Löytyykö kaikille oppimispaikka?

pääkirjoitus uutisoiva päätoimittaja päätoimittajalta

 

 

 

Ammatillisen koulutuksen reformia ajetaan parhaillaan sisään. Yksi keskeisistä asioista uudistuksessa on työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisääminen.

Työssäoppimisen lisääminen kuulostaa ajatuksena hyvältä. Se kuulostaa tavalta, jossa opiskelijat saavat nimenomaan oppia käytännön työhön sen sijaan, että he opiskelisivat irrallaan työelämästä mahdollisesti siellä tarpeettomia taitoja.

Kentältä kuuluu kuitenkin paljon tyytymättömyyttä uudistukseen. Yksi keskeinen kysymys uudistuksen onnistumisessa on, palveleeko se vain niin sanotusti hyviä opiskelijoita. Niitä, jotka tietävät, mitä haluavat työelämässä tehdä ja jotka rohkeasti etsivät itselleen harjoittelupaikat ja hoitavat siellä hommansa hyvin. Miten pärjäävät ne nuoret, jotka ammattikouluun mennessään eivät ole vielä edes ihan varmoja, mitä haluavat tulevaisuudessa tehdä?

Entä työpaikkojen näkökulma asiaan? Hyville ja osaaville työssäoppijoille löytyy varmasti paikkoja.

Mutta kuinka monessa kiireisessä yrityksessä voidaan ottaa opiskelijoita, jotka vievät enemmän ohjaajiensa aikaa kuin antavat apua töiden sujumiseen?

Uudistuksen tässä vaiheessa olisi varmaan syytä ottaa tuumaustauko ja kuunnella sekä opiskelijoiden, opettajien että työnantajien kokemuksia. Heidän kokemustensa perusteella voisi miettiä, pitääkö reformiin tehdä jotain korjausliikettä.

 

Katri Linnikko

1.11.2018.