Liikuntahallin kaavasta tehty valitus meni nurin hallinto-oikeudessa

Ikaalisten monitoimihalliNykyinen liikuntahalli on tarkoitus purkaa ja rakentaa lähistölle uusi.

IKAALINEN. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt suunnitellun uuden liikuntahallin asemakaavasta tehdyn valituksen. Kaupunginvaltuusto päätti viime joulukuun alussa hyväksyä asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaisi uuden liikuntahallin rakentamisen Valkean ruusun koulun ja päiväkodin väliselle kentälle.

Valtuuston päätöksestä valitti ikaalilainen Lauri H. Norri, joka vaati päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Valituksessa vedottiin muun muassa siihen, ettei kaavahanke ole ollut mukana Ikaalisten kaavoitussuunnitelmissa. Valituksen mukaan kaavahankkeessa ei toteutettu suunnitelmallista vuorovaikutus- tai osallisuusmenettelyä.

Lisäksi muistutettiin kaupungin aikaisemmin asemakaavoittaneen kylpylän alueella maita liikunta- ja monitoimihallia varten ja vedottiin siihen, ettei keskustan liikuntahallihankkeesta olla neuvoteltu kylpyläalueen edustajien kanssa.

Myöhemmin valittajan antamassa selvityksessä vaadittiin katselmusta alueella ja arvioitiin purettavaksi aiotulla nykyisellä liikuntahallilla olevan historiallisia arvoja.

 

Hallinto-oikeus: Vuorovaikutusta oli riittävästi

Hallinto-oikeus ei tutkinut historiallisiin arvoihin liittyvää valitusperustetta. Lisäksi se hylkäsi vaatimuksen katselmuksesta ja koko valituksen.

Hallinto-oikeus toteaa, että kaava ei ole lainvastainen valituksessa esitetyillä perusteilla. Vuorovaikutuksen katsotaan toteutuneen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Kaavahanke oli julkisesti nähtävillä ennen valtuuston päätöstä kolmesti vuonna 2018: osallistumis- ja arviointisuunnitelma kesällä, kaavaluonnos elo–syyskuussa ja kaavaehdotus loka–marraskuussa. Asukastilaisuus järjestettiin kaavan luonnosvaiheessa 4. syyskuuta, eli ennen lopullista ehdotusta.

Oikeuden mukaan kaava ei ole lainvastainen myöskään sen vuoksi, että sen toteuttaminen saattaa vaikuttaa toisaalle kunnassa kaavoitetun liikuntahallin toteuttamisen edellytyksiin.

Oikeus huomauttaa, että kunnalla on oikeus päättää siitä, millainen kaava alueelle laaditaan. Lainmukaista kaavaa ei voida hylätä sillä perusteella, että valittajan mukaan alueelle olisi tarkoituksenmukaisempaa laatia osin toisenlainen kaava.

Valituksessa arvioitiin uuden liikuntahallin myös vaarantavan alueen liikenneturvallisuuden.

Hallinto-oikeus katsoo, että uudessa kaavassa alueen reunoille sijoitetut pysäköintipaikat ovat liikenneturvallisuuden kannalta nykyistä paremmat. Kaavamuutoksen ei myöskään katsota vaikuttavan koulun tai päiväkodin leikkipihoihin.

 

Liisa Raipala