoden luontohelmeksi!
Mutta vuori onkin esillä nyt siksi, että sen viereiseltä alueelta suunnitellaan louhittavan kalliota murskeeksi ja soraksi, jota sitten levitetään pitkin Suomea.

Arvokonservatiivi

 

* * *

Saisiko Sillan pihaan roskiksia?

UutisOivan lukija toivoo monitoimikeskus Sillan pihaan roska-astioita, jotta roskat saataisiin talteen.
– Joskus poimin roskan mukaan matkalta, ja kirjastoon tullessani jouduin viemään roskan kirjaston vessan roskikseen.
– Yleensä oven vieressä tai pihan tolpassa on roskis, hän sanoo.

 

* * *

Tienhoidon taso makukysymys?

Jatkaen herännyttä keskustelua tienhoidosta Myllykartussa täsmentäisin saamaani vastaukseen, jossa nimimerkki ”Tyytyväinen myllykarttulainen” epäili minun arvostelleen Pukarantien hoitoa. Kyse oli ihan Myllykartuntiestä. Olen hämmästynyt miten edellämainittu myllykarttulainen torjuu havaintoni tienhoidon tasosta vääräksi. Miten se voi olla väärä? Minä toivoisin verorahojeni vastineeksi parempitasoista tietä, ”Tyytyväiselle myllykarttulaiselle” näemmä kelpaa huonompikin. Olemme erilaisia ja se meille suotakoon, kokemuksia kuitenkaan ei voi mielipiteiksi muuttaa vaikka tyytyväinen niin haluaisi. Näen tässä tienhoitoasiassa isommankin merkityksen, en edelleenkään koe kuntalaisten yhdenvertaisuuden toteutuvan kun aurausta kyseiselle tieosuudelle joutuu erikseen pyytämään.

Terveisiä Myllykartusta

Lue aiempi kirjoitus: ”Myllykartun tiet hoidetaan hyvin” Lukijoilta 9.3.

 

* * *

 

Toimitukseen soittanut harmitteli Ikaalisten Kalmaalla olevan Rukkikadun kunnossapitoa.
– Onkohan huonommin hoidettua kadunpätkää?, hän pohti.
Kadulla on niin paljon vettä, että melkein veneen tarvitsisi, ja katu on muutenkin huonossa kunnossa. Viemärikaivot ovat joko korkealla tai matalalla, ja aiheuttavat ongelmia autoilijoille.
– Jotain tarttis tehdä.
Soittajaa harmitti myös yhdystien kunto.
Ja miksi suolataan nyt kun ei tarvetta suolalle olisi?

 

* * *

 

Sote-uudistus ei ole kunnallisvaaliteema, 2020-visio olisi

Maakuntahallinto on 150 vuoteen suurin hallintouudistus. Sen avulla moninaiset hallinnot voidaan sovittaa samaan muottiin kullakin alueella. Voidaan ottaa käyttöön parhaat käytännöt. Maakunnasta toiseen muuttaminen helpottuu, kun hallinto kaikkialla toimii samoilla periaatteilla.
Merkittävä osa uudistusta on perusterveydenhuollon valinnanvapaus. Tähän liittyvä kokeilu on viime viikolla käynnistynyt (AL 11.3.). Palvelun tuottajaa saa vaihtaa kolmen kuukauden välein, jos ei ole tyytyväinen. Terveystiedot tallentuvat Kanta-järjestelmään, josta ne ovat aina saatavilla. Hyväksyttyjen tarjoajien palvelukuvaukset olisi saatava esille ja kullekin verkkoon arviointimahdollisuus käyttäjäkokemuksesta, kuten on hotelliportaaleilla.

Yleensä terkkarin heikoin lenkki on osaamattomat lääkärit, heidän tekemät väärät diagnoosit ja vääränlainen hoito/lääkkeet. Tästä meillä kaikilla on kokemuksia. Lääkäri määrää kokeita saadakseen selville, mistä vaivasta on kyse, ei rahastuksen vuoksi. Tämä voidaan myös helposti torjua, kun maakunta seuraa kaikkien hyväksymiensä terkkareiden kokeiden määräyskäytäntöjä. Erot tulevat nopeasti esiin.

Kilpailu potilaista kunniaan. Tärkeintä on nopea hoitoon pääsy, oikeat diagnoosit ja hyvä hoito. Seuraavaksi tärkeintä ovat kustannukset. Kilpailu pakottaa toimijat hyvään ja tehokkaaseen palveluun, muuten asiakkaat äänestävät jaloillaan ja vaihtavat toiselle palveluntarjoajalle. Jotkut yksiköt menestyvät paremmin ja kasvavat, toiset kutistuvat ja saattavat poistua markkinoilta. Valinnanvapauden vastustaminen on merkillistä, vieläpä asiakkaiden taholta. Poliitikkojen ja professoreiden vastustus on ideologista ja silkkaa muutosvastarintaa.

Puolueiden ehdokaslistat on julkistettu. Pelkän nimen ja ammatin perusteella pitäisi tietää ketä äänestää. En tiedä, kieltääkö joku laki enemmän tiedon julkaisemisen kunnan verkkosivulla, mutta näillä tiedoilla äänestäminen muistuttaa lähinnä lottoamista. Millä tiedoilla kuntaan juuri muuttaneet kuntalaiset äänestävät? Edes kaikki puolueet eivät esitä visioita kunnastaan 2020-luvulla sote-uudistuksen jälkeen. Odottaisin jokaiselta ehdokkaalta tällaista visiota. Vaalikoneellako ne on korvattu? Vai odottavatko puolueet, että äänestäjät innoissaan googlettavat puolueiden ohjelmia? Visioiden tulee olla paikallisia.

Äänestysaktiivisuus oli viime vaaleissa kuudenkymmenen prosentin luokkaa, kun esimerkiksi Ruotsissa se on yli kahdeksankymmentä. Koska äänestämistä parempaakaan vaikuttamisen mahdollisuutta ei ole, kannattaa siis käydä äänestämässä joko jonkun puolesta tai jotakuta vastaan.

Kari Välimäki